Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Python Tk: neljännekset

koodaaja [21.10.2022 21:35:49]

#

En ole päässyt vielä eroon huonojen koodivinkkien identiteetistä, joten tässä on yksi roskakoodi taas. Yritän olla lähettämättä (jos maltan mieleni) pariin kuukauteen.

Tämä ohjelma kertoo neljänneksen.

from tkinter import *


def Tulos():
 #Lähtöarvoja on kaksi
 eka = int(teksti_eka.get())
 toka = int(teksti_toka.get())
 #Tarkistetaan neljännes.
 if (eka < 0 and toka > 0):
  lista.insert("end","I neljännes")

 elif (eka > 0 and toka > 0):
  lista.insert("end","II neljännes")

 elif (eka > 0 and toka < 0):
  lista.insert("end","III neljännes")

 elif (eka < 0 and toka < 0):
  lista.insert("end","IV neljännes")

def Poista(event):
 #Poistetaan listasta.
 for i in lista.curselection():
  lista.delete(i)

root = Tk()
kehys = Frame(root)

#Luodaan käyttöliittymä

nappain = Button(kehys,text="Tulos",command=Tulos)
nappain.pack()

teksti_eka = Entry(kehys)
teksti_toka = Entry(kehys)

teksti_eka.pack()
teksti_toka.pack()

lista = Listbox(kehys,selectmode=MULTIPLE)
lista.bind('<<ListboxSelect>>',Poista)
lista.pack()

kehys.pack()

root.mainloop()

Vastaus

Muista lukea kirjoitusohjeet.
Tietoa sivustosta