Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Kilpailut: Ohjelmoi ChatGPT:llä

Tarkemmat kilpailuohjeet ovat kilpailun ohjesivulla.

Esimerkki

Tässä on kisan esimerkkinä matopeli.

Avaa selainpeli tästä.
Lue keskustelu ChatGPT:n kanssa tästä.

Voit avata keskustelun ChatGPT-sivustolla tästä linkistä. Alla on myös kopioituna koko keskustelu ChatGPT:n kanssa:

User

Kaipaan apua selainpohjaisen matopelin tekemiseen, aloitetaanko?

ChatGPT

Totta kai! Selainpohjaisen matopelin tekeminen voi olla hauskaa ja opettavaista. Tässä on joitain vaiheita, jotka auttavat sinua aloittamaan:

  Suunnittele peli: Peliä suunnitellessa määrittele tavoitteet, pelin säännöt, visuaalinen ilme ja pelin toiminta. Tämä auttaa sinua hahmottamaan pelin kokonaisuutena ja sen tarvitsemat ominaisuudet.

  Valitse ohjelmointikieli: Valitse ohjelmointikieli, jota haluat käyttää pelin tekemisessä. Esimerkiksi JavaScript on yleisesti käytetty kieli selainpohjaisten pelien kehittämisessä.

  Aloita koodaaminen: Kun olet suunnitellut pelin ja valinnut ohjelmointikielen, voit aloittaa koodaamisen. Aloita yksinkertaisista ominaisuuksista, kuten matopään liikkeestä, ja laajenna peliä vähitellen.

  Testaa ja korjaa virheet: Testaa peliä säännöllisesti varmistaaksesi, että se toimii oikein. Korjaa löytyneet virheet.

  Lisää ominaisuuksia: Kun perusominaisuudet ovat kunnossa, lisää peliin ominaisuuksia, kuten pisteiden seuranta, esteet ja bonusruoat.

  Jaa peli: Kun peli on valmis, jaa se muiden kanssa. Voit jakaa sen esimerkiksi verkkosivuilla tai pelialustoilla.

Toivottavasti näistä vinkeistä oli hyötyä matopelin tekemisessä selaimessa!

User

Voitko antaa HTML- ja JavaScript-koodin, jossa luodaan sivulle 20x30 neliön ruudukko matopeliä varten?

ChatGPT

Tässä on esimerkkikoodi HTML:lle ja JavaScriptille, joka luo 20x30 neliön ruudukon matopeliä varten:

html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Matopeli</title>
	<style>
		.cell {
			width: 20px;
			height: 20px;
			border: 1px solid black;
			float: left;
		}
		.clearfix::after {
			content: "";
			clear: both;
			display: table;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<div id="game-board"></div>

	<script>
		const ROWS = 20;
		const COLS = 30;
		const board = document.getElementById("game-board");

		// Luo ruudukko
		for (let row = 0; row < ROWS; row++) {
			for (let col = 0; col < COLS; col++) {
				const cell = document.createElement("div");
				cell.classList.add("cell");
				board.appendChild(cell);
			}
			const clear = document.createElement("div");
			clear.classList.add("clearfix");
			board.appendChild(clear);
		}
	</script>
</body>
</html>

Tämä koodi luo div-elementin nimeltä "game-board", johon se luo 20 riviä ja 30 saraketta div-elementtejä, joille on annettu "cell" -luokka. CSS määrittää "cell" -luokalle leveyden, korkeuden, reunaviivan ja sijainnin, joka asettaa solut vierekkäin. Lisäksi koodi luo "clearfix" -elementin jokaisen rivin loppuun, joka nollaa solujen virran.

User

Voitko antaa JS-koodin, joka soveltuu pelin pääsilmukan toteuttamiseen, esimerkiksi requestAnimationFrame-metodilla?

ChatGPT

Totta kai! Tässä on esimerkkikoodi JavaScriptille, joka käyttää requestAnimationFrame-metodia pelin pääsilmukan toteuttamiseen:

javascript

const ROWS = 20;
const COLS = 30;

let gameBoard = [];
let snake = [];

// Luo pelilauta ja käärme
function createGameBoard() {
 for (let row = 0; row < ROWS; row++) {
  let currentRow = [];
  for (let col = 0; col < COLS; col++) {
   currentRow.push(0);
  }
  gameBoard.push(currentRow);
 }

 // Alusta käärme
 snake = [{ row: 10, col: 10 }];
}

// Pääsilmukka
function gameLoop() {
 // Tyhjennä pelilauta
 for (let row = 0; row < ROWS; row++) {
  for (let col = 0; col < COLS; col++) {
   gameBoard[row][col] = 0;
  }
 }

 // Päivitä käärme
 let head = snake[0];
 head.row++;
 snake.unshift(head);
 snake.pop();

 // Piirrä käärme
 snake.forEach((segment) => {
  gameBoard[segment.row][segment.col] = 1;
 });

 // Piirrä pelilauta
 let board = document.getElementById("game-board");
 board.innerHTML = "";
 for (let row = 0; row < ROWS; row++) {
  for (let col = 0; col < COLS; col++) {
   let cell = document.createElement("div");
   cell.classList.add("cell");
   if (gameBoard[row][col] === 1) {
    cell.classList.add("snake");
   }
   board.appendChild(cell);
  }
  let clear = document.createElement("div");
  clear.classList.add("clearfix");
  board.appendChild(clear);
 }

 // Jatka pelisilmukkaa
 requestAnimationFrame(gameLoop);
}

// Aloita peli
createGameBoard();
requestAnimationFrame(gameLoop);

Tämä koodi luo gameBoard -taulukon, joka edustaa pelilautaa, ja snake -taulukon, joka edustaa käärmettä. createGameBoard()-funktio luo alkutilanteen pelilaudalle ja käärmeelle. gameLoop()-funktio päivittää pelilaudan ja käärmeen tilan, piirtää ne näytölle ja kutsuu itsensä uudelleen requestAnimationFrame-metodin avulla.

Huomaa, että tämä koodi on vain esimerkki eikä sisällä pelin toiminnallisuutta. Pelin logiikan ja ohjauksen lisääminen on sinun vastuullasi!

User

Voisitko tehdä JS-koodin, joka seuraa näppäinten painalluksia ikkunassa ja tallentaa nuolinäppäinten tilat globaaleihin muuttujiin key_left, key_right, key_up, key_down?

ChatGPT

Tässä on esimerkkikoodi, joka seuraa nuolinäppäimien painalluksia ja tallentaa niiden tilan globaaleihin muuttujiin key_left, key_right, key_up ja key_down:

javascript

let key_left = false;
let key_right = false;
let key_up = false;
let key_down = false;

// Kuuntele näppäinten painalluksia
document.addEventListener("keydown", (event) => {
 switch (event.keyCode) {
  case 37: // nuoli vasemmalle
   key_left = true;
   break;
  case 38: // nuoli ylös
   key_up = true;
   break;
  case 39: // nuoli oikealle
   key_right = true;
   break;
  case 40: // nuoli alas
   key_down = true;
   break;
 }
});

// Kuuntele näppäinten vapautuksia
document.addEventListener("keyup", (event) => {
 switch (event.keyCode) {
  case 37: // nuoli vasemmalle
   key_left = false;
   break;
  case 38: // nuoli ylös
   key_up = false;
   break;
  case 39: // nuoli oikealle
   key_right = false;
   break;
  case 40: // nuoli alas
   key_down = false;
   break;
 }
});

Tämä koodi lisää keydown- ja keyup-tapahtumakuuntelijat dokumenttiin. Kun käyttäjä painaa nuolinäppäintä, kyseisen muuttujan tila muuttuu true:ksi, ja kun käyttäjä vapauttaa näppäimen, tila muuttuu takaisin false:ksi. Voit käyttää näitä muuttujia myöhemmin pelin ohjauksessa.

User

Minulla on nyt snake-taulukossa matopelin madon osat muodossa {row: 10, col: 10}. Voisitko tehdä koodin, joka liikuttaa matoa eli siirtää madon päätä oikeaan suuntaan muuttujien key_left, key_right, key_up ja key_down mukaan? Koodin pitäisi tarkistaa, törmääkö mato itseensä tai pelialueen reunaan (ROWS, COLS), jolloin peli päättyy.

ChatGPT

Tässä on esimerkkikoodi, joka liikuttaa matopelin madon päätä oikeaan suuntaan näppäimistön painalluksen mukaan, ja tarkistaa törmäykset pelialueen reunaan tai matoon itseensä. Koodi käyttää setInterval-funktiota pelin silmukan ajastamiseen:

javascript

const ROWS = 20;
const COLS = 30;
let snake = [{row: 10, col: 10}];
let key_left = false;
let key_right = false;
let key_up = false;
let key_down = false;

// Liikuta matoa ja piirrä ruudukko uudestaan
function update() {
 // Päivitä matopään sijainti näppäinpainalluksen mukaan
 if (key_left) {
  snake.unshift({row: snake[0].row, col: snake[0].col - 1});
 } else if (key_right) {
  snake.unshift({row: snake[0].row, col: snake[0].col + 1});
 } else if (key_up) {
  snake.unshift({row: snake[0].row - 1, col: snake[0].col});
 } else if (key_down) {
  snake.unshift({row: snake[0].row + 1, col: snake[0].col});
 }

 // Tarkista törmäykset pelialueen reunaan tai matoon itseensä
 if (snake[0].row < 0 || snake[0].row >= ROWS ||
   snake[0].col < 0 || snake[0].col >= COLS ||
   snake.slice(1).some(part => part.row === snake[0].row && part.col === snake[0].col)) {
  // Peli päättyy, jos mato törmää
  clearInterval(gameInterval);
  alert("Game over!");
  return;
 }

 // Poista hännän osa
 snake.pop();

 // Piirrä ruudukko uudestaan
 drawGrid();
}

// Piirrä ruudukko
function drawGrid() {
 // Piirrä pelialueen reunat
 for (let i = 0; i < ROWS; i++) {
  for (let j = 0; j < COLS; j++) {
   if (i === 0 || i === ROWS - 1 || j === 0 || j === COLS - 1) {
    // Reuna
    drawCell(i, j, "#555");
   } else {
    // Tyhjä solu
    drawCell(i, j, "#eee");
   }
  }
 }

 // Piirrä madon osat
 snake.forEach(part => {
  drawCell(part.row, part.col, "#333");
 });
}

// Piirrä yksittäinen solu
function drawCell(row, col, color) {
 const cellSize = 20;
 const canvas = document.getElementById("canvas");
 const ctx = canvas.getContext("2d");
 ctx.fillStyle = color;
 ctx.fillRect(col * cellSize, row * cellSize, cellSize, cellSize);
}

// Kuuntele näppäinten painalluksia
document.addEventListener("keydown", (event) => {
 switch (event.keyCode) {
  case

User

Tarvitsen vielä JS-koodin, joka keskeyttää funktion suorituksen, jos edellisestä kutsukerrasta on kulunut alle 0.3 sekuntia.

ChatGPT

Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi tallentamalla viimeisin kutsuaika muuttujaan ja tarkistamalla, onko kulunut aika vähintään 0.3 sekuntia ennen funktion suoritusta. Tässä on päivitetty koodi, joka sisältää viiveen tarkistuksen:

javascript

const ROWS = 20;
const COLS = 30;
let snake = [{row: 10, col: 10}];
let key_left = false;
let key_right = false;
let key_up = false;
let key_down = false;
let lastUpdateTime = 0;

// Liikuta matoa ja piirrä ruudukko uudestaan
function update() {
 // Tarkista viive
 const now = performance.now();
 if (now - lastUpdateTime < 300) {
  return;
 }
 lastUpdateTime = now;

 // Päivitä matopään sijainti näppäinpainalluksen mukaan
 if (key_left) {
  snake.unshift({row: snake[0].row, col: snake[0].col - 1});
 } else if (key_right) {
  snake.unshift({row: snake[0].row, col: snake[0].col + 1});
 } else if (key_up) {
  snake.unshift({row: snake[0].row - 1, col: snake[0].col});
 } else if (key_down) {
  snake.unshift({row: snake[0].row + 1, col: snake[0].col});
 }

 // Tarkista törmäykset pelialueen reunaan tai matoon itseensä
 if (snake[0].row < 0 || snake[0].row >= ROWS ||
   snake[0].col < 0 || snake[0].col >= COLS ||
   snake.slice(1).some(part => part.row === snake[0].row && part.col === snake[0].col)) {
  // Peli päättyy, jos mato törmää
  clearInterval(gameInterval);
  alert("Game over!");
  return;
 }

 // Poista hännän osa
 snake.pop();

 // Piirrä ruudukko uudestaan
 drawGrid();
}

// Aseta pelisilmukka ajastimeen
const gameInterval = setInterval(update, 100);

// Piirrä ruudukko
function drawGrid() {
 // Piirrä pelialueen reunat
 for (let i = 0; i < ROWS; i++) {
  for (let j = 0; j < COLS; j++) {
   if (i === 0 || i === ROWS - 1 || j === 0 || j === COLS - 1) {
    // Reuna
    drawCell(i, j, "#555");
   } else {
    // Tyhjä solu
    drawCell(i, j, "#eee");
   }
  }
 }

 // Piirrä madon osat
 snake.forEach(part => {
  drawCell(part.row, part.col, "#333");
 });
}

// Piirrä yksittäinen solu
function drawCell(row, col, color) {
 const cellSize = 20;
 const canvas = document.getElementById("canvas");
 const ctx = canvas.getContext("2d");

User

Voisitko näyttää JS-koodin, joka lukee nuolinäppäimet ja muistaa näistä vain viimeisenä painetun?

ChatGPT

Toki! Tässä on yksi tapa toteuttaa tämä:

javascript

let lastKeyPressed = null;

document.addEventListener("keydown", function(event) {
 if (event.key === "ArrowLeft" || event.key === "ArrowRight" || event.key === "ArrowUp" || event.key === "ArrowDown") {
  lastKeyPressed = event.key;
 }
});

Tämä koodi luo muuttujan lastKeyPressed, joka alustetaan null:ksi. Sitten se lisää kuuntelijan keydown-tapahtumalle, joka tarkistaa, onko painettu nuolinäppäin. Jos on, se tallentaa sen lastKeyPressed-muuttujaan. Jos mitään nuolinäppäintä ei ole painettu, lastKeyPressed säilyy ennallaan. Huomaa, että tämä tallentaa vain yhden nuolinäppäimen, joka on viimeksi painettu - jos käyttäjä painaa useampaa nuolinäppäintä samaan aikaan, vain viimeinen niistä tallentuu.

User

Voisitko näyttää koodin, joka liikuttaa madon päätä tuon viimeksi muistetun näppäimen mukaan? Pelkkä update-funktion sisältö riittää, kiitos!

ChatGPT

Tässä on yksi tapa toteuttaa matoa liikuttava koodi update-funktion sisällä:

javascript

function update() {
 // ...

 // Liikutetaan madon päätä sen suuntaan
 switch (lastKeyPressed) {
  case "ArrowLeft":
   snake.unshift({row: snake[0].row, col: snake[0].col - 1});
   break;
  case "ArrowRight":
   snake.unshift({row: snake[0].row, col: snake[0].col + 1});
   break;
  case "ArrowUp":
   snake.unshift({row: snake[0].row - 1, col: snake[0].col});
   break;
  case "ArrowDown":
   snake.unshift({row: snake[0].row + 1, col: snake[0].col});
   break;
  default:
   // Ei tehdä mitään, jos ei ole painettu nuolinäppäintä
   break;
 }

 // Poistetaan hännän pala, jos mato ei ole kasvanut
 if (grow === 0) {
  snake.pop();
 } else {
  grow--;
 }

 // ...
}

Tässä koodi käyttää switch-rakennetta, joka tarkistaa, mikä nuolinäppäin on tallennettu lastKeyPressed-muuttujaan. Sitten se liikuttaa madon päätä sen suuntaan ja lisää uuden palan ensimmäiseksi taulukkoon snake.unshift(). Jos mitään näppäintä ei ole painettu, mato liikkuu suoraan eteenpäin. Lopuksi koodi poistaa hännän palan, jos mato ei ole kasvanut, tai vähentää grow-muuttujaa yhdellä, jos mato on kasvanut.

User

Voisitko näyttää koodin, joka värjää .snake-luokalla olevat taulukon solut mustiksi?

ChatGPT

Totta kai! Voit käyttää tähän JavaScriptin classList-ominaisuutta yhdessä querySelectorAll-funktion kanssa. Tässä on yksi tapa toteuttaa se:

javascript

// Värjätään madon palat mustiksi
let snakeCells = document.querySelectorAll('.snake');
snakeCells.forEach(cell => {
 cell.style.backgroundColor = 'black';
});

Tämä koodi hakee kaikki sivulla olevat elementit, joilla on snake-luokka, käyttäen querySelectorAll-funktiota. Sitten se käy läpi jokaisen elementin forEach-silmukassa ja asettaa sen taustaväriksi mustan käyttämällä style.backgroundColor-ominaisuutta. Huomaa, että tämä koodi toimii olettaen, että snake-luokan soluilla on oikea taustaväri. Jos taustaväri on muu kuin valkoinen, sinun on ehkä käytettävä style.color-ominaisuutta sen sijaan.

User

Entä vain .snake-luokan värjäys CSS-koodilla?

ChatGPT

Toki! Voit käyttää CSS-koodia .snake-luokan solujen taustavärin asettamiseen mustaksi. Tässä on yksi tapa tehdä se:

css

.snake {
 background-color: black;
}

Tämä CSS-koodi asettaa kaikki elementit, joilla on snake-luokka taustavärin mustaksi. Huomaa, että tämä koodi ei muuta elementtien taustaväriä, jos ne eivät ole luokkaa snake. Jos haluat muuttaa kaikkien sivulla olevien elementtien taustaväriä mustaksi, voit käyttää seuraavaa koodia sen sijaan:

css

* {
 background-color: black;
}

Tämä CSS-koodi asettaa kaikkien sivulla olevien elementtien taustavärin mustaksi. Huomaa, että tämä koodi vaikuttaa kaikkiin elementteihin, mukaan lukien <html>- ja <body>-elementit.

User

Voisitko näyttää JS-koodin, jossa tarkistetaan, onko kohdassa snake[0] ruokaa ja jos on, arvotaan ruoalle uusi paikka pelilaudalla?

ChatGPT

Tottakai! Voit tarkistaa, onko madon päässä snake[0] ruokaa seuraavasti:

javascript

if (snake[0].row === food.row && snake[0].col === food.col) {
 // Madon päässä on ruokaa, tee jotain täällä
}

Tämä tarkistaa, ovatko madon pään (snake[0]) row- ja col-ominaisuudet samat kuin ruoan row- ja col-ominaisuudet.

Jos haluat arpoa uuden paikan ruoalle, voit käyttää seuraavaa koodia:

javascript

// Arvo uusi paikka ruoalle
food.row = Math.floor(Math.random() * ROWS);
food.col = Math.floor(Math.random() * COLS);

Tämä arpo uuden paikan ruoalle pelilaudalla. ROWS ja COLS ovat pelilaudan rivien ja sarakkeiden määrä. Huomaa, että tämä koodi voi arpoa ruoan sijainnin sellaiselle solulle, jossa mato jo on. Jos haluat varmistaa, että ruoka ei ilmesty matoon päälle, voit käyttää seuraavaa koodia sen sijaan:

javascript

// Arvo uusi paikka ruoalle
do {
 food.row = Math.floor(Math.random() * ROWS);
 food.col = Math.floor(Math.random() * COLS);
} while (isInSnake(food.row, food.col));

Tämä arpo uuden sijainnin, kunnes se ei ole mato-solujen sisällä. isInSnake-funktio on edellisessä vastauksessa esitelty funktio, joka tarkistaa, onko annettu sijainti mato-solujen sisällä.

User

Voisitko vielä näyttää isInSnake-funktion?

ChatGPT

Tottakai! isInSnake-funktio tarkistaa, onko annettu sijainti (row ja col) mato-solujen sisällä. Voit toteuttaa sen esimerkiksi seuraavasti:

javascript

function isInSnake(row, col) {
 for (let i = 0; i < snake.length; i++) {
  if (snake[i].row === row && snake[i].col === col) {
   return true;
  }
 }
 return false;
}

Tämä funktio käy läpi kaikki mato-solut taulukossa snake ja tarkistaa, ovatko niiden row- ja col-ominaisuudet samat kuin annetut row ja col. Jos löytyy solu, jonka row ja col ovat samat, funktio palauttaa true. Muussa tapauksessa se palauttaa false.

User

Voisitko laittaa tuon uuden ruoan arpomisen funktioksi?

ChatGPT

Tottakai, tässä on esimerkkikoodi uuden ruoan arpomisfunktiolle:

javascript

function generateFood() {
 let foodRow, foodCol;
 do {
  foodRow = Math.floor(Math.random() * ROWS);
  foodCol = Math.floor(Math.random() * COLS);
 } while (isInSnake(foodRow, foodCol));
 food = { row: foodRow, col: foodCol };
 drawFood();
}

Tämä funktio arpoo satunnaisen sijainnin foodRow ja foodCol muuttujiin, kunnes se löytää sijainnin, joka ei ole mato-solujen sisällä. Tämän jälkeen se luo uuden food-olion, joka tallennetaan globaaliin muuttujaan food, ja piirtää ruoan käyttäen drawFood-funktiota. Funktio voidaan kutsua esimerkiksi pelin käynnistyessä tai aina kun mato syö ruoan.

User

Voisitko merkitä ruoan paikan gameBoard-taulukkoon numerolla 2?

ChatGPT

Toki, voit tehdä sen seuraavasti:

javascript

function drawFood() {
 const foodIndex = getIndex(food.row, food.col);
 squares[foodIndex].classList.add('food');
 // Merkitään ruoan sijainti gameBoard-taulukkoon numerolla 2
 gameBoard[food.row][food.col] = 2;
}

function removeFood() {
 const foodIndex = getIndex(food.row, food.col);
 squares[foodIndex].classList.remove('food');
 // Poistetaan ruoan sijainnin merkintä gameBoard-taulukosta
 gameBoard[food.row][food.col] = 0;
}

function generateFood() {
 let foodRow, foodCol;
 do {
  foodRow = Math.floor(Math.random() * ROWS);
  foodCol = Math.floor(Math.random() * COLS);
 } while (isInSnake(foodRow, foodCol));
 food = { row: foodRow, col: foodCol };
 // Poistetaan vanhan ruoan merkintä ja piirretään uusi ruoka
 removeFood();
 drawFood();
}

Kun ruoka piirretään drawFood-funktiolla, se merkitsee myös ruoan sijainnin gameBoard-taulukkoon numerolla 2. Kun ruoka poistetaan removeFood-funktiolla, se myös poistaa ruoan sijainnin merkinnän gameBoard-taulukosta. Funktio generateFood käyttää removeFood- ja drawFood-funktioita vanhan ruoan poistamiseen ja uuden ruoan piirtämiseen.

User

Kiitos neuvoista. Olen yhdistellyt ja muokannut näitä koodeja ja peli on melkein valmis. Tarvitsen vielä funktion gameOver, jossa merkitään muuttujaan tieto, että peli on päättynyt, ja näytetään ruudulla ilmoitus ja tieto, miten pitkäksi mato on kasvanut.

ChatGPT

Tässä olisi yksi mahdollinen toteutus gameOver-funktiosta:

javascript

function gameOver() {
 isGameRunning = false;
 clearInterval(gameLoop);
 alert(`Game over! Snake length: ${snake.length}`);
}

Tämä funktio asettaa isGameRunning-muuttujan arvon false:ksi, mikä pysäyttää pelin. Se myös pysäyttää gameLoop-timerin clearInterval-funktiolla. Lopuksi se näyttää ilmoituksen, jossa kerrotaan pelin päättymisestä ja maton pituudesta.

Voit kutsua tätä funktiota esimerkiksi update-funktion sisällä, jos mato törmää johonkin tai peli muuten päättyy:

javascript

function update() {
 // ...
 if (isCollidingWithWall() || isCollidingWithSnake()) {
  gameOver();
  return;
 }
 // ...
}

Tämä koodi tarkistaa, onko mato törmännyt seinään tai omaan häntäänsä, ja jos näin on, se kutsuu gameOver-funktiota ja lopettaa update-funktion suorituksen.

User

Voisitko tehdä vielä HTML-napin pelin aloittamiseen? Napin pitäisi kutsua funktiota startGame().

ChatGPT

Toki, tässä on HTML-koodi napin lisäämiseksi:

html

<button onclick="startGame()">Aloita peli</button>

Tämä luo sivulle napin, jonka klikkaaminen käynnistää pelin kutsumalla startGame-funktiota. Voit sijoittaa tämän napin esimerkiksi body-elementin sisään haluamaasi kohtaan.

User

Saisinko gameOver-funktion vielä näyttämään tiedot jossain HTML-elementissä ja suomen kielellä?

ChatGPT

Tottakai, tässä on päivitetty gameOver-funktio, joka näyttää pelin päättymisestä ilmoituksen ja tiedon madon pituudesta:

javascript

function gameOver() {
 playing = false;
 clearInterval(gameLoop);
 const score = snake.length - initialLength;
 const message = document.createElement("div");
 message.innerHTML = `Peli päättyi! Madon pituus oli ${score}.`;
 message.classList.add("game-over");
 gameBoard.appendChild(message);
}

Tämä funktio luo HTML-div-elementin, joka sisältää pelin päättymisestä ilmoituksen ja tiedon madon pituudesta suomeksi. Div-elementille annetaan myös CSS-luokka "game-over", jonka avulla voit halutessasi muotoilla ilmoitusta sivullasi.

Voit sijoittaa tämän HTML-elementin esimerkiksi pelialueen alapuolelle, lisäämällä sen vaikkapa seuraavasti:

html

<div id="game-board"></div>
<div id="game-info"></div>

Tämä luo kaksi div-elementtiä sivulle, joista ensimmäinen (id:llä game-board) sisältää pelialueen ja toinen (id:llä game-info) on tarkoitettu pelin tiedoille. Voit sijoittaa gameOver-funktion luoman ilmoituksen game-info-diviin esimerkiksi seuraavasti:

javascript

const gameInfo = document.getElementById("game-info");
gameInfo.appendChild(message);

Tällöin gameOver-funktion luoma ilmoitus sijoitetaan game-info-diviin.

User

Minulla on nyt tällainen HTML-koodi:

<body>
<button onclick="startGame()">Aloita peli</button>
<div id="game-board"></div>
<div id="game-info"></div>

Voisitko täydentää tästä kunnon HTML-sivun, jossa olisi Matopeli-otsikko, peliohjeet (matoa ohjataan nuolilla, vihreät ruudut ovat omenoita, reunoihin ei saa törmätä) ja kivat CSS-tyylit?

ChatGPT

Tässä on yksi mahdollinen tapa muokata HTML-sivua:

php

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Matopeli</title>
	<style>
		body {
			background-color: #F9F7F7;
			font-family: Arial, sans-serif;
			margin: 0;
			padding: 0;
		}

		h1 {
			font-size: 3em;
			text-align: center;
			margin-top: 1em;
			margin-bottom: 0.5em;
		}

		p {
			font-size: 1.2em;
			margin: 0.5em 1em;
		}

		button {
			display: block;
			margin: 2em auto;
			font-size: 1.5em;
			padding: 0.5em 1em;
			background-color: #4CAF50;
			color: white;
			border: none;
			border-radius: 4px;
			cursor: pointer;
		}

		#game-board {
			margin: 0 auto;
			border: 5px solid #4CAF50;
			width: 600px;
			height: 400px;
			position: relative;
		}

		#game-info {
			font-size: 1.2em;
			text-align: center;
			margin-top: 1em;
			margin-bottom: 2em;
		}

		.snake {
			background-color: black;
		}

		.apple {
			background-color: #4CAF50;
			border-radius: 50%;
			width: 20px;
			height: 20px;
			position: absolute;
		}

	</style>
</head>
<body>
	<h1>Matopeli</h1>
	<p>Matoa ohjataan nuolinäppäimillä. Kerää vihreitä omenoita, mutta älä törmää seiniin tai omaan häntään!</p>
	<button onclick="startGame()">Aloita peli</button>
	<div id="game-board"></div>
	<div id="game-info"></div>
	<script src="snake.js"></script>
</body>
</html>

CSS-tyyleissä on käytetty vihreää väriä (hex-koodi #4CAF50) pelin teeman väripaletin pääväriksi. Pelilaudan leveys on asetettu 600 pikseliin ja korkeus 400 pikseliin. Omenan koko on asetettu 20 pikseliin ja se on pyöristetty ympyrän muotoiseksi (border-radius). Koko sivun taustaväri on vaaleanharmaa (hex-koodi #F9F7F7).

HTML-sivulla on otsikkona "Matopeli" ja peliohjeina kerrotaan, että matoa ohjataan nuolinäppäimillä, ja tavoitteena on kerätä vihreitä omenoita. Peliohjeissa on myös mainittu, että seiniin tai omaan häntään ei saa törmätä. Pelin aloituspainike on erottuva ja näyttävä, ja se on keskitetty sivulle. Pelilaudan yläpuolella on tila- ja ohjetekstit, ja alla on pelin suoritus.

User

Minulla on <div id="game-board">, jonka haluaisin keskittää flexboxin avulla, miten se onnistuu?

ChatGPT

Voit käyttää flexboxia seuraavasti keskittääksesi <div>-elementin sisällön horisontaalisesti ja vertikaalisesti:

html

<div id="container">
 <div id="game-board"></div>
</div>

css

#container {
 display: flex;
 justify-content: center; /* Keskittää horisontaalisesti */
 align-items: center; /* Keskittää vertikaalisesti */
 height: 100vh; /* Vie koko näytön korkeuden */
}

#game-board {
 /* Tässä voit määrittää leveyden ja korkeuden */
}

Tämä koodi keskittää <div id="game-board"> -elementin sivun keskelle horisontaalisesti ja vertikaalisesti. #container-elementti vie koko näytön korkeuden (height: 100vh;). Voit määrittää <div id="game-board"> -elementin leveyden ja korkeuden tarpeidesi mukaan.

User

Lisään viestejä näin:

const gameInfo = document.getElementById("game-info");
gameInfo.appendChild(message);

Miten voisin tyhjentää gameInfo-elementin ensin?

ChatGPT

Voit tyhjentää gameInfo-elementin sisällön käyttämällä innerHTML-attribuuttia ja asettamalla sen arvoksi tyhjän merkkijonon:

arduino

gameInfo.innerHTML = "";

Tämä poistaa kaiken sisällön elementistä.

User

Luen näppäimiä näin:

if (event.key === "ArrowLeft" || event.key === "ArrowRight" || event.key === "ArrowUp" || event.key === "ArrowDown") {
lastKeyPressed = event.key;
}

Miten voisin käsitellä näppäimet WASD samoin kuin niitä vastaavat nuolinäppäimet?

ChatGPT

Voit käsitellä näppäimiä WASD seuraavasti:

vbnet

if (event.key === "ArrowLeft" || event.key === "a" || event.key === "A") {
 lastKeyPressed = "ArrowLeft";
} else if (event.key === "ArrowRight" || event.key === "d" || event.key === "D") {
 lastKeyPressed = "ArrowRight";
} else if (event.key === "ArrowUp" || event.key === "w" || event.key === "W") {
 lastKeyPressed = "ArrowUp";
} else if (event.key === "ArrowDown" || event.key === "s" || event.key === "S") {
 lastKeyPressed = "ArrowDown";
}

Tämä käsittelee WASD-näppäimet samoin kuin vastaavat nuolinäppäimet ja tallentaa viimeisimmän painetun näppäimen lastKeyPressed-muuttujaan nuolinäppäimen muodossa.

User

Kun julkaisen näitä koodeja, miten parhaiten viittaisin ChatGPT:hen koodien tekijänä?

ChatGPT

Hyvä kysymys! ChatGPT on tekoälypohjainen järjestelmä, joka ei ole yksittäinen henkilö, joten sen viittaaminen tekijänä ei ole oikein sopivaa. Voit kuitenkin mainita, että koodit on saatu apuna ChatGPT-nimiseltä tekoälyltä, joka on suorittanut pyydetyn tehtävän. Voit esimerkiksi lisätä kommentin koodin yläreunaan tai loppuun, jossa mainitset ChatGPT:n avusta, kuten seuraavasti:

// Koodi on toteutettu avulla ChatGPT-tekoälyltä
// https://openai.com/
// Tekijä: [oma nimi tai käyttäjätunnus]

User

Voisitko antaa HTML-koodina esimerkin tuosta viittauksesta?

ChatGPT

Tässä on yksi esimerkki, joka voisi toimia:

php

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Matopeli</title>
</head>
<body>
 <h1>Matopeli</h1>
 <p>Peli, jossa ohjataan matoa nuolinäppäimillä.</p>
 <button onclick="startGame()">Aloita peli</button>
 <div id="game-board"></div>
 <div id="game-info"></div>

 <footer>
  <p>Tämän sivun koodi on luotu ChatGPT:n avulla.</p>
 </footer>

 <script src="main.js"></script>
</body>
</html>

Tämä sisältää perus-HTML-rakenteen, nappulan pelin aloittamiseen, pelialueen ja pelitiedot, sekä viittauksen koodin tekijään lopussa footer-elementissä.

User

Minkälainen koodi sivun head-osaan pitäisi lisätä, jotta sivu täyttää mobiililaitteella ruudun eikä tule vierityspalkkeja?

ChatGPT

Voit lisätä seuraavan koodin sivun head-osaan:

html

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

Tämä kertoo selaimelle, että sivun leveys tulee olla sama kuin laitteen leveys ja sivua tulee skaalata sopivasti, jotta se näytetään kunnolla eri kokoisilla laitteilla. Tämä auttaa välttämään vierityspalkkeja mobiililaitteilla.

User

Tarvitsisin vielä sivulle vaikka taulukkona piirretyt button-painikkeet, joilla käyttäjä voisi simuloida nuolinäppäinten painamista.

ChatGPT

Tässä on yksinkertainen esimerkki taulukosta, joka sisältää nuolinäppäin-painikkeet. Kun painikkeita klikataan, ne kutsuvat JavaScript-funktiota, joka käsittelee painikkeen painamisen.

html

<table>
 <tr>
  <td></td>
  <td><button onclick="pressArrow(event, 'ArrowUp')">↑</button></td>
  <td></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><button onclick="pressArrow(event, 'ArrowLeft')">←</button></td>
  <td></td>
  <td><button onclick="pressArrow(event, 'ArrowRight')">→</button></td>
 </tr>
 <tr>
  <td></td>
  <td><button onclick="pressArrow(event, 'ArrowDown')">↓</button></td>
  <td></td>
 </tr>
</table>

Ja tässä on esimerkkikoodi, joka käsittelee painikkeiden painamisen. Tässä esimerkissä funktio asettaa muuttujan lastKeyPressed painettuun nuolinäppäimeen, mutta voit mukauttaa sitä vastaamaan omaa käyttötapaustasi.

javascript

function pressArrow(event, key) {
 event.preventDefault();
 lastKeyPressed = key;
}

Huomaa, että käytämme event.preventDefault() estämään sivun vierityksen, kun painikkeita klikataan.

User

Minulla on taulukko gameBoard, jossa on ROWS=20 riviä ja COLS=30 saraketta. Taulukossa luku 0 on tyhjä, 1 on madon osa ja 2 on omena. Miten saisin tämän piirrettyä canvas-elementille?

ChatGPT

Voit piirtää pelilaudan canvas-elementille käyttäen JavaScriptin Canvas API:a. Voit tehdä seuraavasti:

  Luo uusi canvas-elementti HTML-sivulle, esimerkiksi näin:

html

<canvas id="canvas" width="600" height="400"></canvas>

  Hae canvas-elementti JavaScriptissä ja tallenna se muuttujaan:

javascript

const canvas = document.getElementById("canvas");

  Hae canvas-konteksti ja tallenna se muuttujaan:

javascript

const ctx = canvas.getContext("2d");

  Käy läpi gameBoard-taulukko ja piirrä jokainen peliruutu canvasille käyttäen fillRect-metodia. Esimerkiksi tyhjä peliruutu (jossa on luku 0) voisi olla musta, mato (jossa on luku 1) voisi olla vihreä ja omena (jossa on luku 2) voisi olla punainen. Voit käyttää switch-lausetta valitaksesi oikean värin.

Tässä on koodiesimerkki, joka piirtää pelilaudan canvasille:

javascript

const canvas = document.getElementById("canvas");
const ctx = canvas.getContext("2d");

const BLOCK_SIZE = 20;
const COLORS = {
 0: "black",
 1: "green",
 2: "red"
};

function drawGameBoard() {
 for (let row = 0; row < ROWS; row++) {
  for (let col = 0; col < COLS; col++) {
   const x = col * BLOCK_SIZE;
   const y = row * BLOCK_SIZE;
   const color = COLORS[gameBoard[row][col]];
   ctx.fillStyle = color;
   ctx.fillRect(x, y, BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE);
  }
 }
}

Tämän jälkeen voit kutsua drawGameBoard()-funktiota joka framella, jolloin pelilauta piirtyy canvasille joka kerta kun se päivittyy.

User

Tarvitsen vielä canvas-elementille CSS-tyylit, joilla se pysyy keskellä ruutua ja tarvittaessa kapenee enintään selainikkunan levyiseksi. Olisiko flexboxista tässä apua?

ChatGPT

Kyllä, flexboxista voi olla apua canvas-elementin keskittämisessä ja kapenemisen rajoittamisessa. Tässä on esimerkki CSS-koodista, jolla canvas-elementti pysyy keskellä ruutua ja kapenee enintään selainikkunan levyiseksi:

css

canvas {
 margin: auto;
 max-width: 100%;
 height: auto;
 display: block;
}

Ensimmäinen sääntö margin: auto keskittää canvas-elementin horisontaalisesti ruudun keskelle. Toinen sääntö max-width: 100% rajoittaa canvas-elementin maksimileveyden selainikkunan leveyteen. Kolmas sääntö height: auto varmistaa, että canvas-elementti säilyttää oikean suhteen leveyteen nähden. Viimeinen sääntö display: block varmistaa, että canvas-elementti on block-elementti, joka täyttää rivin leveyden.

User

Jos canvas-elementillä on border, pitäisikö tuohon lisätä box-sizing?

ChatGPT

Jos haluat säilyttää elementin kokonaisleveyden (border, padding ja sisältö) samana, vaikka lisäisit siihen reunuksen (border), kannattaa käyttää CSS-ominaisuutta box-sizing: border-box;. Tämä varmistaa, että reunuksen leveys lasketaan mukaan elementin kokonaisleveyteen, jolloin sen sisältö ei veny liikaa reunuksen lisäyksen seurauksena.

User

Näyttäisitkö vielä gameOver-funktion, jossa canvas-elementille piirretään viesti pelin päättymisestä?

ChatGPT

Tässä on esimerkkikoodi gameOver-funktiosta, joka piirtää canvas-elementille viestin pelin päättymisestä:

javascript

function gameOver() {
 // Asetetaan gameOver-muuttujan arvoksi true, jotta peli pysähtyy
 gameOver = true;

 // Piirretään canvas-elementille punainen pohja
 ctx.fillStyle = "red";
 ctx.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

 // Asetetaan fontti ja tekstiväri
 ctx.font = "40px Arial";
 ctx.fillStyle = "white";

 // Lasketaan madon pituus ja asetetaan viesti sen mukaan
 const snakeLength = snake.length - 1;
 const message = `Peli päättyi! Madon pituus oli ${snakeLength}.`;

 // Asetetaan viesti keskelle canvas-elementtiä
 const textWidth = ctx.measureText(message).width;
 const x = (canvas.width - textWidth) / 2;
 const y = canvas.height / 2;
 ctx.fillText(message, x, y);
}

Tässä funktiossa asetetaan canvas-elementin taustaväriksi punainen ja piirretään siihen valkoinen teksti, joka kertoo pelin päättymisestä ja madon pituudesta. Viesti keskitetään canvas-elementtiin measureText-funktion avulla.

User

Mitä minun pitäisi lisätä startGame-funktioon, jotta table#arrow-keys vierisi varmasti näkyville?

ChatGPT

Voit lisätä seuraavan koodin startGame-funktioon, joka varmistaa että sivu vierii niin, että table#arrow-keys on näkyvissä:

javascript

window.scrollTo(0,document.body.scrollHeight);

Tämä koodi siirtää näkymän alareunaan, jolloin table#arrow-keys tulee näkyviin, jos se on näkyvissä.

User

Miten saisin fillStylen puoliksi läpinäkyväksi?

ChatGPT

Voit käyttää rgba-arvoa määrittämään väri, joka sisältää myös alpha-kanavan. Alpha-kanava määrittää läpinäkyvyyden tason, joka vaihtelee välillä 0 (täysin läpinäkymätön) ja 1 (täysin läpinäkyvä).

Esimerkiksi, jos haluat tehdä täytön puoliksi läpinäkyväksi, voit käyttää seuraavaa fillStyle-arvoa:

javascript

context.fillStyle = "rgba(255, 0, 0, 0.5)";

Tämä luo punaisen värin, joka on puoliksi läpinäkyvä (alpha-kanavan arvo on 0.5).

User

Haluaisin piirtää madon canvas-elementille niin, että joka ruudun ympärille jää 1px tumma reunus.

ChatGPT

Voit tehdä tämän piirtämällä madon jokaisen osan ympärille hieman isomman suorakulmion, jolloin reunus syntyy tähän ylimääräiseen tilaan. Voit esimerkiksi lisätä jokaiseen madon osaan 2 pikseliä sekä leveyttä että korkeutta, ja piirtää suorakulmion ensin tummalla reunusvärillä, jonka jälkeen täyttää itse suorakulmion madon värillä. Tässä esimerkki koodista, joka lisää 2 pikseliä jokaisen madon osan mittoihin ja piirtää madon ympärille tumman reunuksen:

bash

ctx.lineWidth = 1;
ctx.strokeStyle = "black";
for (let i = 0; i < snake.length; i++) {
 let x = snake[i].x * CELL_SIZE;
 let y = snake[i].y * CELL_SIZE;
 ctx.strokeRect(x - 1, y - 1, CELL_SIZE + 2, CELL_SIZE + 2);
 ctx.fillStyle = "green";
 ctx.fillRect(x, y, CELL_SIZE, CELL_SIZE);
}

Tässä koodissa lineWidth määrittää reunuksen paksuuden ja strokeStyle sen värin. strokeRect-metodi piirtää ensin suorakulmion reunuksineen, jonka jälkeen fillRect täyttää suorakulmion itse madon värillä. Huomaa, että ensin piirretään reunus ja vasta sitten täytetään suorakulmio, jotta reunus ei peitä itse matoa.
Lue lähdekoodi tästä.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<title>Matopeli</title>
	<style>
		body {
			background-color: #F9F7F7;
			font-family: Arial, sans-serif;
			margin: 0;
			padding: 0;
		}

		h1 {
			font-size: 3em;
			text-align: center;
			margin-top: 1em;
			margin-bottom: 0.5em;
		}

		p {
			font-size: 1.2em;
			margin: 0.5em 1em;
			text-align: center; /* NOTICE: Kopioitu keskitys h1:stä. */
		}

		#arrow-keys, #start-game { /* NOTICE: Siirretty buttonin tyyleistä id:n mukaisesti näille kahdelle. */
			margin: 2em auto;
		}

		button {
			display: block;
			font-size: 1.5em;
			padding: 0.5em 1em;
			background-color: #4CAF50;
			color: white;
			border: none;
			border-radius: 4px;
			cursor: pointer;
		}

		canvas {
			margin: auto;
			max-width: 100%;
			height: auto;
			display: block;
			border: 5px solid #4CAF50;
			box-sizing: border-box;
		}

		#container {
			display: flex;
			justify-content: center;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<h1>Matopeli</h1>
	<p>Matoa ohjataan nuolinäppäimillä tai WASD-näppäimillä. Kerää vihreitä omenoita, mutta älä törmää seiniin tai omaan häntään!</p>
	<button id="start-game" onclick="startGame()">Aloita peli</button> <!-- NOTICE: Lisätty id. -->
	<div id="container">
		<canvas id="canvas" width="600" height="400"></canvas>
	</div>
	<table id="arrow-keys"> <!-- NOTICE: Lisätty id. -->
		<tr>
			<td></td>
			<td><button onclick="pressArrow(event, 'ArrowUp')"></button></td>
			<td></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><button onclick="pressArrow(event, 'ArrowLeft')"></button></td>
			<td></td>
			<td><button onclick="pressArrow(event, 'ArrowRight')"></button></td>
		</tr>
		<tr>
			<td></td>
			<td><button onclick="pressArrow(event, 'ArrowDown')"></button></td>
			<td></td>
		</tr>
	</table>

	<footer>
		<p>Tämän sivun koodi on luotu ChatGPT:n avulla.</p>
	</footer>

	<script>
		let lastKeyPressed = null;

		document.addEventListener("keydown", function(event) {
			if (event.key === "ArrowLeft" || event.key === "a" || event.key === "A") {
				lastKeyPressed = "ArrowLeft";
			} else if (event.key === "ArrowRight" || event.key === "d" || event.key === "D") {
				lastKeyPressed = "ArrowRight";
			} else if (event.key === "ArrowUp" || event.key === "w" || event.key === "W") {
				lastKeyPressed = "ArrowUp";
			} else if (event.key === "ArrowDown" || event.key === "s" || event.key === "S") {
				lastKeyPressed = "ArrowDown";
			}
		});
		function pressArrow(event, key) {
			event.preventDefault();
			lastKeyPressed = key;
		}

		const ROWS = 20;
		const COLS = 30;

		let gameBoard = [];
		let snake = [];
		let food = null; // NOTICE: Lisätty alustus.

		// Luo pelilauta ja käärme
		function createGameBoard() {
			for (let row = 0; row < ROWS; row++) {
				let currentRow = [];
				for (let col = 0; col < COLS; col++) {
					currentRow.push(0);
				}
				gameBoard.push(currentRow);
			}

			// Alusta käärme
			snake = [{ row: 10, col: 10 }];
			generateFood(); // NOTICE: Lisätty kutsu.
		}

		function isInSnake(row, col) {
			for (let i = 0; i < snake.length; i++) {
				if (snake[i].row === row && snake[i].col === col) {
					return true;
				}
			}
			return false;
		}

		function generateFood() {
			let foodRow, foodCol;
			do {
				foodRow = Math.floor(Math.random() * ROWS);
				foodCol = Math.floor(Math.random() * COLS);
			} while (isInSnake(foodRow, foodCol));
			food = { row: foodRow, col: foodCol };
		}

		// Liikuta matoa ja piirrä ruudukko uudestaan
		function update() {
			// Liikutetaan madon päätä sen suuntaan
			switch (lastKeyPressed) {
				case "ArrowLeft":
					snake.unshift({row: snake[0].row, col: snake[0].col - 1});
					break;
				default: // NOTICE: Lisätty näin oletusarvoksi ArrowRight.
				case "ArrowRight":
					snake.unshift({row: snake[0].row, col: snake[0].col + 1});
					break;
				case "ArrowUp":
					snake.unshift({row: snake[0].row - 1, col: snake[0].col});
					break;
				case "ArrowDown":
					snake.unshift({row: snake[0].row + 1, col: snake[0].col});
					break;
			}

			// Tarkista törmäykset pelialueen reunaan tai matoon itseensä
			if (snake[0].row < 0 || snake[0].row >= ROWS ||
			snake[0].col < 0 || snake[0].col >= COLS ||
			snake.slice(1).some(part => part.row === snake[0].row && part.col === snake[0].col)) {
				// Peli päättyy, jos mato törmää
				gameOver(); // NOTICE: Lisätty funktiokutsu.
				return;
			}

			if (snake[0].row === food.row && snake[0].col === food.col) {
				// Madon päässä on ruokaa, tee jotain täällä
				generateFood(); // NOTICE: Lisätty funktiokutsu.
			} else { // NOTICE: Lisätty else-lohko seuraavan ympärille.
				// Poista hännän osa
				snake.pop();
			}
		}

		const canvas = document.getElementById("canvas");
		const ctx = canvas.getContext("2d");

		const BLOCK_SIZE = 20;
		const COLORS = {
			0: "black",
			1: "red", // NOTICE: Vaihdettu värit.
			2: "green"
		};

		function drawGameBoard() {
			ctx.lineWidth = 1;
			ctx.strokeStyle = "#111"; // NOTICE: Oma värivalinta.
			for (let row = 0; row < ROWS; row++) {
				for (let col = 0; col < COLS; col++) {
					const x = col * BLOCK_SIZE;
					const y = row * BLOCK_SIZE;
					const color = COLORS[gameBoard[row][col]];
					ctx.fillStyle = color;
					ctx.fillRect(x, y, BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE);
					ctx.strokeRect(x + 1, y + 1, BLOCK_SIZE - 1, BLOCK_SIZE - 1); // NOTICE: Sovellettu reunan piirtoa tekoälyn ohjeesta.
				}
			}
		}

		let isGameRunning = false; // NOTICE: Lisätty alustus.
		function gameOver() {
			isGameRunning = false;

			// Piirretään canvas-elementille punainen pohja
			ctx.fillStyle = "rgba(255, 0, 0, 0.5)"; // NOTICE: Lisätty läpinäkyvyys tekoälyn ohjeella.
			ctx.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

			// Asetetaan fontti ja tekstiväri
			ctx.font = "32px Arial"; // NOTICE: Pienennetty fonttia.
			ctx.fillStyle = "white";

			// Lasketaan madon pituus ja asetetaan viesti sen mukaan
			const snakeLength = snake.length - 1;
			const message = `Peli päättyi! Madon pituus oli ${snakeLength}.`;

			// Asetetaan viesti keskelle canvas-elementtiä
			const textWidth = ctx.measureText(message).width;
			const x = (canvas.width - textWidth) / 2;
			const y = canvas.height / 2;
			ctx.fillText(message, x, y);
		}

		let lastUpdateTime = 0;

		// Pääsilmukka
		function gameLoop() {
			if (!isGameRunning) return; // NOTICE: Lisätty tarkastus.
			// Tarkista viive
			const now = performance.now();
			if (now - lastUpdateTime < 250) { // NOTICE: Vaihdettu nopeutta.
				requestAnimationFrame(gameLoop); // NOTICE: Kopioitu rivi, jotta silmukka jatkuu.
				return;
			}
			lastUpdateTime = now;

			// Tyhjennä pelilauta
			for (let row = 0; row < ROWS; row++) {
				for (let col = 0; col < COLS; col++) {
					gameBoard[row][col] = 0;
				}
			}

			// Päivitä käärme
			update(); // NOTICE: Lisätty funktiokutsu.
			if (!isGameRunning) return; // NOTICE: Lisätty tarkastus.

			// Piirrä käärme
			snake.forEach((segment) => {
				gameBoard[segment.row][segment.col] = 1;
			});

			// Merkitään ruoan sijainti gameBoard-taulukkoon numerolla 2
			gameBoard[food.row][food.col] = 2;

			// Piirrä pelilauta
			drawGameBoard(); // NOTICE: Lisätty itse tekoälyn ohjeen mukaan.

			// Jatka pelisilmukkaa
			requestAnimationFrame(gameLoop);
		}

		function startGame() { // NOTICE: Lisätty funktio.
			isGameRunning = true; // NOTICE: Lisätty yksi arvon sijoitus.
			window.scrollTo(0,document.body.scrollHeight);
			// Aloita peli
			createGameBoard();
			requestAnimationFrame(gameLoop);
		}
	</script>
</body>
</html>

Miten tekoäly auttoi kisan järjestämisessä

Lue sääntöihin liittyvä keskustelu ChatGPT:n kanssa tästä.

Alla on sääntöihin liittyvä keskustelu ChatGPT:n kanssa:

User

Aion järjestää ohjelmointikilpailun, jossa tehtävänä on tehdä mikä tahansa peli millä tahansa ohjelmointikielellä. Kilpailun hauska erikoisuus on kuitenkin, että kaikki koodi eli pelin ominaisuudet ja grafiikat ym. pitää pyytää ChatGPT-tekoälyltä. Koodia saa leikata ja liimata ja muuten järjestellä, ja siihen saa tehdä pieniä korjauksia: esimerkiksi muuttujien nimiä saa korjata, tai jotain koodin kohtaa muuttaessa voi vaihtaa kyseiseen kohtaan funktiokutsun ja pyytää tekoälyä toteuttamaan kyseisen funktion. Koodiin pitää merkitä NOTICE-sanalla alkavina kommentteina, mitä asioita on itse muutettu. Ohjeisiin tulee linkki esimerkkiin, jonka lähdekoodiin on merkitty itse tehdyt muutokset, joista saa käytännön vinkkejä, minkälaiset muutokset ovat sopivia. Kilpailuun pitää lähettää valmis peli, lähdekoodit sekä kopio kaikesta ChatGPT:n kanssa käydystä keskustelusta (Ctrl-A:lla tekstimuodossa kopioimalla). Kilpailuaika on 1.6.-31.7.2023, minkä jälkeen järjestetään äänestys. Voitko kirjoittaa tällaista kilpailua varten innostavan johdannon ja säännöt? Voit jättää sääntöihin jonkin TODO-merkinnän siihen, mihin tulee linkki esimerkkiin ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen. Laita myös sääntöjen loppuun lainauksena tämä teksti ja tieto, että olet tehnyt säännöt tämän pyynnön perusteella.

ChatGPT

3 / 3

Tervetuloa Aionin järjestämään ohjelmointikilpailuun, jossa voit näyttää taitosi pelinkehittäjänä! Tämä kilpailu on erityinen, sillä kaikki koodi tulee pyytää ChatGPT-tekoälyltä. Voit käyttää mitä tahansa ohjelmointikieltä ja toteuttaa minkä tahansa pelin, mutta kaikki koodi tulee pyytää tekoälyltä. Voit leikata ja liimata, mutta muokkaukset tulee merkitä NOTICE-sanalla alkavilla kommentteilla.

Kilpailun tavoitteena on kehittää upea peli yhdessä ChatGPT-tekoälyn kanssa ja oppia uusia ohjelmointitaitoja samalla. Kilpailun voittaja valitaan yleisöäänestyksellä, joka järjestetään elokuun alussa.

Osallistuaksesi kilpailuun, sinun tulee lähettää valmis peli, lähdekoodit sekä kopio kaikista ChatGPT:n kanssa käymistäsi keskusteluista kilpailuaikana 1.6.-31.7.2023 mennessä. Muista myös merkitä kaikki itse tekemäsi muutokset NOTICE-kommenteilla.

Kilpailun säännöt:

  Kilpailun tarkoitus on kehittää peli yhdessä ChatGPT-tekoälyn kanssa. Voit käyttää mitä tahansa ohjelmointikieltä ja toteuttaa minkä tahansa pelin, mutta kaikki koodi tulee pyytää tekoälyltä.

  Kilpailu alkaa 1.6.2023 ja päättyy 31.7.2023.

  Kilpailuun osallistuminen edellyttää valmista peliä, lähdekoodia sekä kopioita kaikista ChatGPT:n kanssa käymistäsi keskusteluista.

  Kilpailuun osallistuminen on ilmaista.

  Kilpailun voittaja valitaan yleisöäänestyksellä, joka järjestetään elokuun alussa.

  Muista merkitä kaikki itse tekemäsi muutokset NOTICE-kommenteilla.

  TODO: Lisää linkki esimerkkiin ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen.

Kiitos, että osallistut Aionin ohjelmointikilpailuun! Toivomme, että tämä kilpailu innostaa sinua kehittämään upeita pelejä ja oppimaan uusia ohjelmointitaitoja.

Säännöt on laadittu ChatGPT-tekoälyn avulla tämän pyynnön perusteella.

User

Nämä säännöt ovat jo aika hyvät. Täsmennän vielä, että minä aion järjestää kilpailun (ei Aion-niminen yritys).

ChatGPT

Selvä, kiitos tarkennuksesta! Tässä ovat sitten täsmennetyt säännöt ja innostava johdanto:

Tervetuloa osallistumaan ainutlaatuiseen ohjelmointikilpailuun, jossa voit todistaa taitosi pelinkehityksessä ja samalla haastaa itsesi käyttämällä ChatGPT-tekoälyä koodin luomisessa. Tämä kilpailu on erilainen kuin mikään muu: sinulla on mahdollisuus käyttää tekoälyn apua ja luoda peli, joka näyttää, tuntuu ja toimii juuri niin kuin haluat. Kilpailussa voit käyttää mitä tahansa ohjelmointikieltä, mutta kaikki koodi pitää pyytää ChatGPT:ltä. Tämä ei ole vain haastavaa, vaan myös hauskaa, sillä voit oppia uutta ja kehittää taitojasi samalla kun luot peliä.

Kilpailu käydään 1.6.-31.7.2023 välisenä aikana. Kilpailuun voi osallistua yksin tai ryhmässä. Jotta osallistuminen olisi mahdollista, täytyy lähettää valmis peli, sen lähdekoodit sekä kopio kaikesta ChatGPT:n kanssa käydystä keskustelusta (Ctrl-A:lla tekstimuodossa kopioimalla). Tärkeää on myös merkitä koodiin NOTICE-sanalla alkavina kommentteina, mitä asioita on itse muutettu. Esimerkki itse tehdyistä muutoksista löytyy [TODO: lisää linkki esimerkkiin].

Kilpailun voittaja valitaan yleisöäänestyksellä. Kilpailun voittajalle annetaan palkinto, joka on [TODO: määrittele palkinto]. Palkinto toimitetaan vain voittajalle, ei ryhmälle. Voittaja ilmoitetaan [TODO: määrittele ilmoittamisaika].

Kilpailuun osallistuminen on ilmaista. Kilpailuun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Ilmoittautumislomake löytyy täältä: [TODO: lisää linkki ilmoittautumislomakkeeseen].

Muista, että tämä on erilainen kilpailu kuin mikään muu! Tämä on tilaisuutesi näyttää taitosi, käyttää tekoälyn apua ja kehittyä pelinkehityksessä. Aloita kilpailun valmistelu ja anna luovuutesi lentää!

"Koodaus on luovuutta, toteutusta ja kärsivällisyyttä. Se on haaste, joka kasvattaa mieltä ja opettaa ongelmanratkaisua." -Unknown

Tämä säännöt on tehty ChatGPT-tekoälyllä vastauksena täh

User

Voisitko tehdä SVG-kuvan, joka on kooltaan 240x120 pikseliä ja sisältää tekstin "Ohjelmoi tekoälyllä!" sekä jotain ChatGPT-aiheista grafiikkaa?

ChatGPT

Tässä on SVG-kuva, joka vastaa kuvaustasi. Toivottavasti tämä sopii tarpeisiisi!

svg

<svg width="240" height="120" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
 <rect x="0" y="0" width="240" height="120" fill="#FFFFFF"/>
 <text x="50%" y="50%" fill="#000000" text-anchor="middle" dominant-baseline="middle" font-family="Arial" font-size="24">Ohjelmoi tekoälyllä!</text>
 <path d="M 10,20 C 15,60 35,70 40,80 C 45,90 60,100 80,90 C 100,80 110,60 130,50 C 150,40 170,50 180,40 C 190,30 210,10 220,20 C 230,30 235,50 220,60 C 205,70 195,70 180,80 C 165,90 135,110 110,100 C 85,90 65,70 45,60 C 25,50 5,40 10,20 Z" fill="#4D4D4D"/>
 <rect x="100" y="25" width="20" height="70" fill="#FFFFFF"/>
 <circle cx="110" cy="35" r="10" fill="#1F77B4"/>
 <circle cx="130" cy="35" r="10" fill="#FF7F0E"/>
 <circle cx="110" cy="65" r="10" fill="#2CA02C"/>
 <circle cx="130" cy="65" r="10" fill="#D62728"/>
 <circle cx="110" cy="95" r="10" fill="#9467BD"/>
 <circle cx="130" cy="95" r="10" fill="#8C564B"/>
</svg>

Tässä kuvassa on tummanharmaa tausta, joka on täytetty valkoisella suorakulmiolla. Kuvan keskellä on mustalla värillä kirjoitettu teksti "Ohjelmoi tekoälyllä!", joka on asetettu keskelle. Tekstin yläpuolella on ChatGPT-aiheinen grafiikka, joka koostuu kuudesta ympyrästä. Jokainen ympyrä edustaa yhtä mahdollista koodikielestä, jonka ChatGPT voi käyttää. Ensimmäinen ympyrä on sininen (Hex-koodi: #1F77B4), toinen oranssi (Hex-koodi: #FF7F0E), kolmas vihreä (Hex-koodi: #2CA02C), neljäs punainen (Hex-koodi: #D62728), viides violetti (Hex-koodi: #9467BD) ja kuudes ruskea (Hex-koodi: #8C564B). Ympyrät on sijoitettu valkoiselle suorakulmiolle ja taustalle.

Ilmoittautuminen

Kirjaudu ensin sisään Ohjelmointiputkaan, tai rekisteröidy.

Tietoa sivustosta