Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Kilpailu

Ohjelmoi tekoälyllä!
Aikaa on 31.7. saakka.

Keskustelu: Ohjelmointikysymykset: JavaScript: Miten korjata ongelma NS_BINDING_ABORTED?

Sivun loppuun

walkout_ [14.05.2023 10:26:55]

#

Miten korjata ongelma NS_BINDING_ABORTED?

Ilman tätä ChatGPT:n vastausta?

NS_BINDING_ABORTED is a JavaScript error that occurs when a web page attempts to make an AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) request, but the request is interrupted or aborted before it can be completed. This can happen for a variety of reasons, such as the user navigating away from the page or a network error.

To disable NS_BINDING_ABORTED errors in Firefox, you can do the following:

- Type "about:config" in the address bar and press Enter.
- Click "I accept the risk!" to proceed.
- Search for "network.http.response.timeout" in the search bar.
- Double-click the "network.http.response.timeout" preference to edit it.
- Change the value to a higher number, such as 120.
- Click "OK" to save the preference.

Increasing the network response timeout should reduce the likelihood of NS_BINDING_ABORTED errors, but it may also cause requests to take longer to complete. Additionally, it's important to note that this error is often caused by issues outside of the user's control, so disabling the error message may not necessarily resolve the underlying issue.

Lebe80 [15.05.2023 13:30:35]

#

Mikä tämän postauksen pointti nyt oli? Että olet löytänyt ChatGPT:n?

walkout_ [15.05.2023 16:03:11]

#

Lebe80 kirjoitti:

Mikä tämän postauksen pointti nyt oli? Että olet löytänyt ChatGPT:n?

Nope... vaan ei ChatGPT osaa auttaa... pitä taas värvätä ammattilainen korjaaman bugit Laravel-back-endillä ja ReactJS-front-endillä.

Metabolix [15.05.2023 22:03:40]

#

Jospa aloittaisit ihan perusteista eli tutkisit, missä kohti koodia ja minkälaisessa tilanteessa virhe tapahtuu jne. Tai sitten ainoa vaihtoehto taitaa todellakin olla ammattilaisen palkkaaminen.

Lebe80 [16.05.2023 09:27:30]

#

walkout_ kirjoitti:

Lebe80 kirjoitti:

Mikä tämän postauksen pointti nyt oli? Että olet löytänyt ChatGPT:n?

Nope... vaan ei ChatGPT osaa auttaa... pitä taas värvätä ammattilainen korjaaman bugit Laravel-back-endillä ja ReactJS-front-endillä.

:O


[pretends-to-be-surprised.gif]

walkout_ [21.05.2023 03:32:07]

#

Metabolix kirjoitti:

Jospa aloittaisit ihan perusteista eli tutkisit, missä kohti koodia ja minkälaisessa tilanteessa virhe tapahtuu jne. Tai sitten ainoa vaihtoehto taitaa todellakin olla ammattilaisen palkkaaminen.

ChatGPT:n viimeisin vastaus on siihen että tutkinut olen nyt vikaa.
1) Kaikki toimii moittetta minun paikallisen koneen XAMPP-asennuksessa
2) Mutta ei toimi minun Virtuaalipalvelimella

Joten ChatGPT sanoi, että vika voi olla minun palvelimen CPU:ssa joka on vain 12-ytiminen ja muistia on vain 32 Gt josta jälellä enää 5 Gt, koska palvelimella on useita J2EE-sovelluksia, joissa oma sisään rekenettu Tomcat/Jetty. Ja palvelimella on todellavaltava trafiikki niin palvelimen kapsiteetti ei riitä enää siihen, ettei NS_BINDING_ABORTED-virhttä tulisi.

Käski optimoimaan koodini Back-endillä ja Front-endillä ja jos en itse osaa niin käski palkkaamaan ammattilaisen joka osaa.

Ongelma on se nyt että olen kuluttunat jo yli 2000 € erään koodarin palkkioihin Upworkistä koko sovellukseni tekemiseen niiltä osin mitä en itse osaa tehdä ja virhe on joko hänen tekosiaan tai minun tekisia, koska muuttelen hänen koodia sitten paljon mielekkäämmäksi omasta mielestäni ja tehnyt lisää toimintoja jotka hänen työn jälkeen osaan kyllä tehdä. Ja nyt on rahat ihan finaalissa, enkä tiedä milloin saan rahaa lisää maksaa ks. koodarille tämän vian korjaamisesta.

noutti [27.05.2023 21:02:19]

#

Jos laitat vaikka coodia näkyviin, niin voisit päästä hieman halvemmalla. Tosin jos bäkärin infra huutaa punaisella, niin ei sitä muutamalla rivillä korjata

walkout_ [03.06.2023 09:19:48]

#

noutti kirjoitti:

Jos laitat vaikka coodia näkyviin, niin voisit päästä hieman halvemmalla. Tosin jos bäkärin infra huutaa punaisella, niin ei sitä muutamalla rivillä korjata

Jaa mites laitan koodia näkyviin kuin pistämällä minun GIT-repon, jossa koodi on julkiseksi?

Päivitin nyt VPS:n 16-ytimiseen prossuun ja 64 Gt RAM:iin, jne. Eikä tämä korjaa vikaa.

walkout_ [03.06.2023 09:32:44]

#

No back-end koodi on tässä:

public function myprofileSave(Request $request){

    $auth = Auth::user();

    $user = User::where(['id' => $auth->id])->first();
    $gender = User::where(['gender' => $auth->id])->first();
    $profile_picture_is_null = User::where(['profile_picture_path' => $auth->id])->first();
    $file = $request->file('file');

    if($file){

      $filename = uniqid() . '.' . $file->getClientOriginalExtension();

      try {
        if($user->profile_picture_path){
          Storage::delete($user->profile_picture_path);
        }
      } catch (\Throwable $th) {
        //throw $th;
      }

      $path = $file->storeAs('public/uploads', $filename);
      // get the dimensions of the original image
      $original_image = storage_path().'/app/'.$path;
      list($width, $height) = getimagesize($original_image);

      // calculate the new dimensions
      $new_width = 400;
      $new_height = 400;

      // create a new image with the new dimensions
      $new_image = imagecreatetruecolor($new_width, $new_height);

      // copy and resize the image data from the original image into the new image
      $sourceImage = imagecreatefromjpeg($original_image);
      imagecopyresampled($new_image, $sourceImage, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height, $width, $height);

      // output the new image as a JPEG file
      imagejpeg($new_image, storage_path().'/app/'.$path);
      $user->profile_picture_path = $path;
    }
    $user->name = $request->input('fullname');
    $user->gender = $request->get('gender');

    $user->save();

    if ($profile_picture_is_null==null && !str_starts_with($user->profile_picture_path, 'public')) {
      if ($request->get('gender') == "male") {
        $profilepicture = "default-male";
      } else {
        $profilepicture = "default-female";
      }
      //$user->profile_picture_path = null;
    } else {
      $user->profile_picture_path = Storage::url($user->profile_picture_path);
      $profilepicture = "custom";
    }

    return response()->json([
      'success' => true,
      'profilepicture' => $profilepicture,
      'user'=> $user
    ], 200);
  }

Ja front-end tässä:

import React, { useState, useCallback, useEffect, useRef } from "react";
import { withRouter } from "react-router-dom";
import { Formik, Field, Form, ErrorMessage, useField } from "formik";
import * as Yup from "yup";
import Axios from "axios";
import Cropper from "./../ImageCropper/ImageCropper";
import { getCroppedImg } from "./../ImageCropper/cropImage";
import { API_BASE_URL, ACCESS_TOKEN_NAME } from "../../constants/apiConstants";
import request from "../../utils/Request";
import TextInput from "./../common/TextInput";
import { AuthContext } from "../../contexts/auth.contexts";
import "./MyProfile.css";
import LOADING from "../../1487-loading.gif";
import DefaultMaleImage from "../../male-default-profile-picture.png";
import DefaultFemaleImage from "../../female-default-profile-picture.png";
import ImageCropper from "./../ImageCropper/ImageCropper";

function MyProfile(props) {
 const [data, setData] = useState(null);
 const { authState, authActions } = React.useContext(AuthContext);
 const [crop, setCrop] = useState({ x: 0, y: 0 });
 const [zoom, setZoom] = useState(1);
 const [croppedArea, setCroppedArea] = useState(null);
 const [croppedImageFile, setCroppedImageFile] = useState('a');
 const [imageSrc, setImageSrc] = useState(null);
 const profileRef = useRef();
 const [showCropper, setShowCropper] = useState(false);
 const [showMessage, setShowMessage] = useState(null);

 const onCropChange = useCallback((cropTemp) => {
  setCrop(cropTemp);
 }, []);

 const onFileChange = (event) => {
  if (event.target.files && event.target.files.length > 0) {
   const fileReader = new FileReader();
   fileReader.readAsDataURL(event.target.files[0]);
   fileReader.onload = () => {
    setImageSrc(fileReader.result);
    setShowCropper(true);
   };
  }
 };

 const onCropComplete = useCallback((croppedArea) => {
  if(croppedArea){
   console.log(croppedArea);
   setCroppedArea(croppedArea);
  }
 }, []);

 const onZoomChange = useCallback((zoom) => {
  setZoom(zoom);
 }, []);

 useEffect(() => {
  request()
   .get(API_BASE_URL + "/api/users/userdata", {
    headers: {
     Authorization: "Bearer " + localStorage.getItem(ACCESS_TOKEN_NAME),
    },
   })
   .then((res) => {
    setData(res.data);

   });
 }, []);


 const SignupSchema = Yup.object().shape({
  name: Yup.string().required("Name is required"),
  gender: Yup.string().required("Gender is required"),
 });

 const handleSubmit = async (values, formProps) => {
  const formData = new FormData();
  if(croppedImageFile){
   formData.append('file', croppedImageFile );
  }
  formData.append('fullname', values.name);
  formData.append('gender', values.gender);
  formProps.setSubmitting(true);

  request()
   .post(API_BASE_URL + "/api/manage/myprofile", formData)
   .then((res) => {
    console.log(formProps);
    // setIsSubmitting(false);
    debugger
    formProps.setSubmitting(false)
    if(res.status === 200){
     if(res.data.success === true ){
      setData(res.data.user);
      setShowMessage(res.data.message)
      setTimeout(()=>{
       setShowMessage(null)
      },2500)
     }
    }
   }).catch((err)=>{
    console.log('aa');
    debugger
   });
 }

 function CustomTextInput(props) {
  const [field, meta] = useField(props);
  return (
   <div>
    <label htmlFor={props.name}>{props.label}</label>
    <input {...field} {...props} />
    {meta.touched && meta.error ? (
     <div className="error">{meta.error}</div>
    ) : null}
   </div>
  );
 }

 if (!data) {
  return <div className="loading-screen"><img src={LOADING} alt="Loading..." /></div>;
 }

 var defaultImage;

 if (data.gender=="male") {
  defaultImage = DefaultMaleImage;
 } else {
  defaultImage = DefaultFemaleImage;
 }

 return (
  <div className="mt-2">
    {showMessage && <div className="alert alert-success" >{showMessage}</div>}
    <h3 className="my-2">My Details</h3>
    {!imageSrc && <img className="max-height-profile-pic" src={data.profile_picture_path?(API_BASE_URL + data.profile_picture_path):defaultImage} />}
    <br />
    {imageSrc && (
      <ImageCropper
       imageSrc={imageSrc}
       crop={crop}
       zoom={zoom}
       aspect={1}
       showCropper={showCropper}
       setShowCropper={setShowCropper}
       onCropChange={onCropChange}
       onCropComplete={onCropComplete}
       onZoomChange={onZoomChange}
       setCroppedImageFile={setCroppedImageFile}
       cropShape="round"
      />
    )}
    {!imageSrc && <button className="btn btn-info " onClick={()=>{
     profileRef.current.click();
    }} > Upload Image </button>}
    {imageSrc && <button className="btn btn-danger " onClick={()=>{
     setImageSrc(null)
    }} > Remove Image </button>}
    {imageSrc && <button className="btn btn-info mx-2 " onClick={()=>{
     setShowCropper(true)
    }} > Crop Image </button>}
   <input className="btn btn-primary" style={{display: "none"}} type="file" ref={profileRef} onChange={onFileChange} />
   <br />
   <br />
   <div className="userForm">
    <Formik
     initialValues={{
      name: data.name,
      gender: data.gender,
     }}
     validationSchema={SignupSchema}
     onSubmit={(values, formProps) => {
      handleSubmit(values, formProps);
     }}
    >
     {({ submitForm, isSubmitting }) => (
      <Form className="row g-3">
       <div className="col-12">
        <CustomTextInput
         label="Fullname"
         name="name"
         type="text"
         className="form-control"
        />
       </div>
       <div className="col-12">
        <label for="gender" className="select-gender-label-myprofile">
         Gender
        </label>
        <br />
        <Field className="select-gender-myprofile" as="select" name="gender">
         <option value="male">Male</option>
         <option value="female">Female</option>
        </Field>
       </div>
       <br />
       <div className="col-12">
        <button
         type="button"
         onClick={submitForm}
         className="btn btn-primary"
         disabled={isSubmitting}
        >
         {isSubmitting === true ? "Saving..." : "Save"}
        </button>
       </div>
      </Form>
     )}
    </Formik>
   </div>
  </div>
 );
}

export default withRouter(MyProfile);

groovyb [05.06.2023 12:29:39]

#

Oletko tarkastanut, ettei frontti vaan rendaa komponenttia kahdesti? Eli tilanne missä komponentti rendataan ja se suorittaa ajax kutsun, mutta syystä X render suoritetaan uudestaan jolloin eka kutsu keskeytetään ja uusi render aloittaa kutsun uudestaan (jonka firefox näyttää tuona virheilmoituksena).

eli laita vaikka lokitus tuonne useEffectin sisälle ennen API_BASE_URL + "/api/users/userdata" kutsua, ja katso kuinka monta kertaa tuo kutsu suoritetaan

walkout_ [05.06.2023 13:42:02]

#

groovyb kirjoitti:

(05.06.2023 12:29:39): Oletko tarkastanut, ettei frontti vaan rendaa...

Eli tälliannen tulee kun uuden cropatun profiilikuvan yrittää ladata palvelimelle. Ei tule mitään virheilmoitusta, jos uutta profiilikuvaa ei yritä ladata palvelmille: https://xxx.yyy.zz/api/manage/myprofile

Referrer Policy: Ignoring the less restricted referrer policy “no-referrer-when-downgrade” for the cross-site request: https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap css
Referrer Policy: Ignoring the less restricted referrer policy “no-referrer-when-downgrade” for the cross-site request: https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons icon
Referrer Policy: Ignoring the less restricted referrer policy “no-referrer-when-downgrade” for the cross-site request: https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-free@6.1.2/css/fontawesome.min.css fontawesome.min.css
Referrer Policy: Ignoring the less restricted referrer policy “no-referrer-when-downgrade” for the cross-site request: https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js jquery-3.2.1.slim.min.js
Referrer Policy: Ignoring the less restricted referrer policy “no-referrer-when-downgrade” for the cross-site request: https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js popper.min.js
Referrer Policy: Ignoring the less restricted referrer policy “no-referrer-when-downgrade” for the cross-site request: https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js bootstrap.min.js
Referrer Policy: Ignoring the less restricted referrer policy “no-referrer-when-downgrade” for the cross-site request: https://fonts.googleapis.com/css2?family=DM+Sans&display=swap css2
Error: Promised response from onMessage listener went out of scope 90 background.js:81:14398
true LoginForm.js:43:18
Object { user: {…}, token: "joku_token", isLogged: true, permissions: (14) […] }
auth.contexts.js:6:10
Object { resetForm: A(e), validateForm: Eh(), validateField: Eh(), setErrors: M(e), setFieldError: D(e, t), setFieldTouched: Eh(), setFieldValue: Eh(), setStatus: G(e), setSubmitting: W(e), setTouched: Eh(), … }
MyProfile.js:87:16
Object { resetForm: A(e), validateForm: Eh(), validateField: Eh(), setErrors: M(e), setFieldError: D(e, t), setFieldTouched: Eh(), setFieldValue: Eh(), setStatus: G(e), setSubmitting: W(e), setTouched: Eh(), … }
MyProfile.js:87:16
Object { x: 12.499999999999996, y: 0, width: 75.00000000000001, height: 100 }
MyProfile.js:47:14
Object { x: 0, y: 0 }
ImageCropper.js:37:12
Blob { size: 2186544, type: "image/jpeg" }
cropImage.js:65:14
Object { resetForm: A(e), validateForm: Eh(), validateField: Eh(), setErrors: M(e), setFieldError: D(e, t), setFieldTouched: Eh(), setFieldValue: Eh(), setStatus: G(e), setSubmitting: W(e), setTouched: Eh(), … }
MyProfile.js:87:16
aa MyProfile.js:101:16
Object { resetForm: A(e), validateForm: Eh(), validateField: Eh(), setErrors: M(e), setFieldError: D(e, t), setFieldTouched: Eh(), setFieldValue: Eh(), setStatus: G(e), setSubmitting: W(e), setTouched: Eh(), … }
MyProfile.js:87:16
aa MyProfile.js:101:16

walkout_ [05.06.2023 13:56:34]

#

Ok.. nyt näyttäs olevan vika korjattu. Tein virtualhost-filuun muutoskia.

<IfModule mod_headers.c>
		 Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubDomains; preload"
		 #Header set Referrer-Policy "no-referrer-when-downgrade"
---

Eli kommmetoin pois tämän: #Header set Referrer-Policy "no-referrer-when-downgrade"

Jänää että ChatGPT väittää ettei vikaa voi korjata .htaccess-tiedostossa eikä VirtualHost-tiedostossa. Mutta ChatGPT olikin väärässä. Olin siis laittanut Apache 2 HTTP Serverin tietoturva-asetuksiin liikaa virityksiä.


Sivun alkuun

Vastaus

Muista lukea kirjoitusohjeet.
Tietoa sivustosta