Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Kilpailut: Älykäs ohjelma - sarjat 2

Järjestäjä: Antti Laaksonen

Sarja 73:

Ilmoita seuraava jäsen:
A 0AB C0AB0 0C0AB0D E0C0AB0D0 (0E0C0AB0D0F)

Oikeat vastaukset:
- -

Sarja 74:

Ilmoita neljä seuraavaa jäsentä:
1 A 2 ABA 3 ABCBA (4 ABCDCBA 5 ABCDEDCBA)

Oikeat vastaukset:
aiq Polkky RIVO zizzo

Sarja 75:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
AAAB1 B1AAAA AAAAAB1 B1AAAAAA AAAAAAAB1 (B1AAAAAAAA AAAAAAAAAB1)

Oikeat vastaukset:
Polkky zizzo

Sarja 76:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
0096 0048 0024 0012 (0006 0003)

Oikeat vastaukset:
aiq zizzo

Sarja 77:

Ilmoita neljä seuraavaa jäsentä:
A9 B8 C7 D6 (E5 F4 G3 H2)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 78:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
KATSOPAS ATSOPAS TSOPAS SOPAS OPAS PAS (AS S)

Oikeat vastaukset:
aiq Polkky RIVO zizzo

Sarja 79:

Ilmoita seuraava jäsen:
OAAAAAA1 AOAAAA2A AAOAA3AA AAAO4AAA AAA5OAAA (AA6AAOAA)

Oikeat vastaukset:
- -

Sarja 80:

Ilmoita kolme seuraavaa jäsentä:
AAA ABA ACA ADA (AEA AFA AGA)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 81:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
AABBCCDDEEFFGGHH AABBCCDD EEFFGGHH AABB CCDD EEFF GGHH AA (BB CC)

Oikeat vastaukset:
- -

Sarja 82:

Ilmoita kolme seuraavaa jäsentä:
LO OL OL LO LO LO OL (OL OL OL)

Oikeat vastaukset:
- -

Sarja 83:

Ilmoita kolme seuraavaa jäsentä:
3 33 333 3333 (33333 333333 3333333)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Polkky RIVO zizzo

Sarja 84:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
O OOO OOOOO OOOOOOO (OOOOOOOOO OOOOOOOOOOO)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 85:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
ABC ABCABC ABCABCABC (ABCABCABCABC ABCABCABCABCABC)

Oikeat vastaukset:
aiq Antero patterns Polkky zizzo

Sarja 86:

Ilmoita kolme seuraavaa jäsentä:
0104 0103 0102 0101 0100 0099 0098 (0097 0096 0095)

Oikeat vastaukset:
aiq zizzo

Sarja 87:

Ilmoita seuraava jäsen:
AABCDEF ABBCDEF ABCCDEF ABCDDEF ABCDEEF (ABCDEFF)

Oikeat vastaukset:
aiq patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 88:

Ilmoita kolme seuraavaa jäsentä:
AMK BNJ COI DPH EQG (FRF GSE HTD)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 89:

Ilmoita viisi seuraavaa jäsentä:
A B C D E (F G H I J)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 90:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
PUTKA0000000000 00PUTKA00000000 0000PUTKA000000 000000PUTKA0000 (00000000PUTKA00 0000000000PUTKA)

Oikeat vastaukset:
aiq Polkky zizzo

Sarja 91:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
A 2A2 C2A2C 4C2A2C4 (E4C2A2C4E 6E4C2A2C4E6)

Oikeat vastaukset:
aiq zizzo

Sarja 92:

Ilmoita neljä seuraavaa jäsentä:
1 2 3 4 5 (6 7 8 9)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 93:

Ilmoita kolme seuraavaa jäsentä:
2 4 6 8 01 21 41 (61 81 02)

Oikeat vastaukset:
aiq

Sarja 94:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
1A1AAAAA A2A2AAAA AA3A3AAA AAA4A4AA (AAAA5A5A AAAAA6A6)

Oikeat vastaukset:
aiq Polkky zizzo

Sarja 95:

Ilmoita kolme seuraavaa jäsentä:
AAAAA ABABA ACACA ADADA (AEAEA AFAFA AGAGA)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero Polkky RIVO zizzo

Sarja 96:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
0 101 22022 3330333 (444404444 55555055555)

Oikeat vastaukset:
aiq zizzo

Sarja 97:

Ilmoita neljä seuraavaa jäsentä:
5AA 10BB 15CC 20DD 25EE (30FF 35GG 40HH 45II)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 98:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
7AA 6ABA 5ABCBA 4ABCDCBA (3ABCDEDCBA 2ABCDEFEDCBA)

Oikeat vastaukset:
aiq zizzo

Sarja 99:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
AA ABBA ABCCBA ABCDDCBA (ABCDEEDCBA ABCDEFFEDCBA)

Oikeat vastaukset:
aiq Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 100:

Ilmoita viisi seuraavaa jäsentä:
O1 P1 Q1 R1 (S1 T1 U1 V1 W1)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 101:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
A BA AB CAB ACB ABC DABC ADBC (ABDC ABCD)

Oikeat vastaukset:
- -

Sarja 102:

Ilmoita neljä seuraavaa jäsentä:
A BB C DD (E FF G HH)

Oikeat vastaukset:
aiq patterns Polkky zizzo

Sarja 103:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
A1 BB2 CCC3 DDDD4 (EEEEE5 FFFFFF6)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 104:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
IAAAA AIAAA AAIAA (AAAIA AAAAI)

Oikeat vastaukset:
aiq Antero Polkky RIVO zizzo

Sarja 105:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
RRA RRAB RRABC RRABCD (RRABCDE RRABCDEF)

Oikeat vastaukset:
aiq patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 106:

Ilmoita seuraava jäsen:
A ABB CCCABB CCCABBDDDD (EEEEECCCABBDDDD)

Oikeat vastaukset:
aiq

Sarja 107:

Ilmoita seuraava jäsen:
A AIAA AIAAIAAA AIAAIAAAIAAAA (AIAAIAAAIAAAAIAAAAA)

Oikeat vastaukset:
Polkky

Sarja 108:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
A AB ABC ABCD ABCDE (ABCDEF ABCDEFG)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 109:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
OAAAAAAA XOAAAAAA XXOAAAAA XXXOAAAA (XXXXOAAA XXXXXOAA)

Oikeat vastaukset:
aiq Antero Polkky RIVO

Sarja 110:

Ilmoita kolme seuraavaa jäsentä:
1 12 123 1234 (12345 123456 1234567)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Polkky RIVO zizzo

Sarja 111:

Ilmoita kolme seuraavaa jäsentä:
A BAB BAB CBABC CBABC CBABC DCBABCD (DCBABCD DCBABCD DCBABCD)

Oikeat vastaukset:
aiq zizzo

Sarja 112:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
ABC AABBCC AAABBBCCC (AAAABBBBCCCC AAAAABBBBBCCCCC)

Oikeat vastaukset:
aiq Antero Polkky zizzo

Sarja 113:

Ilmoita kolme seuraavaa jäsentä:
ABC BCA CAB ABC (BCA CAB ABC)

Oikeat vastaukset:
Antero Polkky RIVO zizzo

Sarja 114:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
AAAAA0R AAAA0AR AAA0AAR AA0AAAR (A0AAAAR 0AAAAAR)

Oikeat vastaukset:
aiq RIVO

Sarja 115:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
A AA AAA B BB BBB C (CC CCC)

Oikeat vastaukset:
aiq zizzo

Sarja 116:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
1AAAAA A2AAAA AA3AAA AAA4AA (AAAA5A AAAAA6)

Oikeat vastaukset:
aiq Polkky RIVO zizzo

Sarja 117:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
135797531 1357531 13531 (131 1)

Oikeat vastaukset:
aiq zizzo

Sarja 118:

Ilmoita seuraava jäsen:
A O 1 AB OO 2 ABC OOO 3 (ABCD)

Oikeat vastaukset:
Polkky RIVO zizzo

Sarja 119:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
7 14 21 28 35 (42 49)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 120:

Ilmoita seuraava jäsen:
A BBAB CCCBBABC DDDDCCCBBABCD (EEEEEDDDDCCCBBABCDE)

Oikeat vastaukset:
aiq Polkky

Sarja 121:

Ilmoita kuusi seuraavaa jäsentä:
4 8 12 16 (20 24 28 32 36 40)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 122:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
A5 BB10 CCC15 DDDD20 EEEEE25 (FFFFFF30 GGGGGGG35)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky zizzo

Sarja 123:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
2048MT 1024MT 512MT 256MT (128MT 64MT)

Oikeat vastaukset:
aiq Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 124:

Ilmoita seuraava jäsen:
123456789 123456790 123456791 123456792 (123456793)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 125:

Ilmoita kolme seuraavaa jäsentä:
1A 2BB 3CCC 4DDDD (5EEEEE 6FFFFFF 7GGGGGGG)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 126:

Ilmoita seuraava jäsen:
AABCDEFFF ABBCDEEEF ABCCDDDEF ABCCCDDEF ABBBCDEEF (AAABCDEFF)

Oikeat vastaukset:
- -

Sarja 127:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
1 020 00300 0004000 (000050000 00000600000)

Oikeat vastaukset:
aiq zizzo

Sarja 128:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
OAAAAAAA 1OAAAAAA 12OAAAAA 123OAAAA (1234OAAA 12345OAA)

Oikeat vastaukset:
aiq zizzo

Sarja 129:

Ilmoita viisi seuraavaa jäsentä:
1O 2P 3Q 4R (5S 6T 7U 8V 9W)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 130:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
ABC999CBA ABC888CBA ABC777CBA ABC666CBA (ABC555CBA ABC444CBA)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero Polkky RIVO zizzo

Sarja 131:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
A AAB AAABBC (AAAABBBCCD AAAAABBBBCCCDDE)

Oikeat vastaukset:
aiq patterns Polkky zizzo

Sarja 132:

Ilmoita seuraava jäsen:
IAAAA 1IAAA 12IAA 123IA (1234I)

Oikeat vastaukset:
aiq zizzo

Sarja 133:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
A 1A1 B1A1B 2B1A1B2 (C2B1A1B2C 3C2B1A1B2C3)

Oikeat vastaukset:
aiq RIVO zizzo

Sarja 134:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
A ABA ABCBA ABCDCBA (ABCDEDCBA ABCDEFEDCBA)

Oikeat vastaukset:
aiq Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 135:

Ilmoita seuraava jäsen:
ABBCCCDDDD1223334444 BCCDDDEEEE2334445555 CDDEEEFFFF3445556666 (DEEFFFGGGG4556667777)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Polkky RIVO zizzo

Sarja 136:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
OOOOOO OOOOPO OOOQOO OOROOO (OSOOOO TOOOOO)

Oikeat vastaukset:
aiq RIVO

Sarja 137:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
ABC AABCC AAABCCC (AAAABCCCC AAAAABCCCCC)

Oikeat vastaukset:
aiq Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 138:

Ilmoita kolme seuraavaa jäsentä:
RIVI1 RIVI2 RIVI3 (RIVI4 RIVI5 RIVI6)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 139:

Ilmoita kolme seuraavaa jäsentä:
1O1O1 2OO2OO2 3OOO3OOO3 4OOOO4OOOO4 (5OOOOO5OOOOO5 6OOOOOO6OOOOOO6 7OOOOOOO7OOOOOOO7)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Polkky zizzo

Sarja 140:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
43A39 42B40 41C41 40D42 (39E43 38F44)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 141:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
OHJELMOINTIPUTKA OHJELMOINTIPUTAK OHJELMOINTIPUATK (OHJELMOINTIPAUTK OHJELMOINTIAPUTK)

Oikeat vastaukset:
RIVO

Sarja 142:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
ABCDEDCBA543212345 BCDEFEDCB654323456 CDEFGFEDC765434567 (DEFGHGFED876545678 EFGHIHGFE987656789)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Polkky RIVO zizzo

Sarja 143:

Ilmoita seuraava jäsen:
OOOOOOOOOOOOOO OPPPPPPPPPPPPO OPQQQQQQQQQQPO OPQRRRRRRRRQPO (OPQRSSSSSSRQPO)

Oikeat vastaukset:
Polkky

Sarja 144:

Ilmoita viisi seuraavaa jäsentä:
K K K K K (K K K K K)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Tietoa sivustosta