Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Hakemisto: Pascal: Bittioperaattorit: xor

Suorittaa xor-operaation kahden kokonaisluvun vastaaville biteille. Mikäli bitit ovat eri, tulee vastauksen vastaavasta bitistä 1, muutoin siitä tulee 0.

Esimerkiksi: 12 xor 6
Binäärilukuina: 1100 xor 0110

1100
0110
----
1010

Desimaalilukuna: 10.

Tietoa sivustosta