Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Kilpailu

Ohjelmoi tekoälyllä!
Aikaa on 31.7. saakka.

Keskustelu: Koodit: 8th: permutaatiot

jalski [20.07.2022 19:21:21]

#

Alla esimerkki, mikä käy läpi kaikki taulukon permutaatiot. Testinä yritetään ratkaista alphametics puzzle käymällä läpi ja kokeilemalla permutaatioita (mikähän olisi suomennos?).

: a:swap \ a n n -- a
 2dup 2 a:close 3rev 2 a:close -rot a:@
 _swap ( rot drop a:! ) a:2each 2drop ;

private

: generate \ a n --
 a:new ( 0 a:push ) 2 pick times -rot
 over 4 pick w:exec
 0
 repeat
  dup 2 pick n:< if
   3 pick over a:_@ over n:< if
    dup 2 n:mod 0 n:= if
     2 pick 0 2 pick a:swap drop
    else
     2 pick 4 pick 2 pick a:_@ 2 pick a:swap drop
    then
    2 pick 5 pick w:exec
    3 pick over a:@ n:1+ 2 pick swap a:! drop
    drop 0
   else
    3 pick over 0 a:! drop
    n:1+
   then
  else
   break
  then
 again 2drop 2drop drop ;

public

\ Note: callback word receives array reference
: a:permutations \ a w --
 swap a:len #p:generate ;

: s:translate \ s1 s2 s3 -- s
 3 a:close ( null s:/ ) a:map a:open m:zip swap dup m:@? nip "" a:join ;


\ Now, try solving alphametics...
\ It might be a good idea to test there are no more than 10 unique alphabets in alphametics puzzle.
"SEND MORE + MONEY =" constant alphametics
alphametics /[A-Z]/ r:/ ' s:cmp a:sort ' s:= a:uniq "" a:join s:len constant num-of-unique-chars constant unique-chars

: any-leading-zeros?
 /\b[0]/ r:match nip ;

: app:main
 "0123456789" null s:/
 ( 0 num-of-unique-chars a:slice "" a:join
  alphametics unique-chars rot s:translate dup any-leading-zeros? not if
   dup eval if
    . cr break
   else
    drop
   then
  else
   drop
  then ) a:permutations ;

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta