Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Kilpailu

Murra koodi!
Lue ja osallistu!
Voittajia 1 + yrittäjiä 1

Koodit: QB: Ympyrädiagrammi

Kirjoittaja: Antti Laaksonen

Kirjoitettu: 14.02.2002 – 22.11.2011

Tagit: grafiikka, vinkki

Tämä ohjelma piirtää ympyrädiagrammin, josta näkyy eri asioiden jakauma esim. kyselyssä. Ympyrän koko, arvojen määrä ja sisältö on vaihdettavissa. Näyttää myöskin prosenttiosuuden.

SCREEN 12

TYPE arvo
 nimi AS STRING * 20
 maara AS INTEGER
END TYPE

pii = 4 * ATN(1)
kx = 100
ky = 200
sade = 100 'ympyrän koko
maara = 5 'arvojen määrä
aloitus = pii

REDIM kohdat(maara) AS arvo

yht = 0
FOR i = 1 TO maara
 READ kohdat(i).nimi, kohdat(i).maara
 yht = yht + kohdat(i).maara
NEXT

CIRCLE (kx, ky), sade
PSET (kx, ky)

kohta = aloitus

FOR i = 1 TO maara
 vkohta = kohta
 kohta = kohta + kohdat(i).maara / yht * 2 * pii
 LINE (kx, ky)-(kx + SIN(kohta) * sade, ky + COS(kohta) * sade)
 PAINT (kx + SIN(kohta + (vkohta - kohta) / 2) * sade / 2, ky + COS(kohta + (vkohta - kohta) / 2) * sade / 2), i, 15
 LOCATE i, 40
 COLOR i: PRINT "█ ";
 COLOR 15
 PRINT kohdat(i).nimi;
 PRINT kohdat(i).maara; "("; LTRIM$(RTRIM$(STR$(INT(kohdat(i).maara / yht * 100 * 100) / 100))); "%)"
NEXT

DATA Eka, 1050, Toka, 788, Kolmas, 250, Neljäs, 240, Viides, 64

Kirjoita kommentti

Muista lukea kirjoitusohjeet.
Tietoa sivustosta