Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Opasarkisto: Python 2 -ohjelmointi: Liite 1 - Asennus ja käyttö

 1. Osa 1 - Ensimmäinen ohjelma
 2. Osa 2 - Tiedon käsittely
 3. Osa 3 - Ehtorakenteet
 4. Osa 4 - Toistorakenteet
 5. Osa 5 - Listojen käsittely
 6. Osa 6 - Merkkijonot
 7. Osa 7 - Omat funktiot
 8. Osa 8 - Tiedostot ja virheet
 9. Osa 9 - Standardikirjasto
 10. Osa 10 - Tietorakenteet
 11. Osa 11 - Alkeita edemmäs
 12. Osa 12 - Yhteenveto
 13. Liite 1 - Asennus ja käyttö
 14. Liite 2 - Python ja ääkköset

Kirjoittaja: Antti Laaksonen (2009).

⚠ Huomio! Tämä opas on vanhentunut. Oppaan sisältöön ei voi enää luottaa. Opas on säilytetty vain sen historiallisen arvon vuoksi. ⚠


Tämä liite kertoo Pythonin asennuksesta ja käytöstä Windowsissa ja Linuxissa.

Python Windowsissa

Python 2:n voi asentaa Windowsiin seuraavasti:

Asennusohjelma luo Käynnistä-valikkoon uuden ohjelmaryhmän "Python 2.7".

Pythonin ohjelmaryhmästä kohdasta "IDLE (Python GUI)" aukeaa Pythonin komentorivi. Komentorivillä voi suorittaa Python-kielen komentoja seuraavaan tapaan:

Uuden Python-ohjelman voi aloittaa painamalla IDLEssä Control + N, jolloin aukeaa tekstieditori, johon ohjelman voi kirjoittaa. Ohjelman voi suorittaa painamalla editorissa F5.

Seuraavassa näkyy opassarjan ensimmäisen ohjelman suoritus:

Pythonia voi käyttää Windowsissa myös ilman graafista käyttöliittymää kuten Linuxissa.

Python Linuxissa

Python on yleensä valmiiksi asennettuna Linux-jakeluissa.

Komento python käynnistää Pythonin komentorivin, jossa voi suorittaa Python-kielen komentoja seuraavaan tapaan:

>>> print "Moikka!"
Moikka!
>>> 17 * 29
493

Python-ohjelmia voi kirjoittaa millä tahansa tekstieditorilla. Ohjelman voi suorittaa komennolla python testi.py, jossa testi.py on ohjelman nimi.

Seuraavassa näkyy opassarjan ensimmäisen ohjelman suoritus:

Tervetuloa!
Kirjoita tunnussana: python
Matka voi alkaa...

Lisätietoa

Ohjelman suorituksen voi keskeyttää painamalla Control + C. Tästä on hyötyä esimerkiksi, jos ohjelma jää jumiin ohjelmointivirheen vuoksi.

Pythonin osana on sisäänrakennettu ohje, jota voi käyttää komentorivin kautta.

Funktio help antaa tietoa halutusta aiheesta:

>>> help(len)
Help on built-in function len in module __builtin__:

len(...)
  len(object) -> integer

  Return the number of items of a sequence or mapping.

Funktio dir näyttää moduulin sisällön:

>>> import math
>>> dir(math)
['__doc__', '__name__', '__package__', 'acos', 'acosh', 'asin', 'asinh', 'atan', 'atan2', 'atanh', 'ceil', 'copysign', 'cos', 'cosh', 'degrees', 'e', 'exp', 'fabs', 'factorial', 'floor', 'fmod', 'frexp', 'fsum', 'hypot', 'isinf', 'isnan', 'ldexp', 'log', 'log10', 'log1p', 'modf', 'pi', 'pow', 'radians', 'sin', 'sinh', 'sqrt', 'tan', 'tanh', 'trunc']

Moduulin osia voi tutkia edelleen näin:

>>> help(math.sqrt)
Help on built-in function sqrt in module math:

sqrt(...)
  sqrt(x)

  Return the square root of x.

Kommentit

aqman [10.10.2015 14:35:05]

#

Hyvä opas! Tähän voisi lisätä, että IDLEn voi asentaa useimpiin Linux-distroihinkin ohjelmistohallinnasta, pakettienhallinnasta tai apt-getillä.

Kirjoita kommentti

Huomio! Kommentoi tässä ainoastaan tämän oppaan hyviä ja huonoja puolia. Älä kirjoita muita kysymyksiä tähän. Jos koodisi ei toimi tai tarvitset muuten vain apua ohjelmoinnissa, lähetä viesti keskusteluun.

Muista lukea kirjoitusohjeet.
Tietoa sivustosta