Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Koodit: VB6: Metapallot

Kirjoittaja: sooda

Kirjoitettu: 25.04.2004 – 13.07.2015

Tagit: grafiikka, koodi näytille, vinkki

Tässä on pekin Metapallot-vinkki käännettynä VB6:lle.

Lisää formille piktuurilaatikko b.

Private Declare Function SetPixel Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal crColor As Long) As Long
Private Const SRCCOPY = &HCC0020
Const THRESOLD As Double = 0.2 ' Pistä tähän arvo väliltä 0 - 1
Const VARI As Byte = 3 ' 0 = sininen; 1 = vihreä; 2 = punainen; 3 = valkoinen
Private Type pointf
  x As Integer
  y As Integer
End Type
Private Type metaball
  pos As pointf
  rad As Integer
  mass As Integer
  vel As pointf
End Type

Dim Balls(2) As metaball
Dim bf(300, 300) As Double

Dim Phi As Double
Dim STab(360) As Double
Dim CTab(360) As Double
Const pii = 3.14159265358979


Private Sub Form_Activate()
On Error Resume Next
  Dim x, y, i, j As Integer
  Dim v As pointf
  Do
    Phi = Phi + 5
    If Phi > 360 Then Phi = 0
    ' liikutellaan palloja
    Balls(0).pos.x = STab(Phi) * 90 + 150 + CTab(Phi) * 70
    Balls(0).pos.y = CTab(Phi) * 10 + 150 + STab(Phi) * 70
    Balls(1).pos.x = CTab(Phi) * 30 + 150 + CTab(Phi) * 70
    Balls(1).pos.y = CTab(Phi) * 60 + 150 + STab(Phi) * 70
    Balls(2).pos.x = CTab(Phi) * 50 + 150 + CTab(Phi) * 70
    Balls(2).pos.y = STab(Phi) * 50 + 150 + STab(Phi) * 70
    ' tyhjennetään, jos tätä ei tehtäisi kaikki jäisi näyttöön
    ' kaikki THRESOLDia himmeämmät värit jäisivät näyttöön
    b.Cls
    For i = 0 To UBound(Balls)
      Dim xi, xa, yi, ya
      ' hidashan tämä on, mutta mielestäni VB koodiksi TOSI nopea
      ' Lasketaan vain pallon ympäriltä
      xi = Balls(i).pos.x - Balls(i).rad * 1.5
      If xi < 0 Then xi = 0
      xa = Balls(i).pos.x + Balls(i).rad * 1.5
      If xa > 300 Then xa = 300

      yi = Balls(i).pos.y - Balls(i).rad * 1.5
      If yi < 0 Then yi = 0
      ya = Balls(i).pos.y + Balls(i).rad * 1.5
      If ya > 300 Then ya = 300

      For x = xi To xa
        For y = yi To ya
          ' Saadaan kaavasta y = 1 / x^2 (sähkökentän vaikutusalue).
          ' Nippelitietoa tämä on, mutta tästä kaavasta saadaan
          ' muodostettua kappale, jonka tilavuus on äärellinen,
          ' mutta pinta-ala ääretön(kiepauta tämän funktion kuvaaja x-akselin ympäri)

          ' kaava muutetaan muotoon:
          ' säde / ((sijaintix - ruutux)^2 + (sijaintiy - ruutuy)^2)
          bf(x, y) = bf(x, y) + Balls(i).rad / ((Balls(i).pos.x - x) * (Balls(i).pos.x - x) + _
          (Balls(i).pos.y - y) * (Balls(i).pos.y - y))
          If i = UBound(Balls) Then
            ' Viimeinen pallo -> bf ei enää muutu
            ' jotta ei ylittäisi yhtä -> ei virhettä väristä
            If bf(x, y) > 1 Then bf(x, y) = 1
            ' Rajoitetaan tummin väri
            ' Piirretään vain jos kirkkaus on suurempi kuin THRESOLD.
            ' Tämä on loistava optimointi(Keksin sattumalta), sillä Graphics:in Clear metodi
            ' on PALJON nopeampi kuin jokaisen pikselin asettaminen yksitellen.
            If bf(x, y) > THRESOLD Then
              Dim a As Integer
              a = bf(x, y) * 255
              Select Case VARI
                Case 0
                  SetPixel b.hdc, x, y, RGB(0, 0, a)
                Case 1
                  SetPixel b.hdc, x, y, RGB(0, a, 0)
                Case 2
                  SetPixel b.hdc, x, y, RGB(a, 0, 0)
                Case 3
                  SetPixel b.hdc, x, y, RGB(a, a, a)
              End Select
            End If
            'nollataan, koska arvoa ei enää tarvita
            bf(x, y) = 0
          End If
        Next
      Next
    Next
    DoEvents
  Loop
End Sub

Private Sub Form_Load()

  Dim x As Integer, y As Integer, i As Integer
  Randomize
  b.AutoRedraw = True
  b.Move 0, 0, Width, Height
  b.BackColor = 0
  ' kosini ja sini taulukot etukäteen...
  For i = 0 To 360
    ' i / 360 = rad / 2pi |kerrotaan ristiin
    ' i*2pi = 360rad |:360
    ' i*2pi/360 = rad
    STab(i) = Sin(i * 2 * pii / 360)
    CTab(i) = Cos(i * 2 * pii / 360)
  Next
  ' alustetaan pallot
  For i = 0 To UBound(Balls)
    Balls(i).rad = Int(Rnd() * 100) + 100
    Balls(i).mass = Int(Rnd() * 20) + 10
  Next


End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

  End

End Sub

Kommentit

peki [25.04.2004 20:54:41]

#

Hyvännäköinen käännöstyö.
Kiitos sooda.

sooda [28.04.2004 10:15:13]

#

En oikein muuta kyllä muuttanut kun ton piirtosysteemin...

jrantala [28.04.2004 16:49:11]

#

Jooh, hirashan toi o ;)

tejeez [28.04.2004 17:26:03]

#

Hieno mut hidas

makeuu [29.04.2004 13:11:16]

#

nättihän toi on, mut älyttömä hias

sooda [30.04.2004 10:00:17]

#

Ei voi mitään, pitäis varmaan käyttää directx:ää tai opengl:ää jos osaisi kun piirtofunkkarit on ainoa ero .net-versioon :P

Merri [15.06.2005 00:39:45]

#

Jos vauhtia kaipaat ilman DirectX:ää, niin se kyllä onnistuu: luo API:lla piirtoalusta, sitten tee byte tai long array johon piirrät pikselit ja lopputuloksen sitten vedät BitBlt:llä johonkin näkyvään elementtiin. Jo tulee vauhtia :)

Kirjoita kommentti

Muista lukea kirjoitusohjeet.
Tietoa sivustosta