Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Hakemisto: QBasic

Merkkijonot

LEN
Palauttaa merkkijonon pituuden tai muuttujan koon.
ASC
Palauttaa merkin ASCII-koodin.
CHR$
Palauttaa ASCII-koodin merkkinä.
LEFT$
Palauttaa merkkejä merkkijonon vasemmalta puolelta.
RIGHT$
Palauttaa merkkejä merkkijonon oikealta puolelta.
MID$
Palauttaa merkkejä merkkijonon keskeltä.
LCASE$
Palauttaa merkkijonon pienillä kirjaimilla kirjoitettuna.
UCASE$
Palauttaa merkkijonon suurilla kirjaimilla kirjoitettuna.
LTRIM$
Poistaa tyhjät merkkijonon vasemmalta puolelta.
RTRIM$
Poistaa tyhjät merkkijonon oikealta puolelta.
SPACE$
Palauttaa välilyöntejä sisältävän merkkijonon.
STRING$
Palauttaa tiettyä merkkiä sisältävän merkkijonon.
INSTR
Etsii merkkijonoa toisesta merkkijonosta.

Matematiikka

ABS
Palauttaa luvun itseisarvon.
SQR
Palauttaa luvun neliöjuuren.
RANDOMIZE
Alustaa satunnaislukugeneraattorin.
RND
Palauttaa satunnaisluvun.
SGN
Palauttaa luvun etumerkin.
FIX
Funktio palauttaa luvun ilman desimaaliosaa
INT
Funktio pyöristää luvun alaspäin kokonaisluvuksi
CINT
Pyöristää luvun kokonaisluvuksi
CLNG
Pyöristää luvun pitkäksi kokonaisluvuksi
CDBL
Ilmoittaa luvun kaksoistarkkuudella (DOUBLE)
CSNG
Ilmoittaa luvun perustarkkuudella (SINGLE)

Muuttujat ja vakiot

SWAP
Vaihtaa kaksi muuttujaa keskenään.
DOUBLE
liukulukumuuttuja (kaksoistarkkuus)
SINGLE
liukulukumuuttuja (perustarkkuus)
INTEGER
kokonaislukumuuttuja
LONG
pitkä kokonaislukumuuttuja
STRING
merkkijonomuuttuja
CONST
Määrittelee vakion.
Muuttujatyypit
Yhteenveto QBasicin muuttujatyypeistä.

Aika

DATE$
Palauttaa tai määrittää järjestelmän päivämäärän.
TIME$
Palauttaa tai määrittää järjestelmän kellonajan.
TIMER
Palauttaa keskiyöstä kuluneen ajan sekunteina.

Ääni ja musiikki

BEEP
Lähettää äänimerkin (piippaus)
SOUND
Lähettää äänimerkin, jonka taajuutta ja pituutta voi säätää
PLAY
Soittaa musiikkia annetun komentojonon mukaan

Grafiikka

PSET
Piirtää pisteen ruudulle
LINE
Piirtää ruudulle viivan haluttuun paikkaan
CIRCLE
Piirtää ympyrän
DRAW
Piirtää viivakuvion annettujen komentojen mukaisesti.
SCREEN
Valitsee käytettävän näyttötilan.
PCOPY
Kopioi bittitason toiselle.

Silmukat ja ehtolauseet

FOR ... NEXT
Toistaa käskylohkoa annetun muuttujan eri arvoilla.
DO ... LOOP
Toistaa käskylohkoa niin kauan kuin ehtolause on tosi.
IF ... THEN ... ELSE
Ehtolause

Virheenkäsittely

ON ERROR
Määrittää, mitä ohjelma tekee virhetilanteessa.
ERR
Funktio palauttaa viimeisimmän ajonaikaisen virheen koodin
Ajonaikaiset virhekoodit
QBasicin ajonaikaiset virhekoodit
ERROR
Simuloi virheen ilmenemistä (aiheuttaa virhetilanteen)

Proseduurit

CALL
Siirtää ohjelman suorituksen aliohjelmaan (SUB-proseduuriin)

Tiedostot

CHDIR
Vaihtaa oletushakemiston.
CHDRIVE
Vaihtaa oletuslevyaseman.
CURDIR$
Palauttaa oletushakemiston.
DIR$
Etsii tiedostoja hakemistosta.
FILES
Tulostaa hakemiston tiedostot.
KILL
Tuhoaa tiedoston.
MKDIR
Luo uuden hakemiston.
RMDIR
Tuhoaa hakemiston.
RESET
Sulkee kaikki auki olevat tiedostot.
SHELL
Suorittaa DOS-komennon tai -komentojonon
OPEN
Avaa tiedoston.
CLOSE
Sulkee tiedoston.
FREEFILE
Palauttaa pienimmän vapaan tiedostonumeron.
EOF
Ilmoittaa tiedoston loppumisesta.
LOF
Palauttaa avatun tiedoston koon.
FILEATTR
Palauttaa tiedoston tilan.
NAME
Nimeää tiedoston tai hakemiston uudelleen.
PRINT #
Kirjoittaa tekstitiedostoon.
WRITE #
Kirjoittaa tekstitiedostoon.
INPUT #
Lukee tekstitiedostosta.
LINE INPUT #
Lukee rivin tekstitiedostosta.
INPUT$
Lukee merkkejä tiedostosta.
LOC
Palauttaa tiedoston luku- tai kirjoituskohdan.
SEEK
Asettaa tai palauttaa tiedoston luku- tai kirjoituskohdan.
GET
Lukee tiedostosta muuttujaan.
PUT
Kirjoittaa muuttujan tiedostoon.
Tietoa sivustosta