Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Kilpailu

Ohjelmoi tekoäly!
Tulokset on julkaistu.
Onnea voittajalle!

Koodivinkit: PHP: Tiedostolista kotisivulle

Kirjoittaja: qalle; viimeksi muokattu 21.10.2018.

Tagit: kielen perusteet, tiedostot

PHP-/HTML-/CSS-sivu, joka tulostaa taulukon samassa hakemistossa olevista tiedostoista, alihakemistoista, niiden ko’oista ja muokkausajankohdista. PHP-koodin alussa on musta ja valkoinen lista, jolla voidaan estää tiettyjen tiedostojen ja alihakemistojen näkyminen taulukossa. Listat tukevat PHP:n fnmatch()-funktion mukaisia korvausmerkkejä (mm. "*").

Demo

Viimeisin muutos: BLACK_AND_WHITE_LIST ja COLUMNS vakioiksi.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>File list</title>
<style type="text/css">
  /* taulukko ja kaikki sen solut */
  table#filelist, table#filelist th, table#filelist td {
    border-style:solid; /* yhtenäiset reunaviivat */
    border-width:1px; /* yhden pikselin paksuiset reunaviivat */
  }

  /* taulukko */
  table#filelist {
    border-collapse:collapse; /* yhdistä toisissaan kiinni olevat reuna-
    viivat toisiinsa (näytä vain yhtenä) */
  }

  /* taulukon kuvaus */
  table#filelist caption {
    caption-side:bottom; /* muun sisällön alapuolella */
    font-family:sans-serif; /* pääteviivaton fontti */
    padding:.4em; /* sisällön etäisyys reunoista 0,4 em-yksikköä */
  }

  /* data-elementti taulukon kuvauksessa */
  table#filelist caption data {
    font-weight:bold; /* lihavoi */
    white-space:nowrap; /* älä koskaan jaa usealle riville */
  }

  /* kaikki solut */
  table#filelist th, table#filelist td {
		empty-cells:show; /* näytä tyhjät solut */
    text-align:left; /* tasaa sisältö vasemmalle */
    vertical-align:middle; /* tasaa sisältö pystysuunnassa keskelle */
    padding:.4em .8em; /* sisällön etäisyys reunoista pystysuunnassa 0,4
    em-yksikköä ja vaakasuunnassa 0,8 em-yksikköä */
  }

  /* otsikkosolut */
  table#filelist th {
    font-family:sans-serif; /* pääteviivaton fontti */
  }

  /* linkit tiedostoihin ja hakemistoihin */
  table#filelist td.name a {
    font-family:monospace; /* tasalevyinen fontti */
    font-weight:bold; /* lihavoi */
    text-decoration:none; /* poista alleviivaus */
  }

  /* koko-sarakkeen solut */
  table#filelist .size {
		text-align:right; /* tasaa sisältö oikealle */
  }

  /* tiedostojen koot */
  table#filelist td.size {
    white-space:nowrap; /* älä koskaan jaa usealle riville */
  }
</style>
</head>
<body>

<?

/*
Seuraava lista määrää, mitkä tiedostot ja alihakemistot näytetään ja mitkä pii-
lotetaan.

Kukin avaimen ja arvon yhdistelmä (avain => arvo) määrittää yhden ehdon:
avain: fnmatch()-funktion mukainen tiedostonimi mahdollisilla jokerimerkeillä;
    poikkeus: kauttaviiva (/) lopussa tarkoittaa, että ehto koskee vain ali-
    hakemistoja; muuten ehto koskee vain tiedostoja
arvo: True, jos avaimen määrittämät tiedostot/alihakemistot näytetään, tai
    False, jos piilotetaan

Jos sama tiedosto/alihakemisto on määrätty sekä näytettäväksi että piilotetta-
vaksi, sitä ei näytetä.

Jos tiedosto/alihakemisto ei täsmää mihinkään ehtoon, sitä ei näytetä.

Ehtojen järjestyksellä ei ole väliä (paitsi tietysti jos sama avain esiintyy
useasti, jolloin vain sen viimeinen arvo jää voimaan).
*/

const BLACK_AND_WHITE_LIST = [
  "*/" => True, # hyväksy kaikki hakemistot
  "./" => False, # paitsi .
  "../" => False, # ja ..
  "private-*/" => False, # ja "private-"-alkuiset

  "*.png" => True, # hyväksy kaikki .png-päätteiset tiedostot
  "salainen.png" => False, # paitsi salainen.png
  "spede.*" => True, # hyväksy kaikki "spede."-alkuiset tiedostot
  "??" => True, # hyväksy kaikki 2-merkkiset tiedostonimet
];

/*
Taulukon sarakkeiden nimet ja kuvaukset.
avain: nimi GET-parametrissa, joka määrää listan järjestyksen
arvo: [
  "class" => CSS-luokan nimi,
  "description" => käyttäjälle näytettävä sarakkeen nimi
]
*/
const COLUMNS = [
  "name" => [
    "class" => "name",
    "description" => "file/subdirectory",
  ],
  "size" => [
    "class" => "size",
    "description" => "size",
  ],
  "modified" => [
    "class" => "last-modified",
    "description" => "last mod&shy;ified", # &shy; = pehmeä tavuviiva
  ],
];

# tiedostokokojen tuhaterotin (ei tarvitse olla sitova välilyönti; ks. CSS)
const THOUSAND_SEPARATOR = " ";

# päivämäärien ja aikojen muoto; ks. http://php.net/manual/en/function.date.php
const TIME_FORMAT = "Y-m-d H:i:s";

function get_order_argument() {
  # lue lajitteluparametri

  # lue arvo
  $order = $_GET["order"];

  # palauta arvo, jos se löytyy hyväksyttyjen listalta, muuten oletusarvo
  if(array_key_exists($order, COLUMNS)) {
    return $order;
  }
  return array_keys(COLUMNS)[0];
}

function accept_name($name) {
  /* Määrittele, näytetäänkö tiedosto- tai hakemistonimi listalla. (True =
  kyllä, False = ei.) */

  if(is_dir($name)) {
    $name .= "/";
  }

  $onWhitelist = False;

  foreach(BLACK_AND_WHITE_LIST as $pattern => $accept) {
    # FNM_PATHNAME estää jokerimerkkejä vastaamasta mahdollista kauttavii-
    # vaa lopussa
    if(fnmatch($pattern, $name, FNM_PATHNAME)) {
      if($accept) {
        # valkoisella listalla; muista se
        $onWhitelist = True;
      } else {
        # mustalla listalla; hylkää heti
        return False;
      }
    }
  }

  # hyväksy jos ja vain jos oli valkoisella muttei mustalla listalla
  return $onWhitelist;
}

function get_and_sort_files($order) {
  # palauta lajiteltu lista näytettävistä tiedostoista ja alihakemistoista

  # hae tiedostonimet
  $names = array_filter(scandir("."), "accept_name");

  # hae tiedostojen muut tiedot (omiin taulukoihinsa, koska array_multisort()
  # vaatii niin)
  $isDirectory = [];
  $sizes = [];
  $lastModified = [];
  foreach($names as $name) {
    $isDirectory[] = is_dir($name);
    $sizes[] = (is_dir($name) ? 0 : filesize($name));
    $lastModified[] = filemtime($name);
  }

  # lajittele tiedostot
  if($order == "size") {
    array_multisort($isDirectory, SORT_DESC, $sizes, $names, $lastModified);
  } elseif($order == "modified") {
    array_multisort($lastModified, SORT_DESC, $names, $isDirectory, $sizes);
  } else {
    array_multisort($names, $isDirectory, $sizes, $lastModified);
  }

  # sijoittele tiedostojen tiedot uuteen taulukkoon
  $files = [];
  for($i = 0; $i < count($names); $i++) {
    $files[$names[$i]] = [
      "isDirectory" => $isDirectory[$i],
      "size" => $sizes[$i],
      "lastModified" => $lastModified[$i],
    ];
  }

  return $files;
}

function format_order_link($currentOrder, $newOrder, $description) {
  /* Muotoile linkki, joka vaihtaa tiedostojen/alihakemistojen järjestystä.
  $currentOrder: valittuna oleva järjestys
  $newOrder: järjestys, johon tämä linkki vaihtaa
  $description: tämän linkin teksti
  */

  if($newOrder == $currentOrder) {
    # ei linkkiä
    return $description;
  }

  if($newOrder == array_keys(COLUMNS)[0]) {
    # oletusjärjestys
    return sprintf('<a href=".">%s</a>', $description);
  }

  return sprintf('<a href="?order=%s">%s</a>', $newOrder, $description);
}

function my_number_format($size) {
  /* Muotoile kokonaisluku. */

  return number_format($size, 0, ".", THOUSAND_SEPARATOR);
}

function format_item_link($name, $isDirectory) {
  /* Muotoile linkki tiedostoon tai alihakemistoon. */

  return sprintf(
    '<a href="%s">%s%s</a>',
    htmlspecialchars($name),
    htmlspecialchars($name, ENT_NOQUOTES),
    ($isDirectory ? "/" : "")
  );
}

function format_item_size($size, $isDirectory) {
  /* Muotoile tiedoston tai alihakemiston koko. */

  if($isDirectory) {
    return "";
  }

  return sprintf("<data value=%d>%s</data>", $size, my_number_format($size));
}

$order = get_order_argument();
$files = get_and_sort_files($order);
$itemCount = count($files);
$totalFileSize = array_sum(array_column($files, "size"));

/* Tulosta taulukko tiedostoista ja alihakemistoista. */

?>
<table id="filelist">
  <caption>items: <data value=<?=$itemCount?>><?=my_number_format($itemCount)?></data>, total file size: <data value=<?=$totalFileSize?>><?=my_number_format($totalFileSize)?></data></caption>

  <thead>
    <tr>
<? foreach(COLUMNS as $name => $info) { ?>
      <th class="<?=$info["class"]?>"><?=format_order_link($order, $name, $info["description"])?></th>
<? } ?>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>

<? foreach($files as $name => $info) { ?>
    <tr>
      <td class="name"><?=format_item_link($name, $info["isDirectory"])?></td>
      <td class="size"><?=format_item_size($info["size"], $info["isDirectory"])?></td>
      <td class="last-modified"><?=date(TIME_FORMAT, $info["lastModified"])?></td>
    </tr>
<? } ?>
  </tbody>
</table>

</body>
</html>

Kommentit

qalle [05.02.2016 21:24:26]

Lainaa #

Demo toimii taas.

qalle [09.07.2017 23:23:43]

Lainaa #

Päivitetty.

Demo (edellisen viestin linkki ei enää toimi)

decoy [04.10.2018 12:25:45]

Lainaa #

kiitoksia, tässä vähän tavaillu php:tä ja oli mukavaksi avuksi tämä .

ja selkeydestä erityinen kunniamaininta ja kiitos.

hyvää alkanutta syksyä jos tännepäin tulet vastauksia lukemaan. vähän on hiljaísta näillä seinillä meno.

qalle [21.10.2018 00:28:00]

Lainaa #

Kiitos. Uusi linkki demoon

Kirjoita kommentti

Muista lukea keskustelun ohjeet.
Tietoa sivustosta