Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Hakemisto: Pascal: Bittioperaattorit: and

Suorittaa and-operaation kahden kokonaisluvun vastaaville biteille. Mikäli molemmat bitit ovat 1, tulee myös vastauksen vastaavasta bitistä 1, muutoin siitä tulee 0.

Esimerkiksi: 13 and 6
Binäärilukuina: 1101 and 0110

1101
0110
----
0100

Desimaalilukuna: 4.

Tietoa sivustosta