Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Hakemisto: englanti

array
taulukko
class
luokka; tietotyyppi, joka voi sisältää yleensä tietoa (muuttujia) ja toimintoja (funktioita)
compiler
kääntäjä; muuttaa ohjelmakoodin konekieleksi tai joskus toiseksi ohjelmointikieleksi
condition
ehto
constant
vakio; tieto, joka ei muutu
float, floating-point number
liukuluku, yleinen tapa käsitellä desimaalilukuja tietokoneella
form
lomake; verkkosivun lomake, työpöytäohjelman ikkuna tms.
function
funktio; nimetty koodin osa, joka usein voi palauttaa jonkin tuloksen
handle
tunnus, ”kahva”; toimii usein kuten osoitin tai viittaus, mutta kohdetta käsitellään erillisillä funktioilla
instance
ilmentymä; esimerkiksi olio (object) on luokan ilmentymä (class instance); käynnissä oleva ohjelma on ohjelman ilmentymä
integer
kokonaisluku
interpreter
tulkki; suorittaa tekstimuotoista ohjelmakoodia
library
kirjasto
linker
linkkeri; yhdistää käännetyn ohjelmakoodin ja kirjastot kokonaiseksi ohjelmaksi
loop
silmukka, toistorakenne
object
objekti; olio, tietyn luokan ilmentymä; joskus voi tarkoittaa muutakin tietoa
pointer
osoitin; viittaus tiettyyn kohtaan tietokoneen muistissa; myös hiiren osoitin
procedure
proseduuri, aliohjelma; nimetty koodin osa, joka suorittaa tietyn toiminnon
program
ohjelma
reference
viittaus; usein tarkoittaa viittausta muualla sijaitsevaan tietoon
string
merkkijono, tekstimuuttuja
token
tunnus, todiste; tekstialkio, sane
variable
muuttuja; tiedon tallennuspaikka
Tietoa sivustosta