Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Yritys tutkistella Ohjelmointiputkan viestien eri sanojen lukumääriä

PetriKeckman [23.06.2022 17:27:50]

#

Tässä projektissa ei oo paljo järkeä, mutta oli hauska yrittää ohjelmoida RED ohjelmointikielellä! :) Harjoituksen kannalta.

Ohjelmointiputkan Yleinen keskustelu osiossa on huimat 423 sivua vuodesta 2002 lähtien.

Tarkoitus olisi ollut käydä ne kaikki läpi ja tilastoida sanojen esiintymisiä.
EDIT: Sori, en huomioinnut, että mulla on turhan pitkiä kommenttirivejä koodissa. Täytyy jatkossa kirjoittaa lyhkäsempiä. Nyt niitä on vaikea lukea.

red[]
substr: func [string start length][ ;aliohjelma alimerkkijonon tuottamiseen
 copy/part at string start length
]
numlen: func [value lengthi][;laittaa etunollia siis luvusta 5 tulee esimerkiksi 00005. Tarvitaan sorttaukseen suuruusjärjestykseen.
	valstr: to-string value
	vallen: length? valstr
	apu: rejoin ["0000000" valstr]
	kohta: 7 + vallen - lengthi + 1
	apu: substr apu kohta lengthi
	return apu
]
lmrk: to-char 34 ;lainausmerkki
hipsu: to-char 94

erotasanat: func[merkkijono][ ;aliohjelma erottaa blankolla erotetut sanat viestistä tai otsikosta
	;poistetaan viestistä tai otsikosta joitakin tilpehöörimerkkejä
	merkkijono: uppercase merkkijono
	merkkijono: replace/all merkkijono "<p>" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono "</p>" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono "<br />" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono "&gt;" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono "?" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono "." ""
	merkkijono: replace/all merkkijono "," ""
	merkkijono: replace/all merkkijono "&gt;" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono ")" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono "(" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono "-" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono "!" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono ":" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono ";" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono "/" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono "#" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono "=" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono hipsu ""
	merkkijono: replace/all merkkijono "&#34;" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono "&#34" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono "&#39;" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono "-" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono ";<BR" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono "<BR" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono "^/^-^-^-^-^-^-^-" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono "^/^-^-" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono "^/" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono ";^/" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono "&39" ""
	merkkijono: replace/all merkkijono "<SPAN>" ""
	sanoja: split merkkijono " "
	if sanoja <> "" [
		append sanat sanoja
	]
]
sanat: copy[] ;taulukko blockki kaikille löytyneille sanoille
etsi1: "<tr class=" ;HTML-koodi elementti, mika edeltaa keskustelun otsikkoa
etsi2: "<a href=" ;HTML elementti mika aloittaa osoitteen
etsi3: ">" ;HTML elementti mika lopettaa osoitteen
etsi4: "</a>" ;elementti mikä lopettaa otsikon
etsi5: rejoin ["<div id=" lmrk "viesti-"] ;elementti mikä aloittaa viestin
etsi6: "</div>" ;elementti mikä lopettaa viestin. Tässäkin taitaa olla virhe, koska koodi tägikin loppuu tähän! ÄH! :(
sivunumero: 453
aika1: now/precise
loop 7 [ ;tutkitaan ohjelman hitauden ja kaatumisen (kooditägit) takia vain seitsemää vikaa sivua, eikä kaikkia 423. Kymmenenkin kesti liian kauan! :(
	osoite: rejoin ["https://www.ohjelmointiputka.net/keskustelu/alue-6-yleinen-keskustelu/sivu-" sivunumero]
	print osoite
	tiedosto: read to-url rejoin ["https://www.ohjelmointiputka.net/keskustelu/alue-6-yleinen-keskustelu/sivu-" sivunumero]
	sivunumero: sivunumero - 1
	while [tiedosto: find tiedosto etsi1][ ;selataan sivua niin kauan kuin siitä loytyy otsikoita
		indeksi1: index? tiedosto ;sen merkin indeksi, mista etsi1 loytyi
		loop (length? etsi1) [tiedosto: next tiedosto] ; selataan osoitteen alkuun
		indeksi1: index? tiedosto ;sen merkin indeksi, mista osoite alkaa
		tiedosto: find tiedosto etsi2 ;etsitaan varsinaisen osoite, mista mennaan sitten alasivulle eli varsinaiseen keskusteluun
		indeksi2: index? tiedosto
		tiedosto: find tiedosto etsi3
		indeksi3: index? tiedosto
		osoite1: substr tiedosto -6 (indeksi2 - indeksi3 + 15)
		;otetaan talteen myöskin otsikko
		indeksi4: index? tiedosto
		tiedosto: find tiedosto etsi4
		indeksi5: index? tiedosto
		otsikko: substr tiedosto 1 (indeksi4 - indeksi5 + 1)
		erotasanat otsikko
		;mennaan lukemaan alasivu eli varsinainen keskustelusivu
		tiedosto2: read to-url rejoin ["https://www.ohjelmointiputka.net" osoite1]
		while [tiedosto2: find tiedosto2 etsi5][ ;selataan sivua niinkauan kuin siitä loytyy viesteja
			tiedosto2: find tiedosto2 "<p>" ;varsinainen viesti alkaa paragraphilla
			indeksi6: index? tiedosto2
			tiedosto2: find tiedosto2 etsi6
			indeksi7: index? tiedosto2
			viesti: substr tiedosto2 -3 (indeksi6 - indeksi7 - 5)
			;tutkitaan onko viestissä nettilinkkejä - otetaan ne pois
			apuri: viesti
			while [apuri: find apuri "<a href="][
				indeksi8: index? apuri
				apuri: find apuri "</a>"
				indeksi9: index? apuri
				linkki: substr apuri 5 (indeksi8 - indeksi9 - 4)
				viesti: replace/all viesti linkki ""
				apuri: next apuri
			]

			;otetaan pois myös koodivinkit. Nyt kiinnostavat vai keskustelujen sanat
			;TÄMÄ EI NYT VIELÄ TOIMIKAAN, JOTEN MUUTIN KOMMENTIKSI JA POISTIN! :(
			;apuri: viesti
			;while [apuri: find apuri "<div class='koodi"][
			;
			;	indeksi8: index? apuri
			;	;print indeksi8
			;	apuri: find apuri "</pre>"
			;	;print "taalla ollaan"
			;	;print apuri
			;	either apuri = none [
			;		indeksi9: indeksi8 + 10
			;	][
			;		indeksi9: index? apuri
			;	]
			;	;indeksi9: index? apuri
			;	;print indeksi9
			;	either apuri = none [
			;		koodi: none
			;	][
			;		koodi: substr apuri 1 (indeksi8 - indeksi9)
			;	]
			;	;print koodi
			;	viesti: replace/all viesti koodi ""
			;]

			erotasanat viesti
		]
	]
]
;lasketaan sanojen esiintymät tosi tehottomalla tavalla, kahdessa silmukassa :( Tää taitaa olla ohjelmani pullonkaula? :(
tilastotaulukko: copy[] ;tilastotaulkko on RED-kielen ns. blockki (taulukko, lista), missä alkioina ovat lukumäärä ja sana
ind1: 1
loop length? sanat [
	sana: sanat/(ind1)
	ind2: 1
	lukumaara: 0
	loop length? sanat [
		if sana = sanat/(ind2) [lukumaara: lukumaara + 1]
		ind2: ind2 + 1
	]
	append/only tilastotaulukko to-block compose [(lukumaara) (sana)]
	ind1: ind1 + 1
]
tilastotaulukko2: copy[] ;tilastotaulokkoon tulee sanasta monta esiintymää laitetaan tähän taulukkoon vain yksi
ind: 1
loop length? tilastotaulukko [
	if ((tilastotaulukko/(ind)/1) >= 3) [ ;tulostetaan vain sanat, joita esiintyy vähintää kolme kertaa
		tietue: rejoin [numlen tilastotaulukko/(ind)/1 6 "    " tilastotaulukko/(ind)/2]
		append tilastotaulukko2 tietue
	]
	ind: ind + 1
]
tilastotaulukko2: unique tilastotaulukko2 ;poistetaan monikerrat siis
sort/reverse tilastotaulukko2
ind: 1
loop length? tilastotaulukko2 [
	print tilastotaulukko2/(ind)
	ind: ind + 1
]
aika2: now/precise
print ["Aikaa kului aika paljon! " difference aika2 aika1]
halt

Koodi kyllä jotenkuten (kai?) alustavasti toimii jo, mutta on melko hiidas ja viesteissä olevat kooditägit tuottavat pahoja ongelmia ja taitavat jopa kaataa ohjelman virheilmoitukseen:

*** Runtime Error 1: access violation
*** at: 5BFF28DBh

Tai jokin muu vastaavanlainen heksa luku. Mitähän tuokin sitten tarkoittaa? Kaatuuko ohjelma sivujen lataukseen serveriltä vaiko "koneen takia" (viittaisiko tuo muistipaikkaan?)

Pystyin nyt latamaan ja tutkimaan koodin kaatumisen takia vain seitsemää vikaa sivua. Kymmentä yritin, mutta ohjelma kaatui, ilmeisesti koska keskusteluissa oli kooditägejä.

Muutamat ekat tulokset:

LUKUMÄÄRÄ  SANA
=========  ====
000294    ON
000196    EI
000098    SE
000098    JA
000070    JOO
000063    TOIMI
000063    MUTTA
000063    KUN
000056    OLE
000056    NYT
000049    VARMAAN
000049    MITÄ
000049    KYLLÄ
000049    IHAN
000049    EN
000042    JO
000042    ADMIN
000035    VÄHÄN
000035    VAPAALLAORG
000035    TULI
000035    TAI
000035    SITTEN
...JNE...

Sivujen lataukseen ei mennyt kauaa ja sitten seitsemän sivun käsittelyyn 57 sekuntia. Ottaisin ilolla vastaan pseudokielisiä kehitysideoita, jos saisitte jotain selkoa sotkuisesta koodistani ja te taitavammat haluaisitte auttaa. Ohjelmointikielien syntaksia olen valitettavasti itse huono ymärtämään. Siis mieluummin pseudokielellä tai ihan suomeksi.

Keksin jo tätä kirjoittaessa kehitysidean:

On ehkä typerää käydä viesteistä löytyneiden sanojen listaa läpi kahdessa sisäkkäisessä silmukassa (enkä ole edes 100% varma vielä, että ohjelma tuottaa oikean tuloksen - voisiko tosiaan seitsemän viimeisen sivun viesteissä olla 294 kpl "ON" sanaa?) Ensin pitäisi lukea sanat taulukkoon, kopioida se ja poistaa toisesta duplikaatit ja sitten käydä sitä taulukkoa läpi, mistä dublikaatteja ei olla poistettu ja ynnätä siihen pienempään taulukkoon lukumääriä. Tällöin jos sanoja olisi viesteissä yhteensä n2 kpl ja sanoja dublikaattien poiston jälkeen n1, niin käsittääkseni käsittelyaika olisi verrannollinen about n2:een, kun nyt se on verrannollinen n2 * n2. Tietysti tosin dublikaattien poistokin kestää, mutta siihen löytyisi oma tehokas ohjelmointikielen käsky. Minun ohjelmointitaidoilla ehkä helpommin sanottu kuin tehty muutos näin äkkiseltään. Tärkeintä olisi nyt löytää keino, millä kooditägit eivät kaada ohjelmaa.

Kannattanee muuten tutustua RED-kieleen...? https://www.red-lang.org/p/about.html Se on REBOL:sta kehitetty, noudattaa paljolti REBOL:n syntaksia, mutta paaaljon tehokkaampi.

PS: Vahingossa, sori, valitsin kieleksi Javascriptin, vaikka tämä käsittelee RED-ohjelmointia, kun muistin, että koodin väritys oltaisiin valittu aihepiiristä ja sitä ei pysty näköjään valinnan jälkeen poistamaan. RED-kielikin toimii melkein kaikilla alustoilla eikä vain Windowssissa.

Metabolix [23.06.2022 17:53:48]

#

PetriKeckman kirjoitti:

Ohjelmointiputkan Yleinen keskustelu osiossa on huimat 423 sivua vuodesta 2002 lähtien.

Tarkoitus olisi ollut käydä ne kaikki läpi ja tilastoida sanojen esiintymisiä.

Älä viitsi kuitenkaan turhaan latailla satoja ja tuhansia sivuja. Saatat joutua estolistalle, jos näyttää, että kuormitat sivustoa pahantahtoisesti.

Petri Keckman kirjoitti:

PS: Vahingossa, sori, valitsin kieleksi Javascriptin, vaikka tämä käsittelee RED-ohjelmointia, kun muistin, että koodin väritys oltaisiin valittu aihepiiristä

Eihän tässä ole mitään logiikkaa. Kun kieli ei ole JavaScript, tietenkään ei kuulu käyttää myöskään JavaScript-väritystä siihen. Voit kirjoittaa kooditagiin JS:n tilalle itse oikean kielen nimen.

PetriKeckman [23.06.2022 18:01:03]

#

Metabolix kirjoitti:

Älä viitsi kuitenkaan turhaan latailla satoja ja tuhansia sivuja.

Ohjelmaa kehittäessäni latasin tietenkin vain yhtä sivua.

Metabolix kirjoitti:

Eihän tässä ole mitään logiikkaa. Kun kieli ei ole JavaScript, tietenkään ei kuulu käyttää myöskään JavaScript-väritystä siihen. Voit kirjoittaa kooditagiin JS:n tilalle itse oikean kielen nimen.

Sori. En näin uutena tajunut tuota. Halusin jonkin värityksen. Luulin, että jos ei valitse kieltä ollenkaan, niin ei tule mitään väritystä.

EDIT: Poistin nyt "JS" tägin ja tuli kokonaan mustavalkoinen - ei kiva mielestäni :( EDIT2: Äh, ei tullukaan! :) Sori sähläys!

Metabolix [23.06.2022 18:12:11]

#

PetriKeckman kirjoitti:

Halusin jonkin värityksen.

Ei se JS-väritys kovin hyvältä näytä, kun tällä on todella vähän yhteistä JavaScriptin kanssa. Ei tarvitse jättää kieltä kokonaan pois: Kuten jo sanoin, voit laittaa itse tagiin oikean kielen (kuten nyt RED). Silloin paremman puutteessa tulee yleispätevä väritysyritys, ja jos joskus tehdään kielelle oikea väritys, vanhatkin koodit värittyvät sitten sen mukaan. Ilman mitään kielivalintaa tulee tosiaan väritöntä tekstiä, ja tämä sopii esimerkiksi tekstimuotoisten tulosteiden esittelyyn.

PetriKeckman [23.06.2022 18:16:55]

#

Metabolix kirjoitti:

Kuten jo sanoin, voit laittaa itse tagiin oikean kielen (kuten nyt RED)

Kuten jo sanoin, niin en ekaksi tajunnut tuota :) Kannattaiskohan tuosta mainita muille minun kaltaisille aloittelijoille ja hölmöille, jossain ohjeissa? Nyt tulee vaikutelma, että listasta on valittava jokin :)
EDIT: Siellähän se ohjeissa sanotaankin jo! Hyvä.

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta