Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Java: Roomalaiset luvut lauseke

koodaaja [06.01.2022 00:25:13]

#

Tämä esimerkki muuttaa luvun roomalaiseksi ja muodostaa siitä lausekkeen. Ideana on aloittaa ensin tarkastaminen suuremmista luvuista ja tätä jatketaan niin kauan kunnes on päästy nollaan.

import java.util.Scanner;


public class RoomalainenNumerot {

 public static void main(String[] args){
 Scanner syote = new Scanner(System.in);
 int luku = 0;

 //Muutetaan lukuyksiköt roomalaisiksi ja muodostetaan lauseke.
 String[] osat = {"C","XC","L","XL","X","IX","V","IV","I"};
 int[] lukuOsat = {100,90,50,40,10,9,5,4,1};
 int indeksi = 0;
 int merkki = 97;

 String tulos = "";

 System.out.println("Anna luku");
 luku = syote.nextInt();

 //Siirrytään taulukossa niin kauan eteenpäin kunnes nolla on saavutettu.
 while (luku > 0){
  if (luku >= lukuOsat[indeksi]){
  luku -= lukuOsat[indeksi];
  tulos += (char)(merkki)+ "^"+osat[indeksi];
  merkki++;
  if (luku > 0){
   //Lauseke jatkuu vielä.
   tulos += " + ";
  }
  }
  else {

  //Seuraava yksikkö.

  indeksi++;
  }

 }
 System.out.println("Tulos: " + tulos);
 }


}

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta