Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Hakemisto: QBasic: Matematiikka: RND

Funktio palauttaa satunnaisluvun.

RND[(n)]

Funktio palauttaa satunnaisluvun. Satunnaisluku on desimaaliluku (yksinkertaisen tarkkuuden liukuluku) väliltä 0 - 1. Jos n on pienempi kuin 0, funktio palauttaa luvun, joka on jokaisella n:n arvolla aina sama (kussakin satunnaislukusarjassa). Jos n on 0, funktio palauttaa viimeisimmän luodun satunnaisluvun. Jos n on suurempi kuin 0, funktio palauttaa seuraavan luvun satunnaislukusarjassa. Samoin tapahtuu, jos parametria ei ole annettu.

Satunnaisluvun väliltä alaraja - yläraja saa kaavalla:

INT((yläraja - alaraja + 1) * RND + alaraja)

Esimerkki:

'alustaa satunnaislukugeneraattorin
RANDOMIZE TIMER

'arpoo viisi satunnaislukua
PRINT RND, RND, RND, RND, RND

'viimeksi arvottu luku
PRINT RND(0)

'negatiivisella parametrilla satunnaisluku on aina sama
PRINT RND(-5), RND(-5), RND(-5)

Aiheeseen liittyvää: RANDOMIZE

Tietoa sivustosta