Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Kilpailut: Älykäs ohjelma - sarjat 1

Järjestäjä: Antti Laaksonen

Sarja 1:

Ilmoita seuraava jäsen:
A BBABB CCCBBABBCCC (DDDDCCCBBABBCCCDDDD)

Oikeat vastaukset:
aiq Polkky RIVO zizzo

Sarja 2:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
ABCDEF 1BCDEF 12CDEF 123DEF 1234EF (12345F 123456)

Oikeat vastaukset:
RIVO zizzo

Sarja 3:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
JOPAS SJOPA ASJOP PASJO (OPASJ JOPAS)

Oikeat vastaukset:
aiq RIVO zizzo

Sarja 4:

Ilmoita seuraava jäsen:
AAA ABABA ACBCACBCA (ADCDBDCDADCDBDCDA)

Oikeat vastaukset:
- -

Sarja 5:

Ilmoita seuraava jäsen:
123456 212345 321234 432123 543212 (654321)

Oikeat vastaukset:
aiq Polkky RIVO zizzo

Sarja 6:

Ilmoita kolme seuraavaa jäsentä:
1 22 333 4444 (55555 666666 7777777)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero Polkky RIVO zizzo

Sarja 7:

Ilmoita neljä seuraavaa jäsentä:
A4A A8A A12A A16A A20A (A24A A28A A32A A36A)

Oikeat vastaukset:
alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 8:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
HIIOHOI IHIIOHO OIHIIOH HOIHIIO OHOIHII (IOHOIHI IIOHOIH)

Oikeat vastaukset:
aiq RIVO zizzo

Sarja 9:

Ilmoita seuraava jäsen:
AAAAABC AAAABCC AAABCCC AABCCCC (ABCCCCC)

Oikeat vastaukset:
aiq Antero Polkky RIVO zizzo

Sarja 10:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
TESTITESTITESTI TESTTESTTEST TESTESTES (TETETE TTT)

Oikeat vastaukset:
aiq

Sarja 11:

Ilmoita seuraava jäsen:
1A 2ABB 4ABBCCC 8ABBCCCDDDD (16ABBCCCDDDDEEEEE)

Oikeat vastaukset:
aiq patterns Polkky zizzo

Sarja 12:

Ilmoita seuraava jäsen:
A AAB AAABBC AAAABBBCCD (AAAAABBBBCCCDDE)

Oikeat vastaukset:
aiq patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 13:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
OOOOOI OOOOIO OOOIOO OOIOOO (OIOOOO IOOOOO)

Oikeat vastaukset:
aiq Antero Polkky RIVO

Sarja 14:

Ilmoita seuraava jäsen:
AAAAB AAABB AABBB (ABBBB)

Oikeat vastaukset:
Polkky RIVO zizzo

Sarja 15:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
1A 22BB 333CCC 4444DDDD (55555EEEEE 666666FFFFFF)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero Polkky RIVO zizzo

Sarja 16:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
A BAB CBABC DCBABCD (EDCBABCDE FEDCBABCDEF)

Oikeat vastaukset:
aiq Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 17:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
OHJELMOINTIPUTKA OHJELMOINTIPUTBK OHJELMOINTIPUCTK (OHJELMOINTIPDUTK OHJELMOINTIEPUTK)

Oikeat vastaukset:
RIVO

Sarja 18:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
TAAAAU ATAAUA AATUAA AAUTAA (AUAATA UAAAAT)

Oikeat vastaukset:
- -

Sarja 19:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
43A39 42A40 41A41 40A42 (39A43 38A44)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 20:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
O POP QPOPQ RQPOPQR (SRQPOPQRS TSRQPOPQRST)

Oikeat vastaukset:
aiq Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 21:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
A3A AA6AA AAA9AAA AAAA12AAAA (AAAAA15AAAAA AAAAAA18AAAAAA)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky zizzo

Sarja 22:

Ilmoita neljä seuraavaa jäsentä:
AAAA AABA AACA AADA AAEA (AAFA AAGA AAHA AAIA)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero Polkky RIVO zizzo

Sarja 23:

Ilmoita seuraava jäsen:
A BABB CBABBCCC DCBABBCCCDDDD (EDCBABBCCCDDDDEEEEE)

Oikeat vastaukset:
aiq patterns Polkky zizzo

Sarja 24:

Ilmoita neljä seuraavaa jäsentä:
ACEC19NN BDFD28MMM CEGE37LLLL DFHF46KKKKK (EGIG55JJJJJJ FHJH64IIIIIII GIKI73HHHHHHHH HJLJ82GGGGGGGGG)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero Polkky zizzo

Sarja 25:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
6 565 45654 3456543 (234565432 12345654321)

Oikeat vastaukset:
aiq Polkky RIVO zizzo

Sarja 26:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
H H0 H00 I I0 I00 J (J0 J00)

Oikeat vastaukset:
Antero zizzo

Sarja 27:

Ilmoita seuraava jäsen:
1ABCDE1PII1024AAA 2BABCD2PAA512BBA 3CBABC4POKS256CAB 4DCBAB7PII128DBB (5EDCBA11PAA64EAC)

Oikeat vastaukset:
Antero

Sarja 28:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
KAPPAS KAPPAKAPPA KAPPKAPPKAPP KAPKAPKAPKAP (KAKAKAKAKA KKKKKK)

Oikeat vastaukset:
aiq

Sarja 29:

Ilmoita seuraava jäsen:
A BAAB CBBAAABBC (DCCBBBAAAABBBCCD)

Oikeat vastaukset:
aiq Polkky

Sarja 30:

Ilmoita seuraava jäsen:
00 010 02120 032313230 (04342434143424340)

Oikeat vastaukset:
- -

Sarja 31:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
ABCDE5 ABCD5F ABC5EF AB5DEF (A5CDEF 5BCDEF)

Oikeat vastaukset:
aiq zizzo

Sarja 32:

Ilmoita kolme seuraavaa jäsentä:
1 BB 333 DDDD 55555 (FFFFFF 7777777 HHHHHHHH)

Oikeat vastaukset:
aiq zizzo

Sarja 33:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
ABCDEF BCDEFA CDEFAB DEFABC (EFABCD FABCDE)

Oikeat vastaukset:
aiq Antero RIVO zizzo

Sarja 34:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
U UU UUU UUUU UUUUU (UUUUUU UUUUUUU)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 35:

Ilmoita kolme seuraavaa jäsentä:
KATSOPAS KATSOPA KATSOP KATSO (KATS KAT KA)

Oikeat vastaukset:
aiq Polkky RIVO

Sarja 36:

Ilmoita seuraava jäsen:
A AAB AABABC AABABCABCD (AABABCABCDABCDE)

Oikeat vastaukset:
- -

Sarja 37:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
A AB ABC B BC BCD C (CD CDE)

Oikeat vastaukset:
aiq zizzo

Sarja 38:

Ilmoita seuraava jäsen:
AAAAA9L AAAA8LL AAA7LLL AA6LLLL (A5LLLLL)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Polkky zizzo

Sarja 39:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
A BBABB CBBABBC DDCBBABBCDD (EDDCBBABBCDDE FFEDDCBBABBCDDEFF)

Oikeat vastaukset:
aiq Polkky zizzo

Sarja 40:

Ilmoita seuraava jäsen:
OAAAAAAO AOAAAAOA AAOAAOAA AAAOOAAA AAAOOAAA (AAOAAOAA)

Oikeat vastaukset:
- -

Sarja 41:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
0 01 201 2013 42013 (420135 6420135)

Oikeat vastaukset:
aiq RIVO zizzo

Sarja 42:

Ilmoita kolme seuraavaa jäsentä:
0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 (0102 0103 0104)

Oikeat vastaukset:
aiq zizzo

Sarja 43:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
OO PPOOPP QQPPOOPPQQ (RRQQPPOOPPQQRR SSRRQQPPOOPPQQRRSS)

Oikeat vastaukset:
aiq Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 44:

Ilmoita seuraava jäsen:
O1O1O OO2OO2OO OOO3OOO3OOO OOOO4OOOO4OOOO (OOOOO5OOOOO5OOOOO)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero Polkky zizzo

Sarja 45:

Ilmoita seuraava jäsen:
A AA AAAA AAAAAAAA (AAAAAAAAAAAAAAAA)

Oikeat vastaukset:
Polkky RIVO zizzo

Sarja 46:

Ilmoita viisi seuraavaa jäsentä:
78 79 80 81 82 (83 84 85 86 87)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 47:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
11AAAAA A22AAAA AA33AAA AAA44AA (AAAA55A AAAAA66)

Oikeat vastaukset:
aiq Polkky zizzo

Sarja 48:

Ilmoita neljä seuraavaa jäsentä:
1 O 2 OO 3 OOO (4 OOOO 5 OOOOO)

Oikeat vastaukset:
aiq Polkky RIVO zizzo

Sarja 49:

Ilmoita seuraava jäsen:
1A1 22ABA22 333ABCBA333 4444ABCDCBA4444 (55555ABCDEDCBA55555)

Oikeat vastaukset:
aiq Antero Polkky zizzo

Sarja 50:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
A1A2A3 A2A3A4 A3A4A5 A4A5A6 (A5A6A7 A6A7A8)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 51:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
O APA BBQBB CCCRCCC (DDDDSDDDD EEEEETEEEEE)

Oikeat vastaukset:
aiq RIVO zizzo

Sarja 52:

Ilmoita neljä seuraavaa jäsentä:
AB BC CD DE (EF FG GH HI)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 53:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
A CAC ACACA CACACAC (ACACACACA CACACACACAC)

Oikeat vastaukset:
aiq patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 54:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
DDCBAD DEDCBD DFEDCD DGFEDD DHGFED (DIHGFD DJIHGD)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 55:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
1AAAA9 A2AA8A AA37AA AA64AA (A5AA5A 4AAAA6)

Oikeat vastaukset:
- -

Sarja 56:

Ilmoita kolme seuraavaa jäsentä:
QZM QQZM QZZM QZMM QQQZM QZZZM QZMMM (QQQQZM QZZZZM QZMMMM)

Oikeat vastaukset:
aiq

Sarja 57:

Ilmoita seuraava jäsen:
OPOPO OOPOOPOO OOOPOOOPOOO OOOOPOOOOPOOOO (OOOOOPOOOOOPOOOOO)

Oikeat vastaukset:
aiq Antero patterns Polkky zizzo

Sarja 58:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
I1I I10I I100I I1000I (I10000I I100000I)

Oikeat vastaukset:
Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 59:

Ilmoita kolme seuraavaa jäsentä:
GGGGG FFFF FFFF EEE EEE EEE DD (DD DD DD)

Oikeat vastaukset:
aiq zizzo

Sarja 60:

Ilmoita seuraava jäsen:
AAAAAIA BBBBIAA CCCIAAA DDIAAAA (EIAAAAA)

Oikeat vastaukset:
aiq Antero Polkky zizzo

Sarja 61:

Ilmoita kolme seuraavaa jäsentä:
A38A B39B C40C D41D (E42E F43F G44G)

Oikeat vastaukset:
alyhoi Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 62:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
AAAAA09 AAAA0A8 AAA0AA7 AA0AAA6 (A0AAAA5 0AAAAA4)

Oikeat vastaukset:
aiq zizzo

Sarja 63:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
AA BAAB CBAABC DCBAABCD (EDCBAABCDE FEDCBAABCDEF)

Oikeat vastaukset:
aiq Antero patterns RIVO zizzo

Sarja 64:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
A EAE AEAEA EAEAEAE (AEAEAEAEA EAEAEAEAEAE)

Oikeat vastaukset:
aiq patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 65:

Ilmoita seuraava jäsen:
1111109 2222088 3330777 4406666 (5055555)

Oikeat vastaukset:
aiq Polkky zizzo

Sarja 66:

Ilmoita neljä seuraavaa jäsentä:
O OP OPO OPOP (OPOPO OPOPOP OPOPOPO OPOPOPOP)

Oikeat vastaukset:
aiq Antero patterns Polkky RIVO zizzo

Sarja 67:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
11111 2222 333 (44 5)

Oikeat vastaukset:
aiq alyhoi Polkky RIVO zizzo

Sarja 68:

Ilmoita kaksi seuraavaa jäsentä:
ABCDE1 ABCD2F ABC3EF AB4DEF (A5CDEF 6BCDEF)

Oikeat vastaukset:
aiq zizzo

Sarja 69:

Ilmoita seuraava jäsen:
A ABAB ABCABCABC (ABCDABCDABCDABCD)

Oikeat vastaukset:
- -

Sarja 70:

Ilmoita seuraava jäsen:
A AAB CAAABB CCAAAABBBD (ECCCAAAAABBBBDD)

Oikeat vastaukset:
- -

Sarja 71:

Ilmoita seuraava jäsen:
H IIHII JJJIIHIIJJJ (KKKKJJJIIHIIJJJKKKK)

Oikeat vastaukset:
aiq Polkky RIVO zizzo

Sarja 72:

Ilmoita seuraava jäsen:
8 898 891098 8910111098 89101112111098 (891011121312111098)

Oikeat vastaukset:
aiq

Tietoa sivustosta