Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Excel VBA moduuli esim. Juhannuksen vieton suunnittelua varten

neosofta [02.06.2021 10:48:19]

#

'VBA Projektin referenssit:
'Microsoft ActiveX Data Objects 6.1 Library
'Microsoft XML, v6.0

'Module1
Sub auto_open()

  Dim basePath As String, savePath As String, orginal As String
  orginal = ThisWorkbook.Name

  basePath = Replace(ThisWorkbook.FullName, ThisWorkbook.Name, "")
  savePath = basePath & "alkon-hinnasto-tekstitiedostona.xlsx"
  Dim URL As String
  URL = "https://www.alko.fi/INTERSHOP/static/WFS/Alko-OnlineShop-Site/-/Alko-OnlineShop/fi_FI/Alkon%20Hinnasto%20Tekstitiedostona/alkon-hinnasto-tekstitiedostona.xlsx"
  Dim oHTTP As ServerXMLHTTP60
  Set oHTTP = New ServerXMLHTTP60
  oHTTP.Open "GET", URL, False
  oHTTP.setRequestHeader "Content-Type", "application/octet-stream"
  oHTTP.send
  Dim oStream As Stream
  Set oStream = New Stream
  oStream.Open
  oStream.Type = 1
  oStream.Write oHTTP.responseBody
  oStream.SaveToFile savePath, 2
  oStream.Close
  Set oStream = Nothing
  Set oHTTP = Nothing
  Workbooks.Open savePath

  For Each Workbook In Workbooks
    If Workbook.Name = "alkon-hinnasto-tekstitiedostona.xlsx" Then
      Workbook.Activate: Exit For
    End If
  Next

  For Each Workbook In Workbooks
    If Workbook.Name = orginal Then
      Workbook.Saved = True
      Workbook.Close: Exit For
    End If
  Next

End Sub

Tallenna muodossa: Excel-työkirja (makrot käytössä), esim. nimellä AlkoGetPrices

Hyvät kesänjatkot 😊

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta