Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Koodit: Python: Viitenumerolaskuri

Kirjoittaja: Chiman

Kirjoitettu: 05.12.2012 – 05.12.2012

Tagit: teksti, yhteiskunta, koodi näytille, vinkki, yleispätevä

Viitenumerolaskuri täydentää annetun numerosarjan suomalaiseksi viitenumeroksi lisäämällä perään tarkistenumeron.

Koodi on tehty yksinkertaiseksi, jotta se toimisi mahdollisimman hyvin 2- ja 3-sarjan Python-versioilla.

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# viitenumero.py

def viitenumeron_tarkiste(viitenumero_raaka):
  """palauta annetun tarkisteettoman viitenumeron perään kuuluva tarkistenumero"""
  kertoimet = (7, 3, 1)
  viitenumero_raaka = viitenumero_raaka.replace(' ', '')
  nrot_kaanteinen = map(int, viitenumero_raaka[::-1])
  tulosumma = sum(kertoimet[i % 3] * x for i, x in enumerate(nrot_kaanteinen))
  return (10 - (tulosumma % 10)) % 10

def viitenumero_ok(viitenumero):
  """tarkista vastaako lopun tarkistenumero viitenumeron alkuosaa"""
  return viitenumeron_tarkiste(viitenumero[:-1]) == int(viitenumero[-1])

def jaa_ryhmiin_oikealta(s, n):
  """palauta merkkijono s eroteltuna n merkin ryhmiin, välilyönti erottaa

  Ryhmittely aloitetaan oikeasta reunasta.
  Esimerkki: s='1234567890', n=4 palauttaa '12 3456 7890'

  """
  kaannetty = s[::-1]
  osat = [(' ' if i and i % n == 0 else '') + c for i, c in enumerate(kaannetty)]
  return ''.join(osat)[::-1]

def testit():
  assert viitenumeron_tarkiste('1662') == 5
  assert viitenumero_ok('16625')
  assert jaa_ryhmiin_oikealta('966846848', 5) == '9668 46848'
  print('testit ok')

if __name__ == '__main__':
  from sys import argv
  if len(argv) == 2:
    # oleta argumentiksi viitenumero ilman tarkistetta, tulosta tarkisteen kanssa
    viite_raaka = argv[-1]
    tarkiste = viitenumeron_tarkiste(viite_raaka)
    viite = viite_raaka + str(tarkiste)
    print(jaa_ryhmiin_oikealta(viite, 5))
  else:
    testit()
    print('Anna argumenttina viitenumero ilman tarkistetta')

Käyttö komentoriviltä:
python viitenumero.py 1234567
tulostaa:
123 45672

Kirjoita kommentti

Muista lukea kirjoitusohjeet.
Tietoa sivustosta