Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: 8th: Game Of Life

jalski [09.06.2023 10:49:54]

#

Kirjoitttelin sadepäivänä tylsyyttäni yksinkertaisen GUI version perinteisestä "Game Of Life" ohjelmasta. Tuohon ehkä pitäisi jokunen toiminnallisuus ja kontrolli vielä lisätä sekä tuki hiirellä skrollaamiseen.

EDIT: lisätty tuki liikkumiseen hiirellä raahaamalla.

Käyttää map tietorakennetta solujen tallentamiseen taulukon sijaan, joten pelkät elossa olevat solut tallennetaan. Bonuksena nuolinäppäimillä voi vapaasti liikkua ilman rajoituksia ja seurata "elämän" kehittymistä.

\
\ Game Of Life
\
needs nk/gui

24 font:system font:new "font1" font:atlas! drop

100 constant MIN-DELAY
1000 constant MAX-DELAY

16 constant STEP-X
16 constant STEP-Y

53 constant ROWS
53 constant COLS

nullvar update-task-id

var delay

var population

: create-cell \ m a -- m
 dup "%d:%d" s:strfmt m:_! ;

: neighbours? \ a -- a
 >r m:new
 [
  [-1,-1],[0,-1],[1,-1],
  [-1,0],[1,0],
  [-1,1],[0,1],[1,1]
 ] ( r@ ' n:+ a:2map ) a:map rdrop
 ' create-cell a:each! drop ;

: count-alive-neighbours \ m a -- m n
 neighbours? m:keys nip m:@ ( null? not nip ) a:filter a:len nip ;

: evolve \ m -- m
 m:new m:new rot m:vals
 (
  dup>r count-alive-neighbours dup 2 n:= swap 3 n:= or if
   over r@ create-cell drop
  then

  r> neighbours?
  (
   4 pick rot m:exists? !if
    swap dup>r create-cell drop
    r@ count-alive-neighbours 3 n:= if
     over r> create-cell drop
    else
     rdrop
    then
   else
    2drop
   then
  ) m:each drop
 ) a:each! 2drop nip ;

: populate-random \ m -- m
 ( >r
  ( rand-pcg 100 n:mod 15 n:> !if
    r@ 2 a:close create-cell
   else
    drop
   then
  ) 0 COLS n:1- loop rdrop
 ) 0 ROWS n:1- loop ;

: grid-widget \ m --
 nk:widget nk:WIDGET_INVALID n:= !if
  { rows: @ROWS, cols: @COLS } nk:layout-grid-begin
   ( >r
    (
     dup 1 r@ 1 nk:grid nk:BUTTON_LEFT swap true nk:clicked? if
      dup r@ 2 a:close
      "y-offs" nk:get "x-offs" nk:get 2 a:close
      ' n:- a:2map
      "pressed" swap nk:set
     then

     dup 1 r@ 1 nk:grid nk:hovered? nk:BUTTON_LEFT nk:down? and if
      dup r@ 2 a:close "down" swap nk:set
     then

     tuck "y-offs" nk:get n:+ r@ "x-offs" nk:get n:+ "%d:%d" s:strfmt m:exists? if
      swap 1 r@ 1 nk:grid -1 nk:rect-shrink 0 "black" nk:fill-rect
     else
      swap 1 r@ 1 nk:grid 0 2 "black" nk:stroke-rect
     then
    ) 0 ROWS n:1- loop rdrop
   ) 0 COLS n:1- loop
  nk:layout-grid-end drop

  "pressed" nk:get null? if
   drop
  else
   "down" nk:get swap ' n:- a:2map
   a:open
   "x-offs" swap nk:set
   "y-offs" swap nk:set
  then

  nk:BUTTON_LEFT nk:down? !if
   "pressed" null nk:set
  then
 else
  drop
 then ;

: reset
 m:new populate-random population !
 "x-offs" 0 nk:set
 "y-offs" 0 nk:set
 null nk:do ;

: new-win
 {
  name: "main",
  wide: 600,
  high: 610,
  resizable: false,
  bg: "white",
  title: "Game Of Life"
 } nk:win ;

: handle-timer
 d:msec >r "msecs" nk:get null? !if
  r@ swap n:- delay @ n:< !if
   "msecs" r> nk:set
   population @ evolve population !
  else
   rdrop
  then
 else
  drop "msecs" r> nk:set
 then ;

: handle-keys
 nk:KEY_LEFT nk:key-released? if "x-offs" dup nk:get STEP-X n:- nk:set then
 nk:KEY_RIGHT nk:key-released? if "x-offs" dup nk:get STEP-X n:+ nk:set then
 nk:KEY_UP nk:key-released? if "y-offs" dup nk:get STEP-Y n:- nk:set then
 nk:KEY_DOWN nk:key-released? if "y-offs" dup nk:get STEP-Y n:+ nk:set then ;

: main-render
 delay @
 {
  bg: "white",
  flags: [ @nk:WINDOW_NO_SCROLLBAR ],
  x-offs: 0,
  y-offs: 0
 }
 nk:begin
  null { rows: [0.90,0.10], cols: 1, rgap: 4, cgap:4, margin: 4 } nk:layout-grid-begin
   0 1 0 1 nk:grid nk:rect>local nk:grid-push population @ grid-widget

   1 1 0 1 nk:grid { rows: 1, cols: 8, rgap: 4, cgap:4, margin: 4 } nk:layout-grid-begin
    0 1 0 1 nk:grid nk:rect>local nk:grid-push "Reset" ' reset nk:button-label
    0 1 1 7 nk:grid nk:rect>local nk:grid-push MIN-DELAY MAX-DELAY 1 delay true nk:slider
   nk:layout-grid-end

   1 1 0 1 nk:grid 4 2 "black" nk:stroke-rect
  nk:layout-grid-end

  handle-keys
  handle-timer
 nk:end

 \ Old animation step delay value is on TOS, was it changed?
 delay @ n:= !if
  update-task-id @ t:notify
 then ;

 : update-task
 repeat
  null nk:do
  delay @ 1000 n:/ sleep
 again ;

: init
 MIN-DELAY delay !
 m:new populate-random population !
 1500k 1500k nk:max-vertex-element ;

: app:main
 init
 ' update-task t:task update-task-id !
 new-win ' main-render -1 nk:render-loop ;

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta