Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Oppaat: MySQL ja PHP: Liite 1 - MySQL:n komentorivityökalu

 1. Osa 1 - Johdanto
 2. Osa 2 - PHP ja PDO
 3. Osa 3 - Hakukyselyt I
 4. Osa 4 - Hakukyselyt II
 5. Osa 5 - Hakukyselyt III
 6. Osa 6 - Lisäys, muutos ja poisto
 7. Osa 7 - Tietotyypit
 8. Osa 8 - Tietokannan suunnittelu
 9. Osa 9 - Monta taulua
 10. Osa 10 - Lisätietoa
 11. Liite 1 - MySQL:n komentorivityökalu
 12. Liite 2 - phpMyAdmin-sovellus

Kirjoittaja: Antti Laaksonen (2009).

Tämä opas käsittelee MySQL:n komentorivityökalun käyttöä. Työkalun avulla voi suorittaa SQL-kyselyitä ja tutkia niiden tuloksia. Oppaassa esitellään kyselyitä, joiden avulla voi lisätä ja poistaa tietokantoja ja tauluja sekä muuttaa taulussa olevia kenttiä.

Käynnistys

Komentorivityökalun voi käynnistää seuraavalla komennolla:

mysql -h localhost -u antti -p

Tässä merkinnän -h jälkeen tulee palvelimen osoite ja merkinnän -u jälkeen tulee käyttäjän nimi.

Merkintä -p tarkoittaa, että MySQL kysyy käyttäjän salasanaa:

Enter password:

Tämän jälkeen aukeaa MySQL-komentorivi, johon voi kirjoittaa komentoja ja kyselyjä:

mysql>

Komento quit lopettaa komentorivityökalun käytön:

mysql> quit

Windows-ohjeet

Seuraavassa oletetaan, että käytössä on Windows-järjestelmä, johon on asennettu palvelinympäristö ja MySQL.

Komentoriville pääsee valitsemalla Start->Run (Käynnistä->Suorita) ja kirjoittamalla cmd.

Tämän jälkeen täytyy siirtyä hakemistoon, johon komentorivityökalu on asennettu. Tämä onnistuu komennolla cd c:\mysql\bin, jossa c:\mysql on MySQL:n hakemisto:

C:\Documents and Settings\Antti>cd c:\mysql\bin

Nyt komentorivityökalun voi käynnistää kuten edellisen kappaleen ohjeessa:

C:\mysql\bin>mysql -h localhost -u antti -p

Joskus seuraava käynnistyskomento ilman lisämerkintöjä riittää:

C:\mysql\bin>mysql

Tietokannat

Seuraava kysely näyttää järjestelmässä olevat tietokannat:

mysql> SHOW DATABASES;
+----------+
| Database |
+----------+
| mysql  |
| putka  |
| testit  |
+----------+
3 rows in set (0.00 sec)

Seuraava kysely luo uuden tietokannan uusi:

mysql> CREATE DATABASE uusi;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Seuraava kysely taas poistaa tietokannan uusi:

mysql> DROP DATABASE uusi;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Seuraava komento valitsee käyttöön tietokannan testit:

mysql> USE testit;
Database changed

Tämän jälkeen kyselyt viittaavat tietokannan testit tauluihin.

Taulut

Seuraava kysely näyttää valitussa tietokannassa olevat taulut:

mysql> SHOW TABLES;
+------------------+
| Tables_in_testit |
+------------------+
| kayttajat    |
| ostokset     |
| tilastot     |
| viestit     |
+------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

Seuraava kysely luo uuden taulun tuotteet:

mysql> CREATE TABLE tuotteet (
  ->   id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  ->   nimi TEXT,
  ->   hinta INT
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Seuraavat kyselyt lisäävät tauluun kolme riviä:

mysql> INSERT INTO tuotteet (nimi, hinta) VALUES ('kaali', 3);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO tuotteet (nimi, hinta) VALUES ('porkkana', 2);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO tuotteet (nimi, hinta) VALUES ('peruna', 3);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Seuraava kysely näyttää taulun sisällön:

mysql> SELECT * FROM tuotteet;
+----+----------+-------+
| id | nimi   | hinta |
+----+----------+-------+
| 1 | kaali  |   3 |
| 2 | porkkana |   2 |
| 3 | peruna  |   3 |
+----+----------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)

Seuraava kysely muuttaa taulun tuotteet nimeksi varasto:

mysql> ALTER TABLE tuotteet RENAME varasto;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Seuraava kysely poistaa taulun varasto:

mysql> DROP TABLE varasto;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Kentät

Seuraava kysely näyttää taulussa olevat kentät:

mysql> SHOW COLUMNS FROM tuotteet;
+-------+---------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type  | Null | Key | Default | Extra     |
+-------+---------+------+-----+---------+----------------+
| id  | int(11) |   | PRI | NULL  | auto_increment |
| nimi | text  | YES |   | NULL  |        |
| hinta | int(11) | YES |   | NULL  |        |
+-------+---------+------+-----+---------+----------------+
3 rows in set (0.00 sec)

Seuraava kysely lisää tauluun tuotteet kentän paino:

mysql> ALTER TABLE tuotteet ADD COLUMN paino INT;
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

Kentän nimen jälkeen ilmoitetaan sen määritykset. Tässä tapauksessa kentän tietotyyppi on INT.

Seuraava kysely muuttaa kentän paino nimeksi massa:

mysql> ALTER TABLE tuotteet CHANGE COLUMN paino massa INT;
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

Seuraava kysely muuttaa kentän massa tietotyypiksi BIGINT:

mysql> ALTER TABLE tuotteet CHANGE COLUMN massa massa BIGINT;
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

Edellisissä kyselyissä täytyy ilmoittaa sekä kentän uusi nimi että uudet määritykset.

Seuraava kysely poistaa taulusta tuotteet kentän massa:

mysql> ALTER TABLE tuotteet DROP COLUMN massa;
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

Kirjoita kommentti

Huomio! Kommentoi tässä ainoastaan tämän oppaan hyviä ja huonoja puolia. Älä kirjoita muita kysymyksiä tähän. Jos koodisi ei toimi tai tarvitset muuten vain apua ohjelmoinnissa, lähetä viesti keskusteluun.

Muista lukea kirjoitusohjeet.
Tietoa sivustosta