Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Java: Olio-ohjelmointi Tetraedrien summa

koodaaja [11.09.2021 15:49:11]

#

Tämä on koodi, jolla lasketaan luonnollisten, kolmio -ja tetraedrilukujen summia. Ohjelmassa käytetään olio-ohjelmoinnin tekniikoita, kuten olion attribuutit, konstruktori (jos ei ole konstruktoria luotaan aina automaattisesti oletuskonstruktori), kapselointi sekä get-lauseet.

import java.util.*;

class Summat {

 //Luodaan muuttujat yksityisiksi, jotta niitä ei voi suoraan muokata päohjelman kautta.
 private int luvut[];
 private int kolmiot[];
 private int tetrat[];
 private int summat[];
 private int maara;
 private int summa;
 private int luvutSumma;
 private int kolmiotSumma;
 private int tetratSumma;

 private int luku;
 private int kolmio;
 private int tetra;
 private ArrayList<Integer> luvutLista;
 private ArrayList<Integer> kolmiotLista;
private ArrayList<Integer> tetratLista;

 public Summat(int maara){
 //Alustetaan muuttujat ja taulukot, että niitä voidaan käyttää.
 luvut = new int[maara];
 kolmiot = new int[maara];
 tetrat = new int[maara];
 summat = new int[maara];

 this.maara = maara;
 luvutSumma = 0;
 kolmiotSumma = 0;
 tetratSumma = 0;

 luvutLista = new ArrayList<>();
 kolmiotLista = new ArrayList<>();
 tetratLista = new ArrayList<>();

 }

 public void LaskeLuvut(){
 //Lasketaan tässä metodissa erikseen luvut taulukoihin ja summat.
 luvut[0] = 1;
 kolmiot[0] += luvut[0];
 tetrat[0] += kolmiot[0];
 luvutSumma += luvut[0];
  kolmiotSumma += kolmiot[0];
  tetratSumma += tetrat[0];
 //Edelliseen alkioon lisätään nykyinen luku.
 for (int i = 1; i < maara; i++){
  luvut[i] = i+1;
  kolmiot[i] += kolmiot[i-1]+luvut[i];
  tetrat[i] += tetrat[i-1]+kolmiot[i];

  luvutSumma += luvut[i];
  kolmiotSumma += kolmiot[i];
  tetratSumma += tetrat[i];

 }

 }

 public void LaskeSumma(boolean onkoLuku, boolean onkoKolmio, boolean onkoTetra){
 //Lasketaan jokaisen alkon summa lukujonoista.
 //Käyttäjä voi itse päättää, mitkä lukujonot otetaan huomioon laskemisessa.
 //Lukujonoja on kolmea erilaista.
 for (int i = 0; i < maara; i++){
  summa = 0;
  if (onkoLuku){
  summa += luvut[i];
  }
  if (onkoKolmio){

  summa += kolmiot[i];
  }
  if (onkoTetra){

  summa += tetrat[i];
  }
  summat[i] = summa; //Tämä voidaan myöhemmin palauttaa pääohjelmalle.
 }

 }

 public int AnnaOsanSumma(int valinta){
 //Lasketaaan tietyn lukujonon kaikkien määritettyjen alkioiden summa.
 switch (valinta){
  case 1:
  return luvutSumma;


  case 2:
  return kolmiotSumma;

  case 3:
  return tetratSumma;
 }
 return 0;
 }

 public int[] AnnaSumma(){
 return summat;
 }

 public void LisaaLuku(){
 //Lisätään ArrayListiin uudet luvut.
  luku++;
  kolmio += luku;
  tetra += kolmio;
  luvutLista.add(luku);
  kolmiotLista.add(kolmio);
  tetratLista.add(tetra);

 }

 public int AnnaLuku(int valinta, int indeksi){
 //Palautetaan käyttäjälle annettu lukujonon indeksi.
 switch (valinta){
  case 1:
  return luvutLista.get(indeksi);

  case 2:
   return kolmiotLista.get(indeksi);

  case 3:
   return tetratLista.get(indeksi);
 }
 return 0;

 }


}
public class TetraedrienSumma {

 public static void main(String[] args){
 //Tämän pääohjelman kautta voidaan laskea lukujonoja Summat-luokan kautta
 Summat s = new Summat(10);
 Summat s2 = new Summat(8);
 Summat s3 = new Summat(5);

 s.LaskeLuvut();
 s.LaskeSumma(false,true,true);

 for (Integer i : s.AnnaSumma()){
  System.out.println(i);
 }

 System.out.println("");
 System.out.println(s.AnnaOsanSumma(2));

 System.out.println("");

 s2.LaskeLuvut();
 s2.LaskeSumma(true,false,true);

 for (Integer i : s2.AnnaSumma()){
  System.out.println(i);
 }

 System.out.println("");
 System.out.println(s2.AnnaOsanSumma(2));

 System.out.println("");
 //Lopuksi käytetään ArrayListiä.
 for (int i = 0; i < 10; i++){
  s3.LisaaLuku();

 }
 System.out.println("");
  for (int i = 0; i < 10; i+=2){
  System.out.println(s3.AnnaLuku(3,i));

 }
 }

}

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta