Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Hakemisto: Pascal: Bittioperaattorit: shl

Siirtää luvun bittejä annetun määrän vasemmalle. Bitit, jotka "tulevat sisään" oikeasta reunasta, ovat nollia.

Oletamme, että luku 237 sijaitsee Byte-tyyppisessä muuttujassa.
Operaatio: 237 shl 2
Binäärilukuina: 11101101 shl 10

11101101
--------
10110100

Desimaalilukuna: 180.

Tietoa sivustosta