Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Hakemisto: Pascal: Bittioperaattorit: not

Kääntää seuraavan luvun bitit vastaisiksi. Ykkösistä tulee nollia ja nollista ykkösiä.

Esimerkiksi: not 12
Binäärilukuna: not 1100

1100
----
0011

Desimaalilukuna: 3.

Tietoa sivustosta