Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Ohjelmointikysymykset: JavaScript: React Image Cropper?

walkout_ [09.04.2023 15:21:16]

#

Hei,

En keksi syytä miksi tämän linkin takana oleva koodi ei toimi ollenkaan paikallisella koneellani kun käynnistän käskyt npm install ja sitten npm start komentorivillä.

https://codesandbox.io/s/crop-and-upload-react-uploady-uyl4e?file=/src/App.js

Eli siis se toimii vain niin, että kuvan voi uploadata vain ilman croppausta ja croppaustoiminto ei toimi ollenkaan.

walkout_ [09.04.2023 17:04:11]

#

Okei käytin Chat CPT:tä ja sain sieltä vaihtoehtoisen toimivan koodin.

import React, { useState, useCallback } from "react";
import Cropper from "react-easy-crop";
import { getCroppedImg } from "./cropImage";

const ImageCropper = ({ imageSrc, onCropComplete }) => {
 const [crop, setCrop] = useState({ x: 0, y: 0 });
 const [zoom, setZoom] = useState(1);
 const [cropArea, setCropArea] = useState(null);

 const onCropChange = useCallback((crop) => {
  setCrop(crop);
 }, []);

 const onCropCompleteHandler = useCallback((croppedArea, croppedAreaPixels) => {
  setCropArea(croppedArea);
  onCropComplete(croppedArea);
 }, []);

 const onZoomChange = useCallback((zoom) => {
  setZoom(zoom);
 }, []);

 const cropImage = useCallback(async () => {
  try {
   const croppedImage = await getCroppedImg(imageSrc, cropArea);
   console.log("done!", { croppedImage });
  } catch (e) {
   console.error(e);
  }
 }, [cropArea, imageSrc]);

 return (
  <div>
   <Cropper
    image={imageSrc}
    crop={crop}
    zoom={zoom}
    aspect={1 / 1}
    onCropChange={onCropChange}
    onCropComplete={onCropCompleteHandler}
    onZoomChange={onZoomChange}
   />
   <button onClick={cropImage}>Crop Image</button>
  </div>
 );
};

export default ImageCropper;
export const getCroppedImg = async (imageSrc, crop) => {
  const image = new Image();
  image.src = imageSrc;
  const canvas = document.createElement("canvas");
  const ctx = canvas.getContext("2d");
  canvas.width = crop.width;
  canvas.height = crop.height;
  ctx.drawImage(
   image,
   crop.x,
   crop.y,
   crop.width,
   crop.height,
   0,
   0,
   crop.width,
   crop.height
  );
  const blob = await new Promise((resolve) => {
   canvas.toBlob((blob) => {
    resolve(blob);
   }, "image/jpeg");
  });
  return URL.createObjectURL(blob);
 };

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta