Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Koodit: QB: Näyttötilatesti

Kirjoittaja: Antti Laaksonen

Kirjoitettu: 16.02.2002 – 16.02.2002

Tagit: grafiikka, koodi näytille, vinkki

Tämä QBasic-ohjelma käy läpi kaikki mahdolliset ja mahdottomat näyttötilat, ja tulostaa sitten luettelon toimivista.

FOR i = 1 TO 5
 READ korkeudet(i)
NEXT

FOR i = 0 TO 13
 ON ERROR RESUME NEXT
 SCREEN i
 IF ERR = 0 THEN
  tulos$ = LEFT$(tulos$, LEN(tulos$) - 2)
  tulos$ = tulos$ + CHR$(13) + "SCREEN" + STR$(i) + ": "
  FOR j = 40 TO 80 STEP 40
   FOR k = 1 TO 5
    ON ERROR RESUME NEXT
    WIDTH j, korkeudet(k)
    IF ERR = 0 THEN
     tulos$ = tulos$ + LTRIM$(STR$(j)) + "x" + LTRIM$(STR$(korkeudet(k))) + ", "
    END IF
    ERR = 0
   NEXT
  NEXT
 END IF
 ERR = 0
NEXT
tulos$ = LEFT$(tulos$, LEN(tulos$) - 2)
SCREEN 0
WIDTH 80, 25
PRINT "Tuetut näyttötilat"
PRINT tulos$

DATA 25,30,43,50,60

Kirjoita kommentti

Muista lukea kirjoitusohjeet.
Tietoa sivustosta