Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Koodit: CoolBasic: Matopeli

Kirjoittaja: ZcMander

Kirjoitettu: 10.12.2009 – 06.12.2011

Tagit: pelinteko, koodi näytille, peli, vinkki

Päätin jakaa nopeasti kyhäämäni version matopelistä. Koodin pitäisi olla suhteellisen hyvin kommentoitu, mutta jos jokin askarruttaa, niin kysykää kommenteissa.

Const TILE_LEVEYS = 12 ' Yhden tilen leveys pikseleinä
Const TILE_KORKEUS = 12 ' Yhden tilen korkeus pikseleinä
Const KENTTA_LEVEYS = 24 ' Kentän leveys tileinä
Const KENTTA_KORKEUS = 24 ' Kentän korkeus tileinä
Const VALI = 1 ' Monta pikseliä tile:jen välissä on väliä

Const MATO_MAX_PITUUS = 60 ' Madon maksimipituus
Const MATO_ALOITUS_PITUUS = 3 ' Madon aloituspituus

Global havisit As Integer ' Kertoo onko hävitty, 0 = ei ole hävitty
             ' 1 = osuit seinään, 2 = osuttiin matoon
Global kasvataMatoa As Byte ' Lippu jos halutaan matoa kasvattaa
Dim matoSuunta (2) ' Suunta mihin mato liikkuu

Dim mato (MATO_MAX_PITUUS, 3) ' Taulukko johon mato tallenetaan
Dim kentta (KENTTA_LEVEYS, KENTTA_KORKEUS) ' Kenttä, jos 1 = seinä
Dim namu (2) ' Kertoo namun sijainin

' Piirtää Tilen ruudulle
Function PiirraTILE(x, y, r, g, b)
  Dim pixX As Integer
  Dim pixY As Integer

  ' Lasketaan laatikon paikka
  pixX = x*TILE_LEVEYS + x*VALI
  pixY = y*TILE_KORKEUS + y*VALI

  ' Asetetaan väri ja piirretään laatikko haluttuun paikkaan
  Color r, g, b
  Box pixX, pixY, TILE_LEVEYS, TILE_KORKEUS
EndFunction

' Alustaa kentän ja lisää siihen reunat
Function AlustaKentta ()
  Dim x As Integer
  Dim y As Integer

  For x = 0 To KENTTA_LEVEYS
    For y = 0 To KENTTA_KORKEUS
      kentta (x,y) = 0 ' Oletuksena ei ole seinää

      ' Luo väliseinän
      If x = 5 And y < KENTTA_KORKEUS - 5 And y > 5 Then
        kentta (x,y) = 1
      EndIf

      ' Luo ruudulle reunat
      If x = 0 Or x = KENTTA_LEVEYS Then
        kentta (x,y) = 1
      EndIf
      If y = 0 Or y = KENTTA_KORKEUS Then
        kentta (x,y) = 1
      EndIf
    Next y
  Next x
EndFunction

' Piirtää kentän
Function PiirraKentta ()
  Dim x As Integer
  Dim y As Integer

  For x = 0 To KENTTA_LEVEYS
    For y = 0 To KENTTA_KORKEUS
      ' Piirretään vain jos kyseessä on seinä
      If kentta (x, y) = 1 Then
        PiirraTILE(x,y,255,255,255)
      EndIf
    Next y
  Next x
EndFunction

Function AlustaMato ()
  Dim i As Integer
  Dim y As Integer

  Dim aloitusX As Integer
  Dim aloitusY As Integer

  ' Aloitus paikka
  aloitusX = 12
  aloitusY = 12

  ' Alustetaan matoon liittyvät muuttujat
  matoSuunta(0) = 0
  matoSuunta(1) = -1

  kasvataMatoa = 0

  ' Alustetaan mato
  For i = 0 To MATO_MAX_PITUUS
    If i < MATO_ALOITUS_PITUUS
      mato(i, 0) = aloitusX
      mato(i, 1) = aloitusY + i
      mato(i, 2) = 1
    Else
      mato(i, 2) = 0
    EndIf
  Next i
EndFunction

' Piirtää madon ruudulle
Function PiirraMato()
  Dim i As Integer
  Dim x As Integer
  Dim y As Integer

  ' Käy kaikki madon osat läpi ja piirtää ruudulle
  For i = 1 To MATO_MAX_PITUUS
    If mato(i, 2) = 1
      x = mato(i, 0)
      y = mato(i, 1)

      PiirraTILE(x,y,0,255,0)
    EndIf
  Next i

  PiirraTILE(mato(0,0),mato(0,1),0,150,0)
EndFunction

Function LiikutaMato()
  Dim i As Integer
  Dim loyty As Byte
  Dim vanha (2)

  ' Tarkistetaan törmääkö madon seuraava paikka kenttään
  If kentta(mato(0,0) + matoSuunta(0), mato(0,1) + matoSuunta(1)) = 1 Then
    havisit = 1
    Return 0
  EndIf

  ' Pään vanha sijainti talteen
  vanha(0) = mato(0, 0)
  vanha(1) = mato(0, 1)

  ' Siirretään päätä madon suuntaan päin
  mato(0, 0) = mato(0,0) + matoSuunta(0)
  mato(0, 1) = mato(0,1) + matoSuunta(1)

  ' Kun kasvatetaan matoa, varmistetaan ettei kasvateta kuin 1 kerrallaan
  loyty = 0

  ' Liikutetaan muitakin osia, ja lisätään perään yks lisää jos tarvii
  For i = 1 To MATO_MAX_PITUUS
    ' Vaihdetaan nykyisen madon pätkän paikkaa edellisen paikkaan ja
    ' laitetaan nykyinen paikka talteen
    If mato(i, 2) = 1 Then
      Dim uusVanha (2)

      uusVanha(0) = mato(i, 0)
      uusVanha(1) = mato(i, 1)

      mato(i, 0) = vanha(0)
      mato(i, 1) = vanha(1)

      vanha(0) = uusVanha(0)
      vanha(1) = uusVanha(1)

    ' Madon kasvatus
    ElseIf kasvataMatoa = 1 And loyty = 0 Then
      loyty = 1
      kasvataMatoa = 0

      mato(i, 2) = 1
      mato(i, 0) = vanha(0)
      mato(i, 1) = vanha(1)
    EndIf
  Next i

  ' Tarkitetaan törmääkö mato itseensä
  For i = 1 To MATO_MAX_PITUUS
    If mato(i, 2) = 1 And mato(i, 0) = mato(0,0) And mato(i, 1) = mato(0,1) Then
      havisit = 2
    EndIf
  Next i

  ' Tarkistetaan osuuko mato namuun
  If mato(0, 0) = namu(0) And mato(0, 1) = namu(1) Then
    KasvataMato()
    ArvoNamu()
  EndIf
EndFunction

' Asettaa lipun, että seuraavalla päivityksella kasvatetaan matoa
Function KasvataMato()
  kasvataMatoa = 1
EndFunction

' Arpoo namille paikan
Function ArvoNamu()
  Dim i As Integer
  Dim x As Integer
  Dim y As Integer
  Dim eiLoytyny As Byte

  ' Arvotaan paikkaa niin kauan kunnes löytyy paikkaa joka ei ole varattu
  eiLoytyny = 1
  While eiLoytyny = 1
    x = Rand(0, KENTTA_LEVEYS)
    y = Rand(0, KENTTA_KORKEUS)

    eiLoytyny = 0

    ' Tarkistetaan meneekö kartan kanssa päälle
    If kentta(x,y) = 1 Then
      eiLoytyny = 1
    EndIf

    ' Tarkistetaan ettei mennyt madon päälle
    For i = 0 To MATO_MAX_PITUUS
      If mato(i, 2) = 1 And mato(i, 0) = x And mato(i, 1) Then
        eiLoytyny = 1
      EndIf
    Next i
  Wend

  namu(0) = x
  namu(1) = y
EndFunction

' Piirtää namun ruudulle
Function PiirraNamu()
  PiirraTILE(namu(0),namu(1),255,0,0)
EndFunction

' Pääohjelma
Function Main()
  Dim peliPaalla As Byte
  Dim paivitysAika As Integer
  Dim seuraavaSuunta (2)

  ' Alustaa satunnaislukugeneraattorin
  Randomize(Timer())

  ' Asetaan otsikko
  SetWindow "CBMatopeli"

  ' Asettaa ikkunan koon vastaamaan kentän kokoa
  SCREEN TILE_LEVEYS*KENTTA_LEVEYS + VALI*KENTTA_LEVEYS + TILE_LEVEYS, TILE_KORKEUS*KENTTA_KORKEUS + VALI*KENTTA_KORKEUS + TILE_KORKEUS

  ' Alustetaan osat
  AlustaKentta()
  AlustaMato()
  ArvoNamu()

  ' Säätö, että liikkumisen tarkistus toimii
  seuraavaSuunta(0) = matoSuunta(0)
  seuraavaSuunta(1) = matoSuunta(1)

  havisit = 0 ' Ei vielä ole hävitty
  peliPaalla = True ' Poistutaanko ohjelmasta
  paivitysAika = Timer() ' Päivitykseen

  While peliPaalla
    ' Suljetaan jos painetaan esc
    If KeyDown(1) = True
      peliPaalla = False
    EndIf

    ' Tarkistetaan että käännytään (ettei mennä taaksepäin)
    If matoSuunta(0) = 0 Then
      If LeftKey() Then
        seuraavaSuunta(0) = -1
        seuraavaSuunta(1) = 0
      EndIf

      If RightKey() Then
        seuraavaSuunta(0) = 1
        seuraavaSuunta(1) = 0
      EndIf
    Else
      If UpKey() Then
        seuraavaSuunta(0) = 0
        seuraavaSuunta(1) = -1
      EndIf

      If DownKey() Then
        seuraavaSuunta(0) = 0
        seuraavaSuunta(1) = 1
      EndIf
    EndIf

    ' Madon kasvatus DEBUG
    'If KeyDown(44) Then
    '  KasvataMato()
    'EndIf

    ' Päivitys 100ms välein
    If Timer() > paivitysAika+100 And havisit = 0 Then
      matoSuunta(0) = seuraavaSuunta(0)
      matoSuunta(1) = seuraavaSuunta(1)
      LiikutaMato()
      paivitysAika = Timer()
    EndIf

    ' Jos hävittiin asetetaan otsikko sen mukaseksi
    If havisit = 1 Then
      SetWindow "CBMatopeli - Osuit seinään!"
    ElseIf havisit = 2 Then
      SetWindow "CBMatopeli - Söit itsesi!"
    EndIf

    ' Piirretään tausta
    Color 50,50,50
    Box 0,0, TILE_LEVEYS*KENTTA_LEVEYS + VALI*KENTTA_LEVEYS, TILE_KORKEUS*KENTTA_KORKEUS + VALI*KENTTA_KORKEUS

    ' Piirretään loput
    PiirraKentta()
    PiirraNamu()
    PiirraMato()
    DrawScreen
  Wend
EndFunction

' Kutsutaan pääfunktiota
Main()

Kommentit

Horny The Horrible [21.01.2010 07:35:59]

#

Hyvä koodi. Kommenttien puutteesta ei voi valittaa (siis koodissa). Tähän voisi kyllä lisätä silleen, että kun on hävinnyt, voi aloittaa uudelleen käynnistämättä peliä uudelleen.

ZcMander [08.02.2010 21:17:08]

#

Jätettäköön se kotitehtäväksi, sillä se kuitenki olisi todella helppo lisäys koodiin.

JussiR [29.03.2010 10:12:35]

#

Tossahan vois käyttää melkein vbkoodi tageja :D

ErroR++ [21.11.2011 13:55:38]

#

Hieno peli! Itsekin olen siirtynyt CoolBasicilla koodaamaan.

Aerower [30.12.2011 02:36:13]

#

Siis onko tossa sitten matopeli näyttää aika monimutkaselta X)

Aerower [30.12.2011 02:39:38]

#

tai ko ton luki niin kyllähän siitä älys mitä nuo kaikki meinaa mutta mitä tolle sitten tehhään et siitä saa pelattavan

freepc [18.01.2015 09:43:05]

#

Vaihda CBsi uudempaan mut miten windows pikku ikoni vaihdetaan näytössä tai piilotetaan?

Kirjoita kommentti

Muista lukea kirjoitusohjeet.
Tietoa sivustosta