Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Oppaat: MySQL ja PHP: Osa 1 - Johdanto

 1. Osa 1 - Johdanto
 2. Osa 2 - PHP ja PDO
 3. Osa 3 - Hakukyselyt I
 4. Osa 4 - Hakukyselyt II
 5. Osa 5 - Hakukyselyt III
 6. Osa 6 - Lisäys, muutos ja poisto
 7. Osa 7 - Tietotyypit
 8. Osa 8 - Tietokannan suunnittelu
 9. Osa 9 - Monta taulua
 10. Osa 10 - Lisätietoa
 11. Liite 1 - MySQL:n komentorivityökalu
 12. Liite 2 - phpMyAdmin-sovellus

Kirjoittaja: Antti Laaksonen (2009).

Tämä opassarja käsittelee MySQL-tietokannan käyttämistä PHP-ohjelmoijan näkökulmasta. Lukijan oletetaan tuntevan nettisivujen ja PHP:n perusteet, mutta tietokannoista ei tarvitse olla aiempaa kokemusta.

Tietokannan tarkoitus

Tietokanta on järkevä tapa tallentaa, hakea ja muuttaa tietoa tehokkaasti. Tietokantaan on luontevaa tallentaa nettisivuston muuttuva tietosisältö, kuten käyttäjien tiedot, keskustelupalstan viestit tai verkkokaupan tuotteet.

MySQL on yksi tietokantajärjestelmä, joka on usein käytössä edullisissa webhotelleissa. Muita tietokantajärjestelmiä ovat esimerkiksi Oracle, PostgreSQL ja SQL Server.

Tietokannan rakenne

MySQL-järjestelmä muodostuu tietokannoista, jotka sisältävät tauluja. Taulut koostuvat edelleen kentistä ja riveistä. Yksi tietokanta voisi sisältää verkkokaupan tuotteet, asiakkaat, ostotapahtumat ja muun tietosisällön. Yksi tietokannan taulu voisi sisältää kaikkien tuotteiden tiedot. Taulun kenttinä voisivat olla tuotteen tunnusnumero, nimi ja hinta, ja yksi taulun rivi voisi sisältää äskeiset tiedot yhdestä tuotteesta.

Kyselyt hakevat ja muuttavat tietokannan tietoja. Kyselyt kirjoitetaan SQL-kielellä, jota käytetään myös monissa muissa tietokantajärjestelmissä. Eri järjestelmien SQL-kielet poikkeavat toisistaan, mutta suurin osa perusasioista on yhteisiä.

Tietokannan käyttö

Tietokannan käyttöön eli kyselyiden suoritukseen ja niiden tulosten tarkasteluun on monta tapaa. Tässä opassarjassa kerrotaan, miten tietokantaa käytetään PHP:n kautta. MySQL:n mukana tulee komentoriviltä käytettävä hallintatyökalu, jota käsittelee liite 1. Monissa webhotelleissa taas on asennettuna nettiselaimella käytettävä phpMyAdmin-sovellus, jota käsittelee liite 2.

Esimerkkitaulu

Seuraavassa on taulu tuotteet, jonka kentät ovat id, nimi ja hinta. Taulussa on kolme riviä, jotka sisältävät kaalin, porkkanan ja perunan tiedot. Jokaisella tuotteella on yksilöllinen tunnusnumero (kenttä id), jonka avulla siihen on helppoa viitata.

+----+----------+-------+
| id | nimi   | hinta |
+----+----------+-------+
| 1 | kaali  |   3 |
| 2 | porkkana |   2 |
| 3 | peruna  |   3 |
+----+----------+-------+

Taulun luonti

Kysely CREATE TABLE luo uuden taulun tietokantaan. Seuraava kysely luo äskeistä esimerkkiä vastaavan taulun tuotteet:

CREATE TABLE tuotteet (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nimi TEXT,
  hinta INT
);

Jokaisen kentän nimen jälkeen ilmoitetaan sen tietotyyppi ja mahdolliset muut määritykset. Tyyppi INT tarkoittaa kokonaislukua, ja tyyppi TEXT tarkoittaa merkkijonoa. Määritys PRIMARY KEY tarkoittaa, että kenttä on taulun avain: joka rivillä kentän arvo on eri, jolloin rivit voidaan yksilöidä kentän avulla. Määritys AUTO_INCREMENT tarkoittaa, että aina kun tauluun lisätään uusi rivi, tähän kenttään tulee seuraava vapaana oleva tunnusnumero.

Rivin lisäys

Kysely INSERT lisää tauluun rivin. Seuraavat kolme kyselyä lisäävät tauluun kolme riviä niin, että sen sisältö vastaa esimerkkiä:

INSERT INTO tuotteet (nimi, hinta) VALUES ('kaali', 3);
INSERT INTO tuotteet (nimi, hinta) VALUES ('porkkana', 2);
INSERT INTO tuotteet (nimi, hinta) VALUES ('peruna', 3);

Jokaisessa kyselyssä ilmoitetaan ensin, mille kentille annetaan arvot, ja sitten, mitkä kenttien arvot ovat. Kentälle id ei anneta arvoa, koska se saa seuraavan vapaan tunnusnumeron määrityksen AUTO_INCREMENT ansiosta.

Tiedon haku

Kysely SELECT hakee tietoa tietokannasta. Seuraava kysely hakee kaikki taulussa olevat rivit:

SELECT * FROM tuotteet;

Kysely tuottaa seuraavan tulostaulun:

+----+----------+-------+
| id | nimi   | hinta |
+----+----------+-------+
| 1 | kaali  |   3 |
| 2 | porkkana |   2 |
| 3 | peruna  |   3 |
+----+----------+-------+

Tulostaulu muodostuu tietokannan taulun tapaan kentistä ja riveistä. Tässä tapauksessa tulostaulu vastaa rakenteeltaan tietokannan taulua.

Seuraava kysely hakee rivit, joissa hinta on 3:

SELECT * FROM tuotteet WHERE hinta = 3;
+----+----------+-------+
| id | nimi   | hinta |
+----+----------+-------+
| 1 | kaali  |   3 |
| 3 | peruna  |   3 |
+----+----------+-------+

Seuraava kysely hakee rivit, joissa nimi on peruna tai porkkana:

SELECT * FROM tuotteet WHERE nimi = 'peruna' OR nimi = 'porkkana';
+----+----------+-------+
| id | nimi   | hinta |
+----+----------+-------+
| 2 | porkkana |   2 |
| 3 | peruna  |   3 |
+----+----------+-------+

Joskus tulostaulussa on vain yksi lukuarvo. Näin toimii esimerkiksi seuraava kysely, joka hakee taulun rivien määrän:

SELECT COUNT(*) FROM tuotteet;
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|    3 |
+----------+

SELECT on hyvin monipuolinen kysely, kuten myöhemmissä oppaissa huomataan.

Rivien muutos

Kysely UPDATE muuttaa taulun rivejä. Seuraava kysely muuttaa perunan uudeksi hinnaksi 4:

UPDATE tuotteet SET hinta = 4 WHERE nimi = 'peruna';

Kysely SET-osassa ilmoitetaan, mitä kenttiä muutetaan ja mitkä ovat niiden uudet arvot. Kyselyn WHERE-osassa ilmoitetaan, mitä rivejä muutetaan.

Tämän kyselyn jälkeen taulun sisältö on seuraava:

+----+----------+-------+
| id | nimi   | hinta |
+----+----------+-------+
| 1 | kaali  |   3 |
| 2 | porkkana |   2 |
| 3 | peruna  |   4 |
+----+----------+-------+

Rivien poisto

Kysely DELETE poistaa taulusta rivejä. Seuraava kysely poistaa porkkanan tiedot taulusta:

DELETE FROM tuotteet WHERE nimi = 'porkkana';

Kyselyn WHERE-osassa ilmoitetaan, mitkä rivit poistetaan.

Tämän kyselyn jälkeen taulun sisältö on seuraava:

+----+--------+-------+
| id | nimi  | hinta |
+----+--------+-------+
| 1 | kaali |   3 |
| 3 | peruna |   4 |
+----+--------+-------+

Kyselyn yleiskuva

Kyselyssä olevat avainsanat (SELECT, WHERE yms.) voi kirjoittaa isolla tai pienellä. Kyselyssä olevat lukuarvot (esim. 3) kirjoitetaan sellaisenaan. Kyselyssä olevat merkkijonot (esim. kaali) kirjoitetaan heittomerkkien tai lainausmerkkien sisään. Kyselyssä voi käyttää välilyöntejä ja rivinvaihtoja vapaasti. Kyselyn loppuun kirjoitetaan puolipiste (;).

MySQL:n dokumentaatio

MySQL:n dokumentaatio on hyvä tietolähde perusasioiden oppimisen jälkeen:

http://dev.mysql.com/doc/


Kommentit

Hennkka [04.01.2011 21:51:31]

#

Mielestäni täällä voisi mainita, että tietokanta luodaan näin:

CREATE DATABASE tietokanta;

ja valitaan käytettäväksi:

USE tietokanta;

TapaniS [30.10.2011 09:51:06]

#

php:ssä voi luoda taulun lennosta, esim.

$pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=dbname", "user", "password");

$sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `MYTABLE` (
 `nro` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `nimi` varchar(50) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`nro`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1" ;

 $query = $pdo->prepare($sql);
 $query->execute();

Kirjoita kommentti

Huomio! Kommentoi tässä ainoastaan tämän oppaan hyviä ja huonoja puolia. Älä kirjoita muita kysymyksiä tähän. Jos koodisi ei toimi tai tarvitset muuten vain apua ohjelmoinnissa, lähetä viesti keskusteluun.

Muista lukea kirjoitusohjeet.
Tietoa sivustosta