Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: 8th: Kuvan skaalaus

jalski [02.07.2022 08:34:37]

#

Alla esimerkki kuvan skaalaamisesta käänteisen muunnos matriisin avulla:

: triangulate-rect
 nk:rect>pts4 4 a:close
 [0,1,2] a:@ nip ;  \ We need just the first half

: triangulate-image \ image -- image a
 img:size 0 0 2swap 4 a:close \ img rect
 triangulate-rect ;

: map-x-before-y \ a -- a
 ' a:open a:map >r 3 a:close r> a:+ ;

: calculate-transform \ [[x11,y11],[x12,y12],[x13,y13]] [[x21,y21],[x22,y22],[x23,y23]] -- Tm
 map-x-before-y [1,1,1] dup >r a:+ [3,3] mat:new
 swap
 map-x-before-y r> a:+ [3,3] mat:new
 3 mat:ident mat:* mat:inv mat:* ;

: scale-image \ img w h -- img
 2dup img:new >r           \ src-img w h
 rot triangulate-image        \ w h src-img src-triangles
 r> triangulate-image        \ w h src-img src-triangle trgt-img trgt-triangle
 2 pick over             \ w h src-img src-triangle trgt-img trgt-triangle src-triangle trgt-triangle
 calculate-transform mat:inv     \ w h src-img src-triangle trgt-img trgt-triangle inverse-transform
 nip rot drop            \ w h src-img trgt-img inverse-transform

 ( >r
  ( r@ 2 a:close dup 2 pick mat:xform 4 pick swap a:open swap img:pix@ nip >r
   2 pick swap a:open swap r> img:pix! drop
  ) 0 6 pick n:1- loop rdrop
 ) 0 5 pick n:1- loop
 drop >r drop 2drop r> ;

: app:main
 "logo.png" img:new 194 194 scale-image "test.png" img:>file ;

jalski [09.07.2022 20:01:10]

#

Käänteistä muunnos matriisia apuna käyttämällä onnistuu kohtuullisen kivasti vaikka oma "image morphing" ohjelma.

Kuva omasta keskeneräiseksi joskus aikoinaan jääneestä tuotoksesta.

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta