Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: 8th: Esimerkki "EDS Ethernet to 1-Wire Bridge" laitteiden skannaaminen

jalski [05.09.2021 10:24:37]

#

Alla oleva koodi skannaa verkosta EDS Ethernet to 1-Wire Bridge - latteita.

Tämä tapahtuu lähettämällä UDP broadcast viesti. Laite vastaa lähettämällä vastauksena viestin, mikä sisältää JSON-muodossa laitteen tietoja. Laitteet lähettävät myös samanlaisen UDP-viestin aina käynnistyesssään. Ohjelma vastaanottaa UDP-viestejä omassa säikeessään ja työntää ne jonoon. Toinen säie antaa puolen sekunnin välein edellisestä käsittelystä jonossa olevat tiedot käyttöliittymän säikeen käsiteltäväksi. Käyttöliittymässä on nappi mitä painamalla saa verkossa olevat laitteet haettua uudelleen aina halutessaan. Käyttöliittymä listaa löydettyjen laitteiden nimen, ip-osoitteen ja järjestelmä version.

needs nk/gui


[] constant devices

255 q:new constant responses

 {
  type: @net:DGRAM,
  proto: @net:PROTO_UDP,
  sockopts: {
        broadcast: 1,
        reuseaddr: 1
       }
 } net:socket "0.0.0.0" 30303 net:getaddrinfo over net:bind constant socket

: send
 socket
 "255.255.255.255" 30303 net:getaddrinfo
 "D" 0 net:sendto
 t:err? "Problem sending %s\n" s:strfmt thrownull
 2drop ;

: receive
 socket
 repeat
  2048 b:new 0 net:recvfrom
  t:err? "Failed the recvfrom: %s" s:strfmt thrownull
  drop json> null? not if
   responses swap q:push
  then
  2drop
 again ;

: request
 devices a:clear drop
 responses q:clear drop
 send ;

: read-queue
 responses
 repeat
  q:len not if
   break
  else
   q:pop devices swap a:push drop
  then
 again drop
 over t:notify ;

: update-devices
 repeat
  ' read-queue nk:do
  -1 sleep
  0.5 sleep
 again ;

with: nk

: getcount \ -- n
 devices a:len n:1- nip ;

: getitem \ n -- m
 devices swap a:@ nip ;

: new-win
 {
  name: "main",
  title: "EDS Scanner",
  wide: 0.5,
  high: 0.5,
  bg: "white",
  fonts: {
   f1: ` 18 font:system `
  },
  font: "f1"
 }
 win
 "list" list-new m! ;

: list-item \ m --
 [ "Name", "IP", "FWVer" ] m:@ nip "%32s %20s %20s" s:strfmt
 widget drop
 [ 1, 0, -2, 0] ' n:+ a:2map dup [ 4, 4, 0, 0 ] ' n:+ a:2map swap 3rev
 null "bg" nk:get "black" draw-text
 0 1 "black" stroke-rect ;

: main-render
 {
  bg: "white",
  font: "f1",
  flags: [ @WINDOW_NO_SCROLLBAR ],
  padding: [0,0]
 }
 begin
  null { margin: 4, rows: [ 32, -1], cols: [-1], cgap: 0, rgap: 8 } layout-grid-begin
   0 1 0 0 grid grid-push
    "Discover Devices" ' request button-label
   1 1 0 0 grid grid-push
    "list" TEXT_LEFT get-row-height getcount "list" m@ dup>r list-begin if
     30 1 layout-row-dynamic
      (
       getitem list-item
      ) r@ list-range drop loop
     r@ list-end
    then rdrop
  layout-grid-end
 end ;

: app:main
 ' receive t:task
 ' update-devices t:task
 send

 new-win ' main-render -1 render-loop ;

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta