Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Koodit: QB: Ympyrädiagrammi

Kirjoittaja: Antti Laaksonen

Kirjoitettu: 14.02.2002 – 22.11.2011

Tagit: grafiikka, koodi näytille, vinkki

Tämä ohjelma piirtää ympyrädiagrammin, josta näkyy eri asioiden jakauma esim. kyselyssä. Ympyrän koko, arvojen määrä ja sisältö on vaihdettavissa. Näyttää myöskin prosenttiosuuden.

SCREEN 12

TYPE arvo
 nimi AS STRING * 20
 maara AS INTEGER
END TYPE

pii = 4 * ATN(1)
kx = 100
ky = 200
sade = 100 'ympyrän koko
maara = 5 'arvojen määrä
aloitus = pii

REDIM kohdat(maara) AS arvo

yht = 0
FOR i = 1 TO maara
 READ kohdat(i).nimi, kohdat(i).maara
 yht = yht + kohdat(i).maara
NEXT

CIRCLE (kx, ky), sade
PSET (kx, ky)

kohta = aloitus

FOR i = 1 TO maara
 vkohta = kohta
 kohta = kohta + kohdat(i).maara / yht * 2 * pii
 LINE (kx, ky)-(kx + SIN(kohta) * sade, ky + COS(kohta) * sade)
 PAINT (kx + SIN(kohta + (vkohta - kohta) / 2) * sade / 2, ky + COS(kohta + (vkohta - kohta) / 2) * sade / 2), i, 15
 LOCATE i, 40
 COLOR i: PRINT "█ ";
 COLOR 15
 PRINT kohdat(i).nimi;
 PRINT kohdat(i).maara; "("; LTRIM$(RTRIM$(STR$(INT(kohdat(i).maara / yht * 100 * 100) / 100))); "%)"
NEXT

DATA Eka, 1050, Toka, 788, Kolmas, 250, Neljäs, 240, Viides, 64

Kirjoita kommentti

Muista lukea kirjoitusohjeet.
Tietoa sivustosta