Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Rekisteröityminen

Tällä sivulla voit rekisteröityä Ohjelmointiputkan käyttäjäksi. Jos olet jo rekisteröitynyt mutta et muista salasanaasi, kokeile palautussivua tai lähetä sähköpostia ylläpitäjille.

Nimimerkki
Tällä nimellä esiinnyt keskustelussa. Nimimerkkiä ei voi vaihtaa! Käytä omaa nimeäsi tai geneeristä nimimerkkiä; vältä nimiä, jotka liittyvät tiettyyn tekniikkaan (PHP-koodari), taitotasoon (Aloittelija) tai projektiin (MunSofta.net). Älä käytä nimimerkissäsi erikoismerkkejä. Nimimerkki voi olla 3–20 merkkiä pitkä.
Salasana
Salasanan vahvistus
Sähköpostiosoite
Vapaaehtoinen. Toimivalla osoitteella voi vaihtaa unohtuneen salasanan.
Rekisteriseloste
Lue koko rekisteriseloste ennen rekisteröitymistä.
Rekisterinpitäjä
Antti Laaksonen ja Lauri Kenttä
admin@ohjelmointiputka.net
Rekisterin nimi
Ohjelmointiputkan käyttäjärekisteri
Henkilötietojen käyttötarkoitus
Ohjelmointiputka on sivusto, jolla käyttäjät voivat mm. kertoa itsestään, lähettää viestejä keskustelualueelle, tuottaa muuta sisältöä kuten koodivinkkejä tai oppaita, tehdä tehtäviä ja osallistua kilpailuihin. Henkilötietoja käytetään sivuston palveluiden tuottamiseen ja niistä viestimiseen sekä käytön tilastointiin.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: nimimerkki, salasanan tiiviste, sähköpostiosoite, käyttäjän valinnaisesti syöttämät muut profiilitiedot (esim. nimi, syntymäaika, asuinpaikka, vapaa henkilökuvaus) ja palvelun käyttöön liittyvät tiedot (esim. sivuston käyttöasetukset ja tiedot käyttäjän lähettämistä viesteistä ja tehtävien ratkaisuista ja kilpailuihin osallistumisesta). Näitä tietoja säilytetään käyttötarkoituksesta johtuen pysyvästi, ellei käyttäjä itse poista tietoja tai pyydä tietojen poistoa (katso kohta ”tietojen korjaaminen ja poistaminen”). IP-osoitteita, selaintietoja ja sivunlataustietoja kerätään siten, kuin on tarpeen palvelun toimivuuden ja tietoturvan varmistamiseksi ja kehittämiseksi, ja näitä tietoja säilytetään yksilöidysti enintään yksi vuosi.
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot ovat käyttäjien itsensä syöttämiä rekisteröitymisen tai oman profiilin muokkaamisen tai sivuston käytön yhteydessä tai sähköpostitse ilmoittamia. Tietojen oikeellisuudesta vastaa näin ollen käyttäjä itse.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Nimimerkki, käyttäjän lähettämät viestit ja tiedot käyttäjän lähettämistä tehtävien ratkaisuista ovat julkisesti nähtävissä sivustolla. Käyttäjän valinnaisesti syöttämät tiedot itsestään ovat toisten kirjautuneiden käyttäjien nähtävissä. Tiedoista voidaan tuottaa julkisia yhteenvetoja, joista yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa. Näiden tietojen näyttäminen on keskeinen osa sivuston palvelua. Käyttäjä voi itse määrittää, näytetäänkö sähköpostiosoite muille käyttäjille vai ei. Salasanan tiiviste ja sivuston käyttöasetukset eivät ole muiden käyttäjien nähtävillä. Kilpailujen yhteydessä kerätyt tiedot julkaistaan tulosten yhteydessä kunkin kilpailun säännöissä erikseen kuvatulla tavalla. Edellä kuvatun lisäksi henkilötietoja luovutetaan ulkopuolisille ainoastaan lain niin vaatiessa.
Tietojen siirto EU-alueen ulkopuolelle
Käyttäjän julkisesti jakamat tiedot ovat sivustolla julkisesti luettavissa myös EU-alueen ulkopuolelta. Muita tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.
Tietojen korjaaminen ja poistaminen
Virheellisiä tai vanhentuneita tai hyvän tavan vastaisia tietoja voidaan korjata tai poistaa rekisteröidyn pyynnöstä tai ylläpitäjän harkinnan mukaan. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistoa. Keskustelun viestien sekä kilpailuja koskevien artikkeleiden säilyttäminen on osa tiedonvälityksen vapautta ja näistä tietoja poistetaan vain erityisen painavasta syystä (GDPR, 17 artikla, 3 kohta). Sivuston tarkoitus on välittää tietoa ja keskustella asiallisesti ohjelmoinnista, ja jos sivuston käyttäjä toimii selvästi tämän vastaisesti, hänen pääsyään sivustolle voidaan rajoittaa ja hänen tietojaan poistaa.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietoja käsitellään ainoastaan sähköisesti. Tietojen käsittelyssä noudetetaan yleisesti hyväksyttyjä tietoturvakäytäntöjä palomuurin, salasanojen ja tiedon salauksen osalta.
Tietoja käsitellään rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Jos tämä ei sovi, älä rekisteröidy.
Tietoa sivustosta