Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Rust: Funktioiden käyttö (logaritmien laskeminen)

koodaaja [22.05.2022 11:41:31]

#

Tämä ohjelma esittelee funktioiden toimintaa Rustilla esimerkin ollessa logaritmien summa ja erotus. Kyseinen ohjelma tulostaa listan ohjelman laskettua logaritmit ja näytettyä lausekkeet.

fn logaritmien_summa(pituus: usize, _luku: f64, _kanta: f64) -> Vec<f64> {


 let mut lista = Vec::with_capacity(pituus);

 let mut _a = 2.0_f64;
 for _i in 1..pituus+1 {

   println!("log {} + log {}",_luku,_a);
   println!("log ({} * {})",_luku,_a);
   println!("");


   lista.push(_luku.log(_kanta) + _a.log(_kanta));
   _a += 1.0
 }

 return lista;}


fn logaritmien_erotus(pituus: usize, _luku: f64, _kanta: f64) -> Vec<f64> {


 let mut lista = Vec::with_capacity(pituus);

 let mut _a = 2.0_f64;
 for _i in 1..pituus+1 {

   println!("log {} - log {}",_luku,_a);
   println!("log ({} / {})",_luku,_a);
   println!("");


   lista.push(_luku.log(_kanta) - _a.log(_kanta));
   _a += 1.0
 }

 return lista;}

fn main(){
 let lista = logaritmien_summa(20,32.0,2.0);
 println!("{:?}", lista);
 println!("");
 let lista2 = logaritmien_erotus(20,40.0,2.0);
 println!("{:?}", lista2);

}

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta