Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Hakemisto: Visual Basic

Merkkijonot

Len
Palauttaa merkkijonon pituuden tai muuttujan koon.
Asc
Palauttaa merkin merkkikoodin.
Chr
Palauttaa merkkikoodin merkkinä.
Left
Palauttaa merkkejä merkkijonon vasemmalta puolelta.
Right
Palauttaa merkkejä merkkijonon oikealta puolelta.
Mid
Palauttaa merkkejä merkkijonon keskeltä.
LCase
Palauttaa merkkijonon pienillä kirjaimilla kirjoitettuna.
UCase
Palauttaa merkkijonon suurilla kirjaimilla kirjoitettuna.
LTrim
Poistaa tyhjät merkkijonon vasemmalta puolelta.
RTrim
Poistaa tyhjät merkkijonon oikealta puolelta.
Trim
Poistaa tyhjät merkkijonon molemmilta puolilta.
Space
Palauttaa välilyöntejä sisältävän merkkijonon.
String
Palauttaa tiettyä merkkiä sisältävän merkkijonon.
InStr
Etsii merkkijonoa toisesta merkkijonosta.
Join
Muuttaa taulukon merkkijonoksi.
Split
Muuttaa merkkijonon taulukoksi.
StrReverse
Palauttaa merkkijonon väärinpäin kirjoitettuna.
Filter
Erottaa osan taulukosta toiseen taulukkoon.
Replace
Korvaa merkkijonon toisella merkkijonossa.
StrComp
Vertailee kahta merkkijonoa.
StrConv
Tekee muutoksia merkkijonon merkkeihin.
MonthName
Palauttaa kuukauden nimen.
WeekdayName
Palauttaa viikonpäivän nimen.
Format
Palauttaa lausekkeen muotoiltuna.
InStrRev
Etsii merkkijonoa toisen merkkijonon lopusta.
FormatCurrency
Palauttaa rahamäärän muotoiltuna.
FormatDateTime
Palauttaa päivämäärän muotoiltuna.
FormatNumber
Palauttaa luvun muotoiltuna.
FormatPercent
Palauttaa prosenttimäärän muotoiltuna.

Matematiikka

Abs
Palauttaa luvun itseisarvon.
Sqr
Palauttaa luvun neliöjuuren.
Randomize
Alustaa satunnaislukugeneraattorin.
Rnd
Palauttaa satunnaisluvun.
Round
Pyöristää luvun halutulle tarkkuudelle.
Sgn
Palauttaa luvun etumerkin.
Hex
Muuttaa luvun heksaluvuksi.

Aika

Calendar
Palauttaa tai määrittää ohjelmassa käytettävän kalenterin.
Date
Palauttaa tai määrittää järjestelmän päivämäärän.
Time
Palauttaa tai määrittää järjestelmän kellonajan.
Now
Palauttaa järjestelmän päivämäärän ja kellonajan.
Timer
Palauttaa keskiyöstä kuluneen ajan sekunteina.
Day
Palauttaa päivämäärän päivän.
Month
Palauttaa päivämäärän kuukauden.
Year
Palauttaa päivämäärän vuoden.
Hour
Palauttaa kellonajan tunnin.
Minute
Palauttaa kellonajan minuutin.
Second
Palauttaa kellonajan sekunnin.
Weekday
Palauttaa päivämäärän viikonpäivän.
DateSerial
Muodostaa päivämäärän vuoden, kuukauden ja päivän perusteella.
TimeSerial
Muodostaa kellonajan tunnin, minuutin ja sekunnin perusteella.
DateValue
Muodostaa päivämäärän merkkijonon perusteella.
TimeValue
Muodostaa kellonajan merkkijonon perusteella.
DateAdd
Lisää päivämäärän määrätyn verran tiettyä aikayksikköä.
DateDiff
Laskee kahden päivämäärän eron tietyissä aikayksiköissä.
DatePart
Palauttaa tietyn aikayksikön päivämäärästä.

Tiedostot

FileLen
Palauttaa tiedoston koon
FileDateTime
Palauttaa tiedoston muokkauspäivämäärän.
ChDir
Vaihtaa oletushakemiston.
ChDrive
Vaihtaa oletuslevyaseman.
CurDir
Palauttaa oletushakemiston.
Dir
Etsii tiedostoja ja hakemistoja.
FileCopy
Kopioi tiedoston.
GetAttr
Palauttaa tiedoston tai hakemiston attribuutit.
Kill
Tuhoaa tiedoston.
MkDir
Luo uuden hakemiston.
RmDir
Tuhoaa hakemiston.
Reset
Sulkee kaikki auki olevat tiedostot.
SetAttr
Asettaa tiedoston attribuutit.
Open
Avaa tiedoston.
Close
Sulkee tiedoston.
FreeFile
Palauttaa pienimmän vapaan tiedostonumeron.
EOF
Ilmoittaa tiedoston loppumisesta.
LOF
Palauttaa avatun tiedoston koon.
FileAttr
Palauttaa tiedoston tilan.
Name
Nimeää tiedoston tai hakemiston uudelleen.
Print #
Kirjoittaa tekstitiedostoon.
Write #
Kirjoittaa tekstitiedostoon.
Input #
Lukee tekstitiedostosta.
Line Input #
Lukee rivin tekstitiedostosta.
Input
Lukee merkkejä tiedostosta.
Loc
Palauttaa tiedoston luku- tai kirjoituskohdan.
Seek
Asettaa tai palauttaa tiedoston luku- tai kirjoituskohdan.
Get
Lukee tiedostosta muuttujaan.
Put
Kirjoittaa muuttujan tiedostoon.
Tietoa sivustosta