Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: recomplex -> complexX

jone2712 [19.06.2024 19:50:45]

#

Minua vatuttaa termi ”recomplex”. Muutan nyt nimen ”recomplex” -> ”complexX”.

Raatotar [19.06.2024 21:05:51]

#

Mitäs me tehdään tällä tiedolla?

Metabolix [19.06.2024 21:14:11]

#

Toivottavasti jone on lukenut perusteellisen analyysin Recomplex, ja se miksei se ei toimi ja korjaa ideastaan tässä esitetyn ongelman, että luvuilla olevinaan on käänteisalkiot mutta luvulla (1,1,sqrt(2),0) ei olekaan.

jone2712 [28.06.2024 17:44:46]

#

// *** Jouni Aro ***
// *** 28.6.2014 ***

#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <complex.h>

class real2d
{
  public:

  double f[2];

  real2d(int);
  real2d(int, int);

  real2d(void);
  real2d(double);
  real2d(double *fe);
  real2d(double, double);

  friend void print(real2d);
  friend double abs(real2d);
  friend double abs(double);
  friend double sgn(real2d);
  friend real2d sqrt(real2d);

  friend real2d operator-(real2d);
  friend real2d operator+(real2d, real2d);
  friend real2d operator-(real2d, real2d);

  friend real2d operator*(real2d, real2d);
  friend real2d operator*(double, real2d);
  friend real2d operator*(real2d, double);

  friend real2d operator/(real2d, real2d);
  friend real2d operator/(double, real2d);
  friend real2d operator/(real2d, double);

  /* mgn = luvun suuruus */
  friend double mgn(real2d);
  friend real2d ln(real2d);
  friend real2d exp(real2d);
  friend real2d sin(real2d);
  friend real2d cos(real2d);
  friend real2d arcsin(real2d);
  friend real2d arccos(real2d);
  friend real2d pow(real2d, int);
  friend real2d pow(real2d, double);
  friend real2d pow(real2d, real2d);
  friend void mem0x0set(void*, int);
};

void mem0x0set(void *ptr, int n)
{
  char *c=(char*)ptr;
  for (--n; n>=0; n--)
  c[n] = (char) 0x00;
}

real2d::real2d(void)
{
  mem0x0set(this, sizeof(real2d));
}

real2d::real2d(int a)
{
  f[0]=a; f[1]=0;
}

real2d::real2d(double a)
{
  f[0]=a; f[1]=0;
}

real2d::real2d(double *fe)
{
  f[0]=fe[0]; f[1]=fe[1];
}

real2d::real2d(int a, int b)
{
  f[0]=a; f[1]=b;
}

real2d::real2d(double a, double b)
{
  f[0]=a; f[1]=b;
}

double abs(double x)
{
  return x<0.0? -x: x;
}

double abs(real2d a)
{
  return abs(a.f[0]-a.f[1]);
}

double sgn(real2d a)
{
  double x=a.f[0];
  double y=a.f[1];

  if (x>=0.0)
  {
    return abs(y)<=x? 1: -1;
  }
  else
  {
    return -1;
  }
}

double mgn(real2d a)
{
  return abs(a.f[0])+abs(a.f[1]);
}

real2d sqrt(real2d c)
{
  real2d x=c;
  for (int i=0; i<64; i++)
  x = x - (x*x-c)/(2.0*x);
  return (x);
}

real2d operator-(real2d a)
{
  for (int i=0; i<2; i++)
  a.f[i]=-a.f[i];
  return a;
}

real2d operator+(real2d a, real2d b)
{
  for (int i=0; i<2; i++)
  a.f[i]+=b.f[i];
  return a;
}

real2d operator-(real2d a, real2d b)
{
  for (int i=0; i<2; i++)
  a.f[i]-=b.f[i];
  return a;
}

real2d operator*(real2d a, real2d b)
{
  double x[4];
  double y[4];
  double t[4];

  mem0x0set(x, sizeof(double)*4);
  mem0x0set(y, sizeof(double)*4);
  mem0x0set(t, sizeof(double)*4);

  for (int i=0; i<2; i++)
  {
    x[i*2]=a.f[i];
    y[i*2]=b.f[i];
  }

  for (int i=0; i<4; i++)
  for (int j=0; j<4; j++)
  t[i^j]+=x[i]*y[j];

  for (int i=0; i<2; i++)
  t[i]=t[i*2]-t[i*2+1];
  return real2d( t );
}

real2d operator*(double k, real2d b)
{
  real2d a(k);
  return a*b;
}

real2d operator*(real2d a, double k)
{
  real2d b(k);
  return a*b;
}

real2d operator/(double k, real2d b)
{
  real2d a(k);
  return a/b;
}

real2d operator/(real2d a, double k)
{
  real2d b(k);
  return a/b;
}

real2d operator/(real2d u, real2d v)
{
  double x[4];
  double y[4];

  mem0x0set(x, sizeof(double)*4);
  mem0x0set(y, sizeof(double)*4);

  for (int i=0; i<2; i++)
  {
    x[i*2]=u.f[i];
    y[i*2]=v.f[i];
  }

  double X[4];
  double K[4*4+4];

  for (int n=0, p=0; n<4; n++)
  {
    for (int i=0; i<4; i++)
    for (int j=0; j<4; j++)
    {
      if (n == (i^j))
      {
        K[p]=y[j]; ++p;
      }
    }
    K[p]=x[n]; ++p;
  }

  // gsolve ratkaisee lineaarisen yhtälöryhmän
  // Gaussin eliminointimenetelmällä...
  int gsolve(double*, double*, int);
  gsolve(X, (double*)K, 0x4);
  for (int i=0; i<2; i++)
  X[i]=X[i*2]-X[i*2+1];
  return real2d( X );
}

////////////////////////////////////////////////
// qsolve palautusarvo:            //
//  1 <=> yhtälöryhmälle oli ratkaisu    //
//  0 <=> yhtälöryhmälle ei ollut ratkaisua //
////////////////////////////////////////////////
int gsolve(double *X, double *f, int n)
{
  double k, J;
  double *max, *mux;
  int i, j, x, M=(int)n+1;
  void swapRows(double*, double*, int);

  for (i=0; i<n-1; i++)
  {
    max=f+i+i*M;
    for (j=i+0x01; j < n; j++)
    if (abs(*(mux=f+i+j*M))>abs(*max)) max=mux;

    if (max!=(mux=f+i+i*M))
    swapRows(max, mux, M-i);

    if (abs(J=f[i+i*M])<(double)1e-15)
    return 0; /* eipä ole ratkaisuva */

    for (j=i+1; j<n; j++)
    {
      if (f[i+j*M])
      {
        k=-f[i+j*M]/J;
        for (x=i+1; x<M; x++)
        f[x+j*M]=f[x+j*M]+k*f[x+i*M];
      }
    }
  }

  for (i=n-1; i>=0; i--)
  {
    k=(double)f[n+i*M];
    for (j=n-1; j > i; j--)
    k=k-(double)(X[j]*f[j+i*M]);

    if (abs(J=f[i+i*M])<(double)1e-15)
    return 0; /* eipä ole ratkaisua */
    else X[i]=k/J; /* onpa ratkaisu */
  }

  return 1;
}

void swapRows(double *a, double *b, int n)
{
  for (int i=0; i<n; i++)
  {
    double tmp=a[i];
    a[i] = b[i];
    b[i]=tmp;
  }
}

void print(real2d a)
{
  char sg0=a.f[0]<0.0? '-': '+';
  char sg1=a.f[1]<0.0? '-': '+';
  printf("(%c%0.10f, %c%0.10f)\n",
  sg0,abs(a.f[0]),sg1,abs(a.f[1]));
}

real2d ln(real2d c)
{
  real2d fx, dx;
  real2d z(1.0);
  real2d x(1.0);
  double r1, r2;
  r2=3141592653;

  for (int k=2; k<64; k++)
  for (int j=0; j<64; j++)
  {
    real2d xx=x;
    fx=z+x; dx=z;
    double t=1.00;

    for (int i=2; i<=k; i++)
    {
      dx=dx+i*xx/(t*=i);
      xx=xx*x; fx=fx+xx/t;
    }

    r1=r2;
    x=x-(fx-c)/dx;
    r2=mgn(x);

    if ((k<63) && (j>4) && (abs(r1-r2)<1e-15))
    {
      r2=3141592653;
      break;
    }
  }

  return x;
}

real2d exp(real2d x)
{
  double t=1.0;
  real2d sum(1.000);
  real2d xx=x; sum=sum+x;

  for (int i=2; i<64; i++)
  {
    xx = xx*x;
    sum=sum+xx/(t*=i);
  }
  return sum;
}

real2d sin(real2d x)
{
  double t=1.0;
  real2d sum(0.0);
  real2d y=x*x, xx=x;

  for (int i=1, sg=0; i<64; i+=2, sg++)
  {
    if (sg&1) sum=sum-xx/t;
    else /**/ sum=sum+xx/t;
    xx=xx*y; t*=(i+1)*(i+2);
  }
  return sum;
}

real2d cos(real2d x)
{
  double t=2.0;
  real2d sum(1.0);
  real2d y=x*x, xx=y;

  for (int i=2, sg=1; i<64; i+=2, sg++)
  {
    if (sg&1) sum=sum-xx/t;
    else /**/ sum=sum+xx/t;
    xx=xx*y; t*=(i+1)*(i+2);
  }
  return sum;
}

real2d arcsin(real2d x)
{
  real2d sum=x;
  real2d xx=x*x;

  for (int i=3; i<64; i+=2)
  {
    double ylos=1.0;
    double alas=1.0;

    for (int j=1; j<i; j++)
    {
      ylos*=j;
      alas*=(j+=1);
    }
    sum=sum+ylos*(x=x*xx)/(alas*i);
  }
  return sum;
}

real2d pow(real2d x, int n)
{
  if (n)
  {
    real2d t=x;
    int i=n<0? -n: n;
    for (--i; i; i--) t=t*x;
    return n>0x00? t: real2d(1.0)/t;
  }
  else
  {
    return real2d(1.0);
  }
}

real2d pow(real2d x, double n)
{
  return pow(x, real2d(n));
}

real2d pow(real2d a, real2d x)
{
  double t=1.00;
  real2d sum(1.000);
  real2d y=x*ln(a), xx=y;

  sum=sum+xx;

  for (int i=2; i<64; i++)
  {
    xx = xx*y;
    sum=sum+xx/(t*=i);
  }
  return sum;
}

/* ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** */
/* ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** */
/* ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** */

class complex4d
{
  public:

  real2d r, i, j, k;

  complex4d(int);
  complex4d(void);
  complex4d(double);

  complex4d(real2d);
  complex4d(real2d, real2d);
  complex4d(real2d, real2d, real2d, real2d);

  friend void print(complex4d);
  friend double abs(complex4d);

  friend double abs(double c);
  friend complex4d sqrt(complex4d);
  friend void mem0x0set(void *ptr, int);

  friend complex4d operator-(complex4d);
  friend complex4d operator+(complex4d, complex4d);
  friend complex4d operator-(complex4d, complex4d);

  friend complex4d operator*(complex4d, complex4d);
  friend complex4d operator*(double fe, complex4d);
  friend complex4d operator*(complex4d, double fe);

  friend complex4d operator/(complex4d, complex4d);
  friend complex4d operator/(double fe, complex4d);
  friend complex4d operator/(complex4d, double fe);

  /* mgn=luvun suuruus */
  friend double mgn(complex4d c);
  friend complex4d ln(complex4d);
  friend complex4d exp(complex4d);
  friend complex4d sin(complex4d);
  friend complex4d cos(complex4d);
  friend complex4d arcsin(complex4d);
  friend complex4d arccos(complex4d);
  friend complex4d pow(complex4d, int);
  friend complex4d pow(complex4d, double);
  friend complex4d pow(complex4d, complex4d);
};

complex4d::complex4d(void)
{
  mem0x0set(this, sizeof(complex4d));
}

complex4d::complex4d(int a)
{
  r=real2d(a); i=j=k=real2d(0);
}

complex4d::complex4d(double a)
{
  r=real2d(a); i=j=k=real2d(0);
}

complex4d::complex4d(real2d a)
{
  r=a; i=j=k=real2d(0);
}

complex4d::complex4d(real2d a, real2d b)
{
  r=a; i=b; j=k=real2d(0);
}

complex4d::complex4d(real2d a, real2d b, real2d c, real2d d)
{
  r=a; i=b; j=c; k=d;
}

complex4d operator-(complex4d a)
{
  return complex4d(-a.r, -a.i, -a.j, -a.k);
}

complex4d operator+(complex4d a, complex4d b)
{
  return complex4d(a.r+b.r, a.i+b.i, a.j+b.j, a.k+b.k);
}

complex4d operator-(complex4d a, complex4d b)
{
  return complex4d(a.r-b.r, a.i-b.i, a.j-b.j, a.k-b.k);
}

complex4d operator*(double k, complex4d b)
{
  complex4d a(k);
  return a*b;
}

complex4d operator*(complex4d a, double k)
{
  complex4d b(k);
  return a*b;
}

complex4d operator/(double k, complex4d b)
{
  complex4d a(k);
  return a/b;
}

complex4d operator/(complex4d a, double k)
{
  complex4d b(k);
  return a/b;
}

complex4d operator*(complex4d a, complex4d b)
{
  complex4d c;

  c.r = real2d(+1,0)*a.r*b.r + real2d(-1,0)*a.i*b.i
    + real2d(0,+1)*a.j*b.j + real2d(0,-1)*a.k*b.k;

  c.i = real2d(+1,0)*a.r*b.i + real2d(+1,0)*a.i*b.r
    + real2d(+1,0)*a.j*b.k + real2d(+1,0)*a.k*b.j;

  c.j = real2d(+1,0)*a.r*b.j + real2d(0,-1)*a.i*b.k
    + real2d(+1,0)*a.j*b.r + real2d(0,-1)*a.k*b.i;

  c.k = real2d(+1,0)*a.r*b.k + real2d(0,+1)*a.i*b.j
    + real2d(0,+1)*a.j*b.i + real2d(+1,0)*a.k*b.r;

  return c;
}

complex4d operator/(complex4d a, complex4d b)
{
  complex4d L;
  real2d z(0);

  L=complex4d(b.r, b.i, -b.j, -b.k);
  a = a*L;
  b = b*L;

  L=complex4d(b.r, -b.i, z, z);
  a = a*L;
  b = b*L;

  a.r = a.r/b.r;
  a.i = a.i/b.r;
  a.j = a.j/b.r;
  a.k = a.k/b.r;

  return a;
}

double mgn(complex4d a)
{
  double sum=0;
  sum+=mgn(a.r);
  sum+=mgn(a.i);
  sum+=mgn(a.j);
  sum+=mgn(a.k);
  return sum;
}

double abs(complex4d a)
{
  complex4d L;
  real2d z(0);

  L=complex4d(a.r, a.i, -a.j, -a.k);
  a = a*L;

  L=complex4d(a.r, -a.i, z, z);
  a = a*L;

  a.r=pow(a.r, 0.25);

  return abs(a.r);
}

complex4d sqrt(complex4d c)
{
  complex4d x=c;
  for (int i=0; i<64; i++)
  x = x - (x*x-c)/(2.0*x);
  return x;
}

complex4d ln(complex4d c)
{
  complex4d fx, dx;
  complex4d z(1.0);
  complex4d x(1.0);
  double t, r1, r2;
  r2=3141592653589;

  for (int k=2; k<32; k++)
  for (int j=0; j<32; j++)
  {
    complex4d xx=x;
    fx=z+x; dx=z;
    t=(double)1;

    for (int i=2; i<=k; i++)
    {
      dx=dx+i*xx/(t*=i);
      xx=xx*x; fx=fx+xx/t;
    }

    r1=r2;
    x=x-(fx-c)/dx;
    r2=mgn(x);

    if ((k<31) && (j>4) && (abs(r1-r2)<1e-15))
    {
      r2=3141592653589;
      break;
    }
  }

  return x;
}

complex4d exp(complex4d x)
{
  double t=1.00;
  complex4d sum(1.00);
  complex4d xx=x; sum=sum+x;

  for (int i=2; i<32; i++)
  {
    xx = xx*x;
    sum=sum+xx/(t*=i);
  }
  return sum;
}

complex4d sin(complex4d x)
{
  double t=1.0;
  complex4d sum(0.0);
  complex4d y=x*x, xx=x;

  for (int i=1, sg=0; i<32; i+=2, sg++)
  {
    if (sg&1) sum=sum-xx/t;
    else /**/ sum=sum+xx/t;
    xx=xx*y; t*=(i+1)*(i+2);
  }
  return sum;
}

complex4d cos(complex4d x)
{
  double t=2.0;
  complex4d sum(1.0);
  complex4d y=x*x, xx=y;

  for (int i=2, sg=1; i<32; i+=2, sg++)
  {
    if (sg&1) sum=sum-xx/t;
    else /**/ sum=sum+xx/t;
    xx=xx*y; t*=(i+1)*(i+2);
  }
  return sum;
}

complex4d arcsin(complex4d x)
{
  complex4d sum=x;
  complex4d xx=x*x;

  for (int i=3; i<32; i+=2)
  {
    double ylos=1.0;
    double alas=1.0;

    for (int j=1; j<i; j++)
    {
      ylos*=j;
      alas*=(j+=1);
    }
    sum=sum+ylos*(x=x*xx)/(alas*i);
  }
  return sum;
}

complex4d pow(complex4d x, int n)
{
  if (n)
  {
    complex4d t=x;
    int i=n<0? -n: n;
    for (--i; i; i--) t=t*x;
    return n>0? t: complex4d(1.0)/t;
  }
  else
  {
    return complex4d(1.0);
  }
}

complex4d pow(complex4d x, double n)
{
  return pow(x, complex4d(n));
}

complex4d pow(complex4d a, complex4d x)
{
  double t=1.0;
  complex4d sum(1.0);
  complex4d y=x*ln(a), xx=y;

  sum=sum+xx;

  for (int i=2; i<32; i++)
  {
    xx = xx*y;
    sum=sum+xx/(t*=i);
  }
  return sum;
}

void print(complex4d a)
{
  printf("{\n");
    printf("  r = "); print(a.r);
    printf("  i = "); print(a.i);
    printf("  j = "); print(a.j);
    printf("  k = "); print(a.k);
  printf("}\n");
}

/* ** *** *** ** DEBUG ** *** *** ** DEBUG ** *** *** ** DEBUG ** *** *** ** */
/* ** *** *** ** DEBUG ** *** *** ** DEBUG ** *** *** ** DEBUG ** *** *** ** */
/* ** *** *** ** DEBUG ** *** *** ** DEBUG ** *** *** ** DEBUG ** *** *** ** */

// tuotetaan satunnaiskokonaisluku
unsigned long rnd(unsigned long max)
{
  static unsigned long R16A=1L;
  static unsigned long R16B=2L;
  R16A -= 0x012357bfL;
  R16B += 0xfedca201L;
  R16A += (R16A>>16)^(R16B<<16);
  R16B -= (R16A<<16)^(R16B>>16);
  return (R16A^R16B)%max;
}

// tuotetaan satunnaisliukuluku
double drand(void)
{
  unsigned long jak=0xfffffffb;
  double sg=rnd(0x02)? -1: 1;
  double x=(double)rnd(jak);
  return sg * x/(double)jak;
}

// tuotetaan satunnaisolio
real2d real2d_rnd(void)
{
  return real2d(drand(), drand());
}

// tuotetaan satunnaisolio
complex4d complex4d_rnd(void)
{
  real2d r(drand(), drand());
  real2d i(drand(), drand());
  real2d j(drand(), drand());
  real2d k(drand(), drand());
  return complex4d(r, i, j, k);
}

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

#pragma argsused
int main(int kpl, char* asia[])
{
  complex4d x=complex4d_rnd();
  complex4d y=complex4d_rnd();
  complex4d z=complex4d_rnd();

  printf("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n");
  printf("1) Kaikilla x, y on x+(y+z)=(x+y)+z (summan liitäntälaki)\n");
  print(x+(y+z));
  print((x+y)+z);
  printf("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n");

  printf("2) K:ssa on nolla-alkio 0 niin, että kaikilla x on x+0=x
  (summan neutraalialkio)\n");
  print(x+complex4d(0));
  print(x);
  printf("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n");

  printf("3) Kaikilla x on K:ssa vasta-alkio -x siten, että x+(-x)=0\n");
  print(x+(-x));
  printf("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n");

  printf("4) Kaikilla x, y on x + y = y + x (summan vaihdantalaki)\n");
  print(x+y);
  print(y+x);
  printf("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n");

  printf("5) Kaikilla x, y on x * (y + z) = x * y + x * z
  (osittelulaki 1)\n");
  print(x * (y + z));
  print(x * y + x * z);
  printf("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n");

  printf("6) Kaikilla x, y, z on x * (y * z) = (x * y) * z
  (tulon liitäntälaki)\n");
  print(x * (y * z));
  print((x * y) * z);
  printf("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n");

  printf("7) K:ssa on ykkösalkio 1 siten, että kaikilla x on 1 * x = x
  (tulon neutraalialkio)\n");
  print(complex4d(1)*x);
  print(x);
  printf("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n");

  printf("8) Kaikilla x paitsi 0:lla on K:ssa käänteisalkio x^(-1) siten,
  että x * x^(-1) = 1 (tulon käänteisalkio)\n");
  print(x * pow(x, -1));
  printf("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n");

  printf("9) Kaikilla x, y on x * y = y * x (tulon vaihdantalaki)\n");
  print(x * y);
  print(y * x);
  printf("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n");

  printf("sin^2 x + cos^2 x = 1\n");
  print(sin(x)*sin(x) + cos(x)*cos(x));
  printf("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n");

  printf("x=sqrt(y), z=x^2 => y=z\n");
  x = sqrt(y);
  z = x*x;
  print(y);
  print(z);
  y=complex4d_rnd();
  printf("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n");

  printf("x=ln(y), z=exp(x) => y=z\n");
  x = ln(y);
  z = exp(x);
  print(y);
  print(z);
  y=complex4d_rnd()/10.0;
  printf("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n");

  printf("x=sin(y), z=arcsin(x) => y=z\n");
  x = sin(y);
  z = arcsin(x);
  print(y);
  print(z);
  y=complex4d_rnd();
  printf("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n");

  double sg=sgn(y.k);
  if (sg==+1) printf("joo\n");
  if (sg==-1) printf("joo\n");

  getch();

  return 0;
}

Vastaus

Muista lukea kirjoitusohjeet.
Tietoa sivustosta