Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Lua: Jatkuva korko

koodaaja [12.03.2022 17:35:28]

#

Tämä ohjelma laskee jatkuvan koron kasvaneen pääoman ja diskonttauksen. Korkointensiteetti voidaan laittaa suoraan tai laskea korkokannan kautta. Ehkä huonot koodivinkit ovat kohtaloni. Noh lupaan pitää vähän pidemmän tauon.

--Annetaan ensin lähtötiedot.

print("Annetaanko korkointensiteetti suoraan 1) Kyllä 2) EI")
toiminto = io.read("*number")

korkokanta = 0.0
korkointensiteetti = 0.0
vuodet = 0

--Lasketaan korkointensiteetti valintojen mukaan.
if toiminto == 1 then
  print("Anna korkointensiteetti")
  korko_intensiteetti = io.read("*number")

else
  print("Anna korkokanta")
  korkokanta = io.read("*number")
  korko_intensiteetti = math.log((korkokanta/100)+1)math.log(math.exp(1))

end

print("Anna vuosien määrä")
vuodet = io.read("*number")
print(string.format("%.4f",korko_intensiteetti))

--Lasketaan kasvanut pääoma ja diskonttaus

for i=100000,1000000,50000 do
 kasvanut_paaoma = math.exp(1)^(korko_intensiteetti*vuodet)*i
 diskontattu = math.exp(1)^(-1*korko_intensiteetti*vuodet)*i
 print(string.format("Nykyarvo: %d",i))
 print(string.format("Kasvanut pääoma: %.2f",kasvanut_paaoma))
 print(string.format("Diskontattu: %.2f",diskontattu))
 print("")
end

mpni [12.03.2022 19:08:35]

#

Tässä taloustilanteessa olisi hyvä laskea stagflaation vaikutuksia rahan määrän ja edelleen rahan todelliseen arvoon. Korkomarkkinat todennäköisesti eivät vielä heilahtele, mutta "ilkitekijä" nimeltä inflaatio tulee olemaan huomattavasti tulevia korkoja suurempi kuluvana vuonna.

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta