Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Koodit: Fortran: Analoginen kello

Kirjoittaja: jalski

Kirjoitettu: 27.10.2012 – 11.11.2012

Tagit: grafiikka, kirjaston käyttö, ohjelmointitavat, koodi näytille, sovellus, vinkki

Analoginen kello Silverfrost FTN95 -kääntäjälle käyttäen mukana tulevaa kirjastoa ClearWin+.

Rakenne on yksinkertainen: Ensiksi määritetään yksinkertainen ikkuna grafiikka-alueella, sekä grafiikka-alueen käsittelyyn funktio. Kyseinen funktio toimii samalla myös ajastimen kutsumana funktiona.

  module clock
   use mswin
   implicit none

   integer :: width = 240, height = 240
   character (len=2), parameter :: hours(0:11) = &
    (/'03','02','01','12','11','10','09','08','07','06','05','04'/)

   contains

    integer function draw_func()
     integer :: i, resize
     integer :: radius
     integer :: xcenter, ycenter
     integer :: angsecs, angmins, anghours
     integer :: s, m, h
     integer :: cx, cy ! point on a circle
     integer :: handx(5), handy(5)
     character (len=8) :: time@, time

     resize=clearwin_info@('GRAPHICS_RESIZING')
     if(resize.EQ.1) then
      width = clearwin_info@('GRAPHICS_WIDTH')
      height = clearwin_info@('GRAPHICS_DEPTH')
     end if

     if(width.GT.height) then
      radius = height
     else
      radius = width
     end if

     radius = radius / 2 - 8

     time = time@()

     read(time(1:2),*) h
     read(time(4:5),*) m
     read(time(7:8),*) s

     xcenter = width/2
     ycenter = height/2

     angsecs = 90 - s * 6
     angmins = 90 - m * 6
     anghours = 90 - (h * 5 + m / 10) * 6

     ! Draw clock frame
     call draw_filled_ellipse@(xcenter,ycenter,radius,radius,rgb@(255,255,255))
     call draw_ellipse@(xcenter,ycenter,radius+1,radius+1,rgb@(0,0,0))
     call draw_filled_ellipse@(xcenter,ycenter,3,3,rgb@(0,0,0))

     ! Draw second and minute dots
     do i = 0, 59, 1
      call circlept(xcenter, ycenter, int(radius * 0.95), i * (360 / 60))
      call draw_filled_ellipse@(cx,cy,1,1, rgb@(0,0,0))
     end do

     ! Draw hour dots
     call size_in_pixels@(14,14)
     call bold_font@(1)
     do i = 0, 11, 1
      call circlept(xcenter, ycenter, int(radius * 0.95), i * (360 / 12))
      call draw_filled_ellipse@(cx,cy,2,2, rgb@(0,0,0))
      call circlept(xcenter-12, ycenter+7, int(radius * 0.80), i * (360 / 12))
      call draw_characters@(hours(i),cx,cy,rgb@(0,0,0))
     end do

     ! draw hands
     ! second hand
     handx(1) = xcenter; handy(1) = ycenter
     call circlept(xcenter, ycenter, int(radius * 0.25), angsecs-3)
     handx(2) = cx; handy(2) = cy
     call circlept(xcenter, ycenter, int(radius * 0.90), angsecs)
     handx(3) = cx; handy(3) = cy
     call circlept(xcenter, ycenter, int(radius * 0.25), angsecs+3)
     handx(4) = cx; handy(4) = cy
     handx(5) = xcenter; handy(5) = ycenter
     call draw_filled_polygon@(handx,handy,5,rgb@(0,0,0))
     ! minute hand
     call circlept(xcenter, ycenter, int(radius * 0.25), angmins-8)
     handx(2) = cx; handy(2) = cy
     call circlept(xcenter, ycenter, int(radius * 0.85), angmins)
     handx(3) = cx; handy(3) = cy
     call circlept(xcenter, ycenter, int(radius * 0.25), angmins+8)
     handx(4) = cx; handy(4) = cy
     call draw_filled_polygon@(handx,handy,5,rgb@(0,0,0))
     ! hour hand
     call circlept(xcenter, ycenter, int(radius * 0.25), anghours-10)
     handx(2) = cx; handy(2) = cy
     call circlept(xcenter, ycenter, int(radius * 0.65), anghours)
     handx(3) = cx; handy(3) = cy
     call circlept(xcenter, ycenter, int(radius * 0.25), anghours+10)
     handx(4) = cx; handy(4) = cy
     call draw_filled_polygon@(handx,handy,5,rgb@(0,0,0))

     draw_func=1

     contains

      subroutine circlept(x, y, r, deg)
       integer, intent(in) :: x, y, r, deg
       real :: rad

       rad = deg * 3.14159 / 180
       cx = x + Cos(rad) * r
       cy = y - Sin(rad) * r
      end subroutine circlept

    end function draw_func

  end module clock


  winapp
   use clock
   implicit none

   integer :: i

   i=winio@('%ww[no_border,no_maxbox]&')
   i=winio@('%ca[FTN95 Clock]&')
   i=winio@('%pv%^gr[user_resize,grey,rgb_colours]&',width,height,draw_func)
   i=winio@('%dl', 1.0D0, draw_func)
  end

Kommentit

jalski [10.11.2012 23:14:39]

#

Laitoin vaihtoehtoisen version alla olevan linkin taakse:

Clock.zip

Oikealla hiiren napilla saa esiin popup menun. Sieltä voi vaihtaa ikkunan pyöreäksi kellon muotoiseksi ja tällöin sitä voi raahata vasen hiiren nappi pohjassa ikkunan client alueelta.

Koodi123 [25.02.2019 13:44:13]

#

Hyvää työtä jalski!

Kirjoita kommentti

Muista lukea kirjoitusohjeet.
Tietoa sivustosta