Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Pelin runko 8th:lla

jalski [22.03.2020 21:22:21]

#

(Siirretty kilpailun keskustelusta.)

Tein yksinkertaisen kirjaston pelin ajoitusta ja pelitilan hallintaa varten 8th ohjelmointikielelle. Käytän kiinteätä aika-askelta pelin päivitystä varten ja tarvittaessa jätän piirtämättä. Jokaisella pelitilalla on update ja draw sanat, mitkä on tallennettu taulukkoihin pelitilaa vastaavan indeksin kohdalle. Ohjelma ajaa tapahtuma looppia ja se taas ajaa peliä, eli koko hoito toimii yksinkertaisena tilakoneena.

Tein esimerkkipelin kirjaston käytöstä. Räjähdykset pitäisi varmaan tuohon kyllä lisätä!

\
\ Minimal game timing and state manager library for the 8th programmimg language.
\
ns: game


0.01 var, dt
0 var, game-state

var frame-time
var accumulator
var new-time
var current-time

var update-events
var draw-events

: secs
 d:ticks d:ticks/sec n:/ ;

: dt@ \ -- n
 dt @ ;

: dt! \ n --
 dt ! ;

: state@ \ -- n
 game-state @ ;

: state! \ n --
 game-state ! ;

: update@
 update-events @ ;

: update! \ a --
 update-events ! ;

: draw@
 draw-events @ ;

: draw! \ a --
 draw-events ! ;

: vsync \ T --
 nk:vsync ;

: init \ vsync dt game-state update-events draw-events --
 draw-events !
 update-events !
 game-state !
 dt !
 nk:vsync

 accumulator off
 secs current-time ! ;

\ Delta timing routine.
\ Uses fixed time step for update.
\ Skips render frames if needed to keep up with the pace.
: event-loop
 secs new-time !
 new-time @ current-time @ n:- frame-time !
 new-time @ current-time !
 frame-time @ accumulator n:+!
 repeat
  accumulator @ dt @ n:> not if
   break
  else
   update-events @ game-state @
   caseof
   accumulator @ dt @ n:- accumulator !
  then
 again
 draw-events @ game-state @
 caseof ;

jalski [11.04.2020 11:11:40]

#

Alla simppeli esimerkkiohjelma.

needs nk/gui
needs math/trigd
needs games/state


"data/fly.png" app:asset img:new var, fly-img

var fly-sprite
var fly-width
var fly-height

var blood-sprite
var flydead-sprite

800 constant WIDTH
600 constant HEIGHT

7 constant BLOOD-IMAGES
6 constant FLY-DEAD-IMAGES

10 constant START-FLIES
5 constant MORE-FLIES

5 constant MORE-FLIES-DELAY

0.01 constant DT
true constant VWAIT

\ Game states
0 constant MAIN

a:new var, fly-list
a:new var, blood-list

var delay

: FLY-SPRITE-WIDTH
 0.125 nk:win-wide n:* n:int ;

: FLY-SPRITE-HEIGHT
 0.055 nk:win-high n:* n:int ;

: BLOOD-SPRITE-WIDTH
 0.1 nk:win-wide n:* n:int ;

: BLOOD-SPRITE-HEIGHT
 0.1 nk:win-high n:* n:int ;

: rand \ x -- rand(x-1)
 >r rand-pcg n:abs r> n:mod ;

: circleptx \ x r deg -- x
 n:cosd n:* n:+ ;

: circlepty \ y r deg -- y
 n:sind n:* n:- ;

: scale-speed \ speed -- scaled-speed
 nk:win-wide nk:win-high n:max n:* WIDTH n:/ ;

: add-fly-init \ -- [ x, y, dx, dy, frame, killed ]
 fly-list @
 WIDTH rand        \ x
 HEIGHT rand        \ y
 360 rand         \ angle
 4 rand          \ speed
 12 rand          \ frame
 false           \ killed
 0             \ anim-delay
 0             \ move-delay
 8 a:close
 a:push drop ;

: add-fly \ -- [ x, y, dx, dy, frame, killed ]
 fly-list @
 nk:win-wide rand     \ x
 30 rand          \ y
 360 rand         \ angle
 4 rand          \ speed
 12 rand          \ frame
 false           \ killed
 0             \ anim-delay
 0             \ move-delay
 8 a:close
 a:push drop ;

: add-blood \ [ x, y ] -- [ x, y, frame1, frame2 ]
 blood-list @
 swap
 a:open
 6 rand
 7 rand
 4 a:close
 a:push drop ;

: draw
 blood-list @
 ( \ Draw dead fly
  0 a:@ FLY-SPRITE-WIDTH 2 n:/ n:-  \ x
  swap
  1 a:@ FLY-SPRITE-HEIGHT 2 n:/ n:-  \ y
  swap >r
  FLY-SPRITE-WIDTH FLY-SPRITE-HEIGHT 4 a:close \ [ x, y, w, h ]
  flydead-sprite @ r> 2 a:@ swap >r a:@ nip
  "white" nk:draw-image
  \ Draw blood splatter
  r>
  0 a:@ FLY-SPRITE-WIDTH 2 n:/ n:-  \ x
  swap
  1 a:@ FLY-SPRITE-HEIGHT 2 n:/ n:-  \ y
  swap >r
  BLOOD-SPRITE-WIDTH BLOOD-SPRITE-HEIGHT 4 a:close  \ [ x, y, w, h ]
  blood-sprite @ r> 2 a:@ nip a:@ nip
  "white" nk:draw-image
 ) a:each! drop

 \ Draw alive flies
 fly-list @
 ( 0 a:@ FLY-SPRITE-WIDTH 2 n:/ n:-  \ x
  swap
  1 a:@ FLY-SPRITE-HEIGHT 2 n:/ n:-  \ y
  swap >r
  FLY-SPRITE-WIDTH FLY-SPRITE-HEIGHT 4 a:close \ [ x, y, w, h ]
  fly-sprite @ r> 4 a:@ nip a:@ nip
  "white" nk:draw-image
 ) a:each! drop ;

: move-flies
 fly-list @
 (
  0 a:@ swap 3 a:@ scale-speed swap 2 a:@ swap 0 >r >r circleptx \ x
  r> r> rot a:!
  1 a:@ swap 3 a:@ scale-speed swap 2 a:@ swap 1 >r >r circlepty \ y
  r> r> rot a:!

  \ wrap
  0 a:@ nk:win-wide n:mod 0 swap a:!  \ x
  1 a:@ nk:win-high n:mod 1 swap a:!  \ y

  \ anim delay
  6 a:@ game:secs n:< if
   4 a:@ n:1+ 12 n:mod 4 swap a:!
   6 game:secs 0.1 n:+ a:!
  then

  \ move delay
  7 a:@ game:secs n:< if
   2 360 rand 640 n:- a:!
   3 5 rand a:!
   7 game:secs 0.05 n:+ a:!
  then

  \ Check mouse clicks for flies
  0 a:@ FLY-SPRITE-WIDTH 2 n:/ n:- swap 1 a:@ FLY-SPRITE-HEIGHT 2 n:/ n:- swap >r FLY-SPRITE-WIDTH FLY-SPRITE-HEIGHT 4 a:close dup nk:BUTTON_LEFT swap true nk:clicked? if
   r@ 5 true a:! drop
   nk:rect-center nip add-blood
  else
   drop
  then
  rdrop
 ) a:each!

 \ Remove dead flies
 ( 5 a:@ not nip ) a:filter fly-list !

 \ Time to add more flies?
 game:secs delay @ n:> if
  fly-list @ a:len nip START-FLIES n:< if
   ' add-fly MORE-FLIES times
  then
  game:secs MORE-FLIES-DELAY n:+ delay !
 then ;

: init
 fly-img @ img:size
 fly-height ! 12 n:/ n:int fly-width !
 drop
 a:new
 ( fly-img @ swap fly-width @ n:* n:int 0 fly-width @ fly-height @ img:crop a:push ) 0 11 loop
 fly-sprite !

 a:new
 ( "data/b%d.png" s:strfmt app:asset img:new a:push ) 0 BLOOD-IMAGES n:1- loop
 blood-sprite !

 a:new
 ( "data/fd%d.png" s:strfmt app:asset img:new a:push ) 0 FLY-DEAD-IMAGES n:1- loop
 flydead-sprite !

 ' add-fly-init START-FLIES times

 game:secs MORE-FLIES-DELAY n:+ delay ! ;

: new-win
 {
  name: "main",
  wide: @WIDTH,
  high: @HEIGHT,
  bg: "palegreen",
  fonts: {
   font1: ` 24 font:system ` ,
   font2: ["tahoma:24", "arial:24", "ubuntu:24"]
  },
  font: "font1",
  title: "8th Bug Elimination Tool!"
 }
 \ invoke nk:win to create the outermost window from the JSON definition:
 nk:win ;

: main-render
 {
  bg: "white",
  font: "font2",
  padding: [0,0],
  flags: [ @nk:WINDOW_NO_SCROLLBAR ]
 }

 nk:begin
  game:event-loop
 nk:end ;

: app:main
 init
 new-win
 VWAIT DT MAIN [ ' move-flies ] [ ' draw ] game:init
 ' main-render 0 nk:render-loop ;

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta