Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Hakemisto: Pascal: Tiedostot

Append
Avaa tekstitiedoston kirjoittamisen jatkamiseksi lopusta.
Assign (t. AssignFile)
Avaa ulkoisen tiedoston tiedostomuuttujaan.
BlockRead
Lukee yhden tai useamman muuttujan tyypittömästä tiedostosta.
BlockWrite
Kirjoittaa yhden tai useamman muuttujan tyypittömään tiedostoon.
ChDir
Vaihtaa hakemistoa.
Close (t. CloseFile)
Sulkee tiedoston.
Eof
Ilmoittaa, ollaanko tiedoston lopussa.
Eoln
Ilmoittaa, ollaanko tekstitiedoston rivin lopussa.
Erase
Tuhoaa ulkoisen tiedoston johon muuttuja viittaa.
FilePos
Palauttaa sen hetkisen sijainnin tiedostossa.
FileSize
Palauttaa tiedoston koon.
GetDir
Palauttaa tämänhetkisen polun.
IOResult
Palauttaa viimeisimmän I/O-funktion palautusarvon.
MkDir
Luo alihakemiston.
Read
Lukee yhden tai useampia arvoja tiedostosta muuttujiin.
Readln
Toimii samoin kuin Read ja siirtyy lopuksi tekstitiedoston seuraavalle riville.
Rename
Nimeää uudelleen ulkoisen tiedoston.
Reset
Avaa tiedoston lukemista varten.
Rewrite
Luo uuden / tyhjentää olemassa olevan tiedoston.
RmDir
Tuhoaa tyhjän alihakemiston.
Seek
Siirtyy tiettyyn kohti tiedostoa.
SeekEof
Siirtyy seuraavaan ei-tyhjään merkkiin ennen tiedoston loppua.
SeekEoln
Siirtyy seuraavaan ei-tyhjään merkkiin ennen rivin loppua.
Truncate
Katkaisee tiedoston.
Write
Kirjoittaa yhden tai useampia arvoja tiedostoon.
Writeln
Toimii samoin kuin Write ja kirjoittaa tekstitiedostoon lopuksi rivinvaihdon.
Tietoa sivustosta