Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Hakemisto: Pascal: Tiedostot

Readln
Toimii samoin kuin Read ja siirtyy lopuksi tekstitiedoston seuraavalle riville.
Writeln
Toimii samoin kuin Write ja kirjoittaa tekstitiedostoon lopuksi rivinvaihdon.
Reset
Avaa tiedoston lukemista varten.
Assign (t. AssignFile)
Avaa ulkoisen tiedoston tiedostomuuttujaan.
Append
Avaa tekstitiedoston kirjoittamisen jatkamiseksi lopusta.
Rewrite
Luo uuden / tyhjentää olemassa olevan tiedoston.
BlockRead
Lukee yhden tai useamman muuttujan tyypittömästä tiedostosta.
BlockWrite
Kirjoittaa yhden tai useamman muuttujan tyypittömään tiedostoon.
ChDir
Vaihtaa hakemistoa.
Close (t. CloseFile)
Sulkee tiedoston.
Eof
Ilmoittaa, ollaanko tiedoston lopussa.
Eoln
Ilmoittaa, ollaanko tekstitiedoston rivin lopussa.
Erase
Tuhoaa ulkoisen tiedoston johon muuttuja viittaa.
FilePos
Palauttaa sen hetkisen sijainnin tiedostossa.
FileSize
Palauttaa tiedoston koon.
Write
Kirjoittaa yhden tai useampia arvoja tiedostoon.
Read
Lukee yhden tai useampia arvoja tiedostosta muuttujiin.
IOResult
Palauttaa viimeisimmän I/O-funktion palautusarvon.
SeekEof
Siirtyy seuraavaan ei-tyhjään merkkiin ennen tiedoston loppua.
SeekEoln
Siirtyy seuraavaan ei-tyhjään merkkiin ennen rivin loppua.
Seek
Siirtyy tiettyyn kohti tiedostoa.
GetDir
Palauttaa tämänhetkisen polun.
RmDir
Tuhoaa tyhjän alihakemiston.
Rename
Nimeää uudelleen ulkoisen tiedoston.
MkDir
Luo alihakemiston.
Truncate
Katkaisee tiedoston.
Tietoa sivustosta