Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Python: Poisson jakauma

koodaaja [06.11.2021 15:44:58]

#

Tämä ohjelma laskee todennäköisyydet, muodostaa Poisson-jakauman ja näyttää sen kaaviona. Poisson-jakaumaan tarvitaan odotusarvo ja tapahtumien määrä.

Poisson-jakauma on todennäköisyysjakauma, jossa tapahtumien todennäköisyys ajassa on vakio ja ne ovat toisistaan riippumattomia.

Ehkä huonot koodivinkit kuuluvat identiteettiini. Noh yritän taas vähän aikaa olla lähettämättä mitään.

import numpy as np
from scipy.interpolate import make_interp_spline
import matplotlib.pyplot as plt

#Lasketaan ja muodostetaan poisson jakauma


def Kertoma(i):
 tulos = 1

 for i in range(1,i+1):
  tulos *= i
 return tulos

kerratMinuutissa = 0.0
minuutit = 0.0
odotusArvo = 0.0

todennakoisyydet = []

#Annetaan lähtötiedot.
print("Anna kertojen määrä minuutissa.")
kerratMinuutissa = float(input())
print("Anna minuuttien määrä")
minuutit = float(input())

odotusArvo = kerratMinuutissa*minuutit

#Lasketaan todennäköisyydet.

e = 2.718281828459045


for i in range(0,11):
 todennakoisyydet.append((odotusArvo**i)/Kertoma(i)*e**(-odotusArvo))#Asetetaan arvot muuttujiin.
#Muodostetaan pyöreä kaavio.
x = np.array([0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10])

y = np.array(todennakoisyydet)

X_Y_Spline = make_interp_spline(x,y)

X_ = np.linspace(x.min(),x.max(),1000)
Y_ = X_Y_Spline(X_)

#Näytetään kaavio.
plt.plot(X_,Y_)
plt.title("Poisson jakauma")
plt.xlabel("Kerrat")
plt.ylabel("Todennäköisyys")
plt.show()

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta