Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Koodit: Lausekkeen laskija QB:lle

Kirjoittaja: Jogge

Kirjoitettu: 15.12.2002 – 15.12.2002

Tagit: koodi näytille, vinkki

Tein sitten tämän lausekkeen laskijan QB:llekkin, mutta olisi varmaan voinut paremminkin tehdä :) Mut toimii kumminkin. Lausekkeen laskijani osaa oikean laskujärjestyksen (tietenkin ;), sulut, +, -, *, / ja ^ -laskut. Tällä voi laskea myös ilman laskujärjestystä, jos se nyt niin hyödyllistä on. Tuli ainakin tarkisteltua laskimen kanssa että laskee oikein. Jotain outoa sotkua voi tietenkin koodista löytyä... :)

Muokkasin koodivinkkiä ja pistin nyt sen uusimman (v1.1) lausekkeen laskijan tänne.

DECLARE FUNCTION Laske! (laus$)
DECLARE FUNCTION LaskeLauseke (lau$)
DECLARE FUNCTION LaskePala$ (laus$, alku!, loppu!)
'* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
'* Lausekkeen laskija v1.1 by: J0gge  *
'*                   *
'* Funktiot:              *
'*                   *
'* LaskeLauseke: Laskee lausekkeen   *
'* laskuj?rjestyksen mukaan.      *
'*                   *
'* Laske: Laskee lausekkeen      *
'* laskuj?rjestyksen mukaan      *
'* ilman sulkuja            *
'*                   *
'* LaskePala: Laskee halutun kokoisen *
'* palan lausekkeesta ilman      *
'* laskuj?rjestyst?          *
'* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CLS

a$ = "3+(2^(8/(2+(2^2)-2))+((1+2+3+4)/5))+10"

COLOR 3
PRINT a$ 'tulostetaan lauseke, jota lasketaan
COLOR 7
PRINT
temp = LaskeLauseke(a$) 'LaskeLauseke palauttaa laskun vastauksen

FUNCTION Laske (laus$)
  m0$ = "^"
  m1$ = "*/"
  m2$ = "+-"
  mrkkej = 0

  FOR ko = 2 TO LEN(laus$)
    IF INSTR(1, m0$ + m1$ + m2$, MID$(laus$, ko, 1)) <> 0 AND edl = 0 THEN mrkkej = mrkkej + 1
    edl = INSTR(1, m0$ + m1$ + m2$, MID$(laus$, ko, 1))
  NEXT

  REDIM mrkit(mrkkej)

  mrkkej = 0

  FOR ko = 2 TO LEN(laus$)
    IF INSTR(1, m0$ + m1$ + m2$, MID$(laus$, ko, 1)) <> 0 AND edl = 0 THEN mrkit(mrkkej) = ko: mrkkej = mrkkej + 1
    edl = INSTR(1, m0$ + m1$ + m2$, MID$(laus$, ko, 1))
  NEXT
  DO
    ko = mrkit(j)

    DO
      ko = ko + 1
      IF INSTR(1, m0$ + m1$ + m2$, MID$(laus$, ko, 1)) <> 0 THEN EXIT DO
    LOOP
    ko1 = ko

    ko = mrkit(j)
    DO
      ko = ko - 1
      IF ko = 0 THEN EXIT DO
      IF INSTR(1, m0$ + m1$ + m2$, MID$(laus$, ko, 1)) <> 0 THEN EXIT DO
    LOOP
    ko2 = ko + 1

    IF INSTR(1, m0$, MID$(laus$, mrkit(j), 1)) <> 0 THEN

      laus$ = LaskePala$(laus$, ko2, ko1)

      j = -1
    END IF

    mrkkej = 0
    FOR ko = 2 TO LEN(laus$)
      IF INSTR(1, m0$ + m1$ + m2$, MID$(laus$, ko, 1)) <> 0 AND edl = 0 THEN mrkit(mrkkej) = ko: mrkkej = mrkkej + 1
      edl = INSTR(1, m0$ + m1$ + m2$, MID$(laus$, ko, 1))
    NEXT
    j = j + 1
    IF j >= mrkkej THEN EXIT DO
  LOOP

  IF LEN(laus$) < 3 THEN GOTO ohitus

  mrkkej = 0
  FOR ko = 2 TO LEN(laus$)
    IF INSTR(1, m0$ + m1$ + m2$, MID$(laus$, ko, 1)) <> 0 AND edl = 0 THEN mrkkej = mrkkej + 1
    edl = INSTR(1, m0$ + m1$ + m2$, MID$(laus$, ko, 1))
  NEXT

  REDIM mrkit(mrkkej)

  mrkkej = 0
  FOR ko = 2 TO LEN(laus$)
    IF INSTR(1, m0$ + m1$ + m2$, MID$(laus$, ko, 1)) <> 0 AND edl = 0 THEN mrkit(mrkkej) = ko: mrkkej = mrkkej + 1
    edl = INSTR(1, m0$ + m1$ + m2$, MID$(laus$, ko, 1))
  NEXT


  j = 0

  DO
    ko = mrkit(j)

    DO
      ko = ko + 1
      IF INSTR(1, m0$ + m1$ + m2$, MID$(laus$, ko, 1)) <> 0 THEN EXIT DO
    LOOP
    ko1 = ko

    ko = mrkit(j)
    DO
      ko = ko - 1
      IF ko = 0 THEN EXIT DO
      IF INSTR(1, m0$ + m1$ + m2$, MID$(laus$, ko, 1)) <> 0 THEN EXIT DO
    LOOP
    ko2 = ko + 1

    IF INSTR(1, m1$, MID$(laus$, mrkit(j), 1)) <> 0 THEN

      laus$ = LaskePala$(laus$, ko2, ko1)

      j = -1
    END IF

    mrkkej = 0
    FOR ko = 2 TO LEN(laus$)
      IF INSTR(1, m0$ + m1$ + m2$, MID$(laus$, ko, 1)) <> 0 AND edl = 0 THEN mrkit(mrkkej) = ko: mrkkej = mrkkej + 1
      edl = INSTR(1, m0$ + m1$ + m2$, MID$(laus$, ko, 1))
    NEXT
    j = j + 1
    IF j >= mrkkej THEN EXIT DO
  LOOP

  mrkkej = 0
  FOR ko = 2 TO LEN(laus$)
    IF INSTR(1, m0$ + m1$ + m2$, MID$(laus$, ko, 1)) <> 0 AND edl = 0 THEN mrkkej = mrkkej + 1
    edl = INSTR(1, m0$ + m1$ + m2$, MID$(laus$, ko, 1))
  NEXT

  IF mrkkej > 0 THEN laus$ = LaskePala$(laus$, 1, LEN(laus$))

ohitus:

  Laske = VAL(laus$)

END FUNCTION

FUNCTION LaskeLauseke (lau$)
  DO
    sulku1 = 0: sulku2 = 0
    FOR koo = 1 TO LEN(lau$)
      IF INSTR(1, MID$(lau$, koo, 1), "(") <> 0 THEN sulku1 = koo
    NEXT
    IF sulku1 = 0 THEN EXIT DO

    FOR koo = LEN(lau$) TO sulku1 STEP -1
      IF INSTR(1, MID$(lau$, koo, 1), ")") <> 0 THEN sulku2 = koo
    NEXT

    laus = Laske(MID$(lau$, sulku1 + 1, sulku2 - sulku1 - 1))

    h1$ = LEFT$(lau$, sulku1 - 1)
    h2$ = RIGHT$(lau$, LEN(lau$) - sulku2)

    lau$ = h1$ + LTRIM$(STR$(laus)) + h2$

  LOOP

  laus = Laske(lau$)

  LaskeLauseke = laus

END FUNCTION

FUNCTION LaskePala$ (lauseke$, alku, loppu)

  merkit$ = "+-*/^"
  DO
    lppu = LEN(lauseke$) - loppu

    PRINT lauseke$ 'v?livaihetulostuksia...
    lk = 0

    FOR k = alku + 1 TO loppu
      IF INSTR(1, merkit$, MID$(lauseke$, k, 1)) <> 0 AND ed = 0 THEN lk = lk + 1
      IF lk = 2 THEN lp = k - 1: lk = lk + 1
      IF k = loppu AND lk < 2 THEN lp = k
      ed = INSTR(1, merkit$, MID$(lauseke$, k, 1))
    NEXT

    PRINT MID$(lauseke$, alku, lp - alku + 1); " ="; 'v?livaihetulostuksia...

    b$ = "" 'm? sotkin t?nne jonku b$ muuttujan jota ei kai tartte ollenkaan, siivotkaa pois jos jaksatte


    FOR k = lp TO alku + 1 STEP -1
      IF INSTR(1, merkit$, MID$(lauseke$, k, 1)) = 0 OR LEN(b$) = 0 THEN b$ = b$ + MID$(lauseke$, k, 1)
      IF INSTR(1, merkit$, MID$(lauseke$, k, 1)) <> 0 AND b$ <> "" THEN mrk = INSTR(1, merkit$, MID$(lauseke$, k, 1)): kk = k
    NEXT

    l1 = VAL(MID$(lauseke$, alku, kk - 1))
    l2 = VAL(MID$(lauseke$, kk + 1, loppu))

    SELECT CASE MID$(merkit$, mrk, 1)
      CASE "+"
        tulos = l1 + l2

      CASE "-"
        tulos = l1 - l2

      CASE "*"
        tulos = l1 * l2

      CASE "/"
        tulos = l1 / l2

      CASE "^"
        tulos = l1 ^ l2
    END SELECT

    PRINT tulos 'v?livaihetulostuksia...
    PRINT

    a1$ = LEFT$(lauseke$, kk - LEN(LTRIM$(STR$(l1))) - 1)
    a2$ = RIGHT$(lauseke$, LEN(lauseke$) - kk - LEN(LTRIM$(STR$(l2))))

    lauseke$ = a1$ + LTRIM$(RTRIM$(STR$(tulos))) + a2$

    SLEEP 'wenataan n?pp?int?

    IF lp >= loppu - 1 THEN EXIT DO

    loppu = LEN(lauseke$) - lppu

  LOOP  LaskePala$ = lauseke$


END FUNCTION

Kommentit

KimmoKM [16.12.2002 17:18:56]

#

Hieno. Sisennyskin on muistettu, mutta minusta sillä ei niinkään ole väliä. Hyödyllinenkin se on.

Tulilintu [16.12.2002 17:56:00]

#

Vieläku potenssit olis niin ois täydellinen.

Jogge [16.12.2002 18:00:25]

#

siihen on oikeastaan aika helppo lisätä se potenssihomma

Jogge [16.12.2002 18:18:35]

#

mut huomasinki että se bugaa joissain laskuissa :P

KimmoKM [16.12.2002 18:57:02]

#

Minkälaisissa/missä lasku(i)ssa se bugittaa?

Jogge [16.12.2002 19:39:51]

#

ainakin mulla bugitti ku kokeilin laskea 3+(2*(8/4))+10, mutta nyt sain korjattua ja tein potenssinkin. Taidan pistää sen nettiin ja osotteen tänne kommentteihin.

Jogge [17.12.2002 09:28:45]

#

uus versio (osaa potenssin ja ei sekoo yhtä helposti): http://koti.mbnet.fi/jojo/QBASIC/LLASKIJA.BAS

Tulilintu [17.12.2002 11:01:04]

#

Kyllähän potenssi on helppo lisätä ois vaan ollu vielä parempi jos sellanen ois ollu.

Jogge [17.12.2002 14:54:30]

#

mun piti tehä se tohonkin (v1.0) mutta unohtu...

progo [23.12.2002 21:08:14]

#

Hieno/toimiva! (siis tuo uudempi versio)

herkko [04.03.2003 19:00:58]

#

laskujärjestys on muuten: sulut, kerto, jako, plus ja miinus eikä sulut, plus, miinus, kerto, jako. noh, eihän sillä oikeastaan väliä ole; kunhan sanoin.. kuitenkin vaikuttaa hyvältä (en ole VIELÄ kokeillut)

Kirjoita kommentti

Muista lukea kirjoitusohjeet.
Tietoa sivustosta