Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: 8th: Kuvan skaalaus

jalski [02.07.2022 08:34:37]

#

Alla esimerkki kuvan skaalaamisesta käänteisen muunnos matriisin avulla:

: triangulate-rect
 nk:rect>pts4 4 a:close
 [0,1,2] a:@ nip ;  \ We need just the first half

: triangulate-image \ image -- image a
 img:size 0 0 2swap 4 a:close \ img rect
 triangulate-rect ;

: map-x-before-y \ a -- a
 ' a:open a:map >r 3 a:close r> a:+ ;

: calculate-transform \ [[x11,y11],[x12,y12],[x13,y13]] [[x21,y21],[x22,y22],[x23,y23]] -- Tm
 map-x-before-y [1,1,1] dup >r a:+ [3,3] mat:new
 swap
 map-x-before-y r> a:+ [3,3] mat:new
 3 mat:ident mat:* mat:inv mat:* ;

: scale-image \ img w h -- img
 2dup img:new >r           \ src-img w h
 rot triangulate-image        \ w h src-img src-triangles
 r> triangulate-image        \ w h src-img src-triangle trgt-img trgt-triangle
 2 pick over             \ w h src-img src-triangle trgt-img trgt-triangle src-triangle trgt-triangle
 calculate-transform mat:inv     \ w h src-img src-triangle trgt-img trgt-triangle inverse-transform
 nip rot drop            \ w h src-img trgt-img inverse-transform

 ( >r
  ( r@ 2 a:close dup 2 pick mat:xform 4 pick swap a:open swap img:pix@ nip >r
   2 pick swap a:open swap r> img:pix! drop
  ) 0 6 pick n:1- loop rdrop
 ) 0 5 pick n:1- loop
 drop >r drop 2drop r> ;

: app:main
 "logo.png" img:new 194 194 scale-image "test.png" img:>file ;

jalski [09.07.2022 20:01:10]

#

Käänteistä muunnos matriisia apuna käyttämällä onnistuu kohtuullisen kivasti vaikka oma "image morphing" ohjelma.

Kuva omasta keskeneräiseksi joskus aikoinaan jääneestä tuotoksesta.

Vastaus

Muista lukea kirjoitusohjeet.
Tietoa sivustosta