Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Koodit: PL/I: Datasettien käsittely

Kirjoittaja: jalski

Kirjoitettu: 01.10.2017 – 01.10.2017

Tagit: ohjelmointitavat, koodi näytille, vinkki

Monesti oppilaitosten ohjelmoinnin alkeiskursseilla yhtenä tehtävänä on kirjoittaa ohjelma, mikä toteuttaa yksinkertaisen puhelinluettelon.

PL/I tukee datasettejä suoraan ja yksinkertaisen puhelinluettelon toteuttaminen onkin triviaali tehtävä.

Alla olevassa esimerkkiohjelmassa toteutettuna on tietueiden lisääminen, poistaminen, listaaminen aakkosjärjestyksessä ja hakeminen nimellä. Kaikki muutokset tallentuvat tiedostoon.

*PROCESS MARGINS(1,160) pp(macro) LIBS(SINGLE STATIC);

 puhdb: package;

  dcl ds file record keyed
    env(organization(indexed)
      recsize(36)
      keyloc(1)
     );

  dcl 1 tietue,
     2 nimi char (24),
     2 puh char (12);

  dcl buffer char (30) var;
  dcl quit bit (1) init('0'b);

  dcl (oncode, verify, uppercase) builtin;


  menu: proc options(main);
   /* Jos data-tiedostoa ei ole, niin tehdään se */
   open file(ds) title('/db.dat') direct output;
   close file(ds);

   /* Valikko looppi */
   do while(^quit);
    put file(sysprint) skip edit('< (U)usi, (E)tsi, (L)istaa, (P)oista, (H)eippa >')(A);
    get file(sysin) edit(buffer)(L);

    select(buffer);
     when('u', 'U')
      call add_rec;
     when('e', 'E')
      call find_rec;
     when('l', 'L')
      call list;
     when('p', 'P')
      call del_rec;
     when('h', 'H')
      quit = '1'b;
     otherwise
      iterate;
    end;
   end;
  end menu;


  /* Lisää tietue aliohjelma*/
  add_rec: proc;
   on key(ds)
    begin;
     if oncode=52 then
      do;
       put file(sysprint) skip edit('Tuplana: ', nimi)(A(12),A(24));
       get_action:
        put file(sysprint) skip edit('Korvaa (K/E)?')(A);
        get file(sysin) edit(buffer)(L);
        if verify(buffer,'kKeE') ^= 0 then
         goto get_action;

        select(buffer);
         when('k', 'K')
          rewrite file(ds) from(tietue) key(nimi);
         otherwise
          ;
        end;
      end;
    end;

   open file(ds) title('/db.dat') direct update;

   get_name:
    put file(sysprint) skip edit('Anna nimi?')(A);
    get file(sysin) edit(buffer)(L);
    if buffer = '' then goto get_name;
    nimi = uppercase(buffer);

   get_tel:
    put file(sysprint) skip edit('Anna puhelinnumero?')(A);
    get file(sysin) edit(buffer)(L);
    if verify(buffer,' -1234567890') ^= 0 then
     goto get_tel;
    puh = buffer;
    write file(ds) from(tietue) keyfrom(nimi);
    close file(ds);
  end add_rec;


  /* Poista tietue aliohjelma */
  del_rec: proc;
   on key(ds)
    begin;
     if oncode=51 then
      do;
       put file(sysprint) skip edit('Ei löydy: ', buffer)(A(12), A(24));
       put file(sysprint) skip;
      end;
     goto done;
    end;

   get_key:
    put file(sysprint) skip edit('Anna poistettava nimi?')(L);
    get file(sysin) edit(buffer)(L);
    buffer = uppercase(buffer);
    open file(ds) title('/db.dat') direct update;
    delete file(ds) key(buffer);
    put file(sysprint) skip edit('Poistettu: ', buffer)(A(12), A(24));
    put file(sysprint) skip;
   done:
    close file(ds);
  end del_rec;


  /* Etsi tietue aliohjelma */
  find_rec: proc;
   on key(ds)
    begin;
     if oncode=51 then
      do;
       put file(sysprint) skip edit('Ei löydy: ', buffer)(A(12), A(24));
       put file(sysprint) skip;
      end;
     goto done;
    end;

   get_key:
    put file(sysprint) skip edit('Anna etsittävä nimi?')(L);
    get file(sysin) edit(buffer)(L);
    buffer = uppercase(buffer);

    open file(ds) title ('/db.dat') direct update;
    read file(ds) into(tietue) key(buffer);
    put file(sysprint) skip edit(nimi, puh)(A(24), A(12));
    put file(sysprint) skip;
   done:
    close file(ds);
  end find_rec;


  /* Listaa tietueet aliohjelma */
  list: proc;
   dcl eof bit (1) init('0'b);

   on endfile(ds) eof = '1'b;

   open file(ds) title ('/db.dat') sequential input;
   read file(ds) into(tietue);
   do while(^eof);
    put file(sysprint) skip edit(nimi, puh)(A(24), A(12));
    read file(ds) into(tietue);
   end;
   close file(ds);
   put file(sysprint) skip;
  end list;

 end puhdb;

Kommentit

Metabolix [01.10.2017 12:26:44]

#

Mielestäni kommentteja saisi olla enemmän, jotta koodia ymmärtäisi myös tuntematta PL/I:tä etukäteen kovin hyvin.

Kirjoita kommentti

Muista lukea kirjoitusohjeet.
Tietoa sivustosta