Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Kilpailu

Algoritmikisa
Putka Open 2020 -kisan
Finalistit julkaistaan pian...

Koodivinkit: Python: Analoginen kello

Kirjoittaja: aaämdee

Kirjoitettu: 18.12.2007 – 21.11.2011

Tagit: grafiikka, kirjaston käyttö

Analoginen kello Tkinterin Canvas-elementillä. Rakenne on pyritty pitämään yksinkertaisena. Ohjelman pitäisi toimia pythonin perusmoduuleilla (Tkinter, math ja time). Kommentit kertovat koodin toiminnasta tarkemmin.

Laittakaa ihmeessä kommenttia, jos keksitte paremman 'koneiston' kellolle. :)

# -*- coding: cp1252 -*-
from Tkinter import *
import math
import time

class Kello:
  #__init__ suoritetaan olion luonnissa
  def __init__(self, root, koko=500, tausta="#dddddd",
         vari_s="red", vari_m="green", vari_h="blue",
         vari_num="black"):

    #Keskuspisteen koordinaatit.
    self.x1 = self.y1 = koko/2
    self.koko = koko

    #sekunnit, minuutit ja tunnit.
    self.ss = 0
    self.mm = 0
    self.hh = 0

    #Odotettava aika seuraavaan viisarinliikautukseen
    self.odotus = 1000

    #Luoaan Canvas elementti
    self.c = Canvas(root, bg=tausta, height=koko, width=koko)

    #Luodaan viisarit
    self.sekunnit = self.c.create_line(0,0,1,0,fill=vari_s,smooth="true")
    self.minuutit = self.c.create_line(0,0,1,0,fill=vari_m,smooth="true")
    self.tunnit = self.c.create_line(0,0,1,0,fill=vari_h,smooth="true")

    #Luodaan kellotaulun numerot
    for i in range(12):
      if i == 0:
        teksti = "12"
      else:
        teksti = str(i)
      #Käytetään koordinaatit-funktiota. Palautuksesta halutaan
      #vain 2 jälkimmäistä (keskuspistettä ei tarvita)
      self.c.create_text(self.koordinaatit(koko/2.1,i*30)[2:],
                text=teksti, fill=vari_num)

    #Tehdään osista näkyviä
    self.c.pack()

    #Haetaan aika käyttöjärjestelmältä
    self.haeAika()

    #Alustetaan ajastin, jota tarvitaan seuraavan odotusajan laskemiseen
    self.ajastin = int(time.time())
    #Käynnistetään kello
    self.kaynnista()

  def kaynnista(self):

    #Odotusaika seuraavaan viisarinsiirtoon lasketaan tässä
    self.odotus = int(1000 - (time.time() - self.ajastin)*1000)
    #Odotusaika pitää laskea, koska odottamalla aina 1000ms kello
    #alkaa jätättää.

    #Tietyn ajan kuluttua suoritetaan käynnistä-funktio uudelleen
    #Tähän käytetään Canvaksen after -funktiota
    self.c.after(self.odotus,self.kaynnista)

    self.ajastin += 1

    #Lasketaan uudet koordinaatit viisareille. Tunneille ja minuuteille
    #lisätään vielä osittaiset viisarinliikkeet
    self.c.coords(self.sekunnit,
           self.koordinaatit(self.koko/2.0,self.ss*6))
    self.c.coords(self.minuutit,
           self.koordinaatit(self.koko/2.2,self.mm*6+self.ss/10.0))
    self.c.coords(self.tunnit,
           self.koordinaatit(self.koko/3.0,self.hh*30+self.mm/2.0))
    self.ss += 1

    #Kellon mekanismi
    if self.ss > 59:
      self.ss = 0
      self.mm += 1
      if self.mm > 59:
        self.mm = 0
        self.hh += 1
        if self.hh > 11:
          self.hh = 0

  #Tämä funktio laskee koordinaatit viisarille
  def koordinaatit(self, pituus, kulma):
    #Lasketaan trigonometrian avulla 'delta X' ja 'delta Y'
    dy = int(abs(math.sin(math.radians(kulma+90)) * (pituus)))
    dx = int(abs(math.cos(math.radians(kulma+90)) * (pituus)))

    #Lasketaan neljäsosaympyröille koordinaatit erikseen
    if kulma < 90:
      x2 = self.x1 + dx
      y2 = self.y1 - dy
    elif kulma < 180:
      x2 = self.x1 + dx
      y2 = self.y1 + dy
    elif kulma < 270:
      x2 = self.x1 - dx
      y2 = self.y1 + dy
    else:
      x2 = self.x1 - dx
      y2 = self.y1 - dy
    #Palautetaan lasketut arvot tuple tyyppisenä
    return (self.x1,self.y1,int(x2),int(y2))

  #Ajan hakemis -funktio
  def haeAika(self):
    #Tällä saa vuodet, päivät, tunnit, jne... taulukkoon.
    t = time.localtime(time.time())
    #Vain tunnit, minuutit ja sekunnit kiinnostavat.
    t = t[3:6]
    #Asetetaan saadut ajat Kelloon.
    self.hh = t[0]
    self.mm = t[1]
    self.ss = t[2]
    #Tunteja ei saa olla 12 tai enemmän.
    while self.hh > 11:
      self.hh -= 12

#Yleensä ikkuna nimetään 'root'
root = Tk()

#Luodaan kello
kello = Kello(root)

#Main Loop
root.mainloop()

Kommentit

lexathedj [28.10.2018 09:24:27]

Lainaa #

et muistanut laittaa tkinter tekstin alkukirjaimen pieneksi.

# ei hyväksy koska Tkinter sanassa on iso alkukirjain.
from Tkinter import *
# nyt se hyvaksyy koska tkinter sanassa on pieni alku kirjain.
from tkinter import *

Kirjoita kommentti

Muista lukea kirjoitusohjeet.
Tietoa sivustosta