Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Pascal: Yksinkertainen korkolasku

koodaaja [31.01.2022 14:00:15]

#

Yksinkertaisessa korkolaskussa lasketaan korkotuotto korkokautta (tässä esimerkissä vuosi) lyhyemmältä ajalta. Koko tuottoa laskettaessa lasketaan myös kuukausisäästöt. Ohjelman syötteiden tulee olla kelvolliset ja näin ollen negatiivista rahasummaa ei hyväksytä.

program Yksinketainenkorko;var
 kuukausitalletus: Single;
 vuosikorko: Single;
 aika: Single;
 tuotto: Single;

begin

 kuukausitalletus := 0.0;
 vuosikorko := 0.0;
 tuotto := 0.0;
 {Annetaan kelvolliset lähtötiedot}

 while (kuukausitalletus <= 0.0) do
 begin
  WriteLn('Anna kuukausi talletus');
  readln(kuukausitalletus);
 end;

 while (vuosikorko <= 0.0) do
 begin
  WriteLn('Anna vuosikorko');
  read(vuosikorko);
 end;


 {Lasketaan yksinkertainen koron korot puolen vuoden ajalle}

 tuotto := 0.0;

 aika := 6/12.0;

 while (aika > 0) do

 begin
  tuotto := tuotto+kuukausitalletus*(vuosikorko/100)*aika;

  aika := aika-1/12.0;
 end;
 WriteLn('Tuotto:');
 WriteLn((tuotto):7:2);
 WriteLn('Yhteensä');
 WriteLn((tuotto+12*kuukausitalletus):7:2);

 tuotto := 0;
 aika := 12/12.0;
  while (aika > 0) do

 begin
  tuotto := tuotto+kuukausitalletus*(vuosikorko/100)*aika;

  aika := aika-1/12.0;
 end;
 WriteLn('Tuotto:');
 WriteLn((tuotto):7:2);
 WriteLn('Yhteensä');
 WriteLn((tuotto+12*kuukausitalletus):7:2);

end.

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta