Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Hakemisto: QBasic

Matematiikka

ABS
Palauttaa luvun itseisarvon.
CDBL
Ilmoittaa luvun kaksoistarkkuudella (DOUBLE)
CINT
Pyöristää luvun kokonaisluvuksi
CLNG
Pyöristää luvun pitkäksi kokonaisluvuksi
CSNG
Ilmoittaa luvun perustarkkuudella (SINGLE)
FIX
Funktio palauttaa luvun ilman desimaaliosaa
INT
Funktio pyöristää luvun alaspäin kokonaisluvuksi
RANDOMIZE
Alustaa satunnaislukugeneraattorin.
RND
Palauttaa satunnaisluvun.
SGN
Palauttaa luvun etumerkin.
SQR
Palauttaa luvun neliöjuuren.

Virheenkäsittely

Ajonaikaiset virhekoodit
QBasicin ajonaikaiset virhekoodit
ERR
Funktio palauttaa viimeisimmän ajonaikaisen virheen koodin
ERROR
Simuloi virheen ilmenemistä (aiheuttaa virhetilanteen)
ON ERROR
Määrittää, mitä ohjelma tekee virhetilanteessa.

Merkkijonot

ASC
Palauttaa merkin ASCII-koodin.
CHR$
Palauttaa ASCII-koodin merkkinä.
INSTR
Etsii merkkijonoa toisesta merkkijonosta.
LCASE$
Palauttaa merkkijonon pienillä kirjaimilla kirjoitettuna.
LEFT$
Palauttaa merkkejä merkkijonon vasemmalta puolelta.
LEN
Palauttaa merkkijonon pituuden tai muuttujan koon.
LTRIM$
Poistaa tyhjät merkkijonon vasemmalta puolelta.
MID$
Palauttaa merkkejä merkkijonon keskeltä.
RIGHT$
Palauttaa merkkejä merkkijonon oikealta puolelta.
RTRIM$
Poistaa tyhjät merkkijonon oikealta puolelta.
SPACE$
Palauttaa välilyöntejä sisältävän merkkijonon.
STRING$
Palauttaa tiettyä merkkiä sisältävän merkkijonon.
UCASE$
Palauttaa merkkijonon suurilla kirjaimilla kirjoitettuna.

Ääni ja musiikki

BEEP
Lähettää äänimerkin (piippaus)
PLAY
Soittaa musiikkia annetun komentojonon mukaan
SOUND
Lähettää äänimerkin, jonka taajuutta ja pituutta voi säätää

Proseduurit

CALL
Siirtää ohjelman suorituksen aliohjelmaan (SUB-proseduuriin)

Tiedostot

CHDIR
Vaihtaa oletushakemiston.
CHDRIVE
Vaihtaa oletuslevyaseman.
CLOSE
Sulkee tiedoston.
CURDIR$
Palauttaa oletushakemiston.
DIR$
Etsii tiedostoja hakemistosta.
EOF
Ilmoittaa tiedoston loppumisesta.
FILEATTR
Palauttaa tiedoston tilan.
FILES
Tulostaa hakemiston tiedostot.
FREEFILE
Palauttaa pienimmän vapaan tiedostonumeron.
GET
Lukee tiedostosta muuttujaan.
INPUT #
Lukee tekstitiedostosta.
INPUT$
Lukee merkkejä tiedostosta.
KILL
Tuhoaa tiedoston.
LINE INPUT #
Lukee rivin tekstitiedostosta.
LOC
Palauttaa tiedoston luku- tai kirjoituskohdan.
LOF
Palauttaa avatun tiedoston koon.
MKDIR
Luo uuden hakemiston.
NAME
Nimeää tiedoston tai hakemiston uudelleen.
OPEN
Avaa tiedoston.
PRINT #
Kirjoittaa tekstitiedostoon.
PUT
Kirjoittaa muuttujan tiedostoon.
RESET
Sulkee kaikki auki olevat tiedostot.
RMDIR
Tuhoaa hakemiston.
SEEK
Asettaa tai palauttaa tiedoston luku- tai kirjoituskohdan.
SHELL
Suorittaa DOS-komennon tai -komentojonon
WRITE #
Kirjoittaa tekstitiedostoon.

Grafiikka

CIRCLE
Piirtää ympyrän
DRAW
Piirtää viivakuvion annettujen komentojen mukaisesti.
LINE
Piirtää ruudulle viivan haluttuun paikkaan
PCOPY
Kopioi bittitason toiselle.
PSET
Piirtää pisteen ruudulle
SCREEN
Valitsee käytettävän näyttötilan.

Muuttujat ja vakiot

CONST
Määrittelee vakion.
DOUBLE
liukulukumuuttuja (kaksoistarkkuus)
INTEGER
kokonaislukumuuttuja
LONG
pitkä kokonaislukumuuttuja
Muuttujatyypit
Yhteenveto QBasicin muuttujatyypeistä.
SINGLE
liukulukumuuttuja (perustarkkuus)
STRING
merkkijonomuuttuja
SWAP
Vaihtaa kaksi muuttujaa keskenään.

Aika

DATE$
Palauttaa tai määrittää järjestelmän päivämäärän.
TIME$
Palauttaa tai määrittää järjestelmän kellonajan.
TIMER
Palauttaa keskiyöstä kuluneen ajan sekunteina.

Silmukat ja ehtolauseet

DO ... LOOP
Toistaa käskylohkoa niin kauan kuin ehtolause on tosi.
FOR ... NEXT
Toistaa käskylohkoa annetun muuttujan eri arvoilla.
IF ... THEN ... ELSE
Ehtolause
Tietoa sivustosta