Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: 8th GUI esimerkki

jalski [28.03.2021 19:28:32]

#

8th ohjelmointikielen mukaan on integroitu tuki Nuklear pohjaisen graafisen käyttöliittymän toteuttamiseen. Kirjoittelin yksinkertaisen esimerkin, mikä näyttää miten helppo on työsäikeeltä välittää tietoa pää eli GUI säikeelle. Tämä onnistuu helposti käyttämättä lukkoja. Esimerkissä työ säie antaa random arvoja GUI säikeelle, mikä näyttää kyseisiä tuloksia liikuteltavaan ikkkunaan piirrettyihin rumiin mittareihin. Ohjelmaan on toteutettu taustakuva ja yksinkertainen valikko mistä saa näytettyä ruudulle tietoja ikkunan.

"logo.png" app:asset img:new var, logo-img

needs nk/gui
needs nk/widgets
needs map/iter

libbin font/Roboto-Regular.ttf

\ Gauge widgets and values
\ uses numbers as names but could be more descriptive
{ 1: 0, 2: 0, 3: 0, 4: 0, 5: 0, 6: 0, 7: 0, 8: 0, 9: 0, 10: 0 } constant gauges
\ Order to iterate gauges
' >s 1 10 a:generate constant gauge-keys

var task

800 constant WIDTH
600 constant HEIGHT

: new-win
 {
  name: "main",
  wide: @WIDTH,
  high: @HEIGHT,
  resizable: false,
  fonts: {
   f1: {
    font: @font/Roboto-Regular.ttf
   }
  },
  fontheight: 18,
  font: "f1",
  title: "Test"
 }
 nk:win ;

: center-rect \ r1 r2 -- r3
 nk:rect>size >r
 dup nk:rect>pos
 swap
 nk:rect>size r@
 ( n:- 2 n:/ ) a:2map
 ' n:+ a:2map
 r> a:+ ;

: random-value \ -- n
 rand-pcg n:abs 400 n:mod 600 n:+ 1000 n:/ ;

\ Simulate reading of some measurement values and pass results to main GUI task
: update-task
 repeat
  m:new
  ( random-value m:! ) 1 10 loop
  "cb" ( gauges swap m:+ drop ) m:!
  nk:do
  0.35 sleep
 again ;

\ Really ugly gauge widget. Takes value between 0 to 1 as param.
: gauge \ n --
 0 1 n:clamp
 nk:widget drop  \ n widget-bound-rect
 \ background
 dup 0 "lightgray" nk:fill-rect
 \ frame
 dup 0 1 "black" nk:stroke-rect
 \ arc
 0 a:@ swap 2 a:@ 2 n:/ rot n:+ over 1 a:@ swap 3 a:@ nip n:+ 2 a:close dup >r
 over 2 a:@ swap 3 a:@ nip 0.8 n:* n:min dup 0.86 n:* >r
 180 deg>rad 360 deg>rad 2 a:close
 1
 "black"
 nk:stroke-arc
 \ indicator
 180 rot n:* 180 n:+ deg>rad dup n:cos r@ n:* swap n:sin r> n:* 2 a:close
 r> swap over ' n:+ a:2map
 2
 "red"
 nk:stroke-line
 drop ;

var show-about

: about-window
 {
  title: "About",
  bounds: ` [ 0, 0, @WIDTH, @HEIGHT ] [ 0, 0, 320, 120] center-rect ` ,
  padding: [ 8, 8 ],
  flags: [ @nk:WINDOW_TITLE, @nk:WINDOW_NO_SCROLLBAR, @nk:WINDOW_MOVABLE, @nk:WINDOW_CLOSABLE ]
 }

 show-about @ if
  nk:(begin) dup show-about ! if
   150 1 nk:layout-row-dynamic
    "Simple demo of passing data between worker task and main GUI task." "white" nk:label-wrap-colored
  then
  nk:(end)
 else
  drop
 then ;

: measurement-window
 {
  title: "Measurements",
  bounds: ` [ 0, 0, @WIDTH, @HEIGHT ] [ 0, 0, 400, 150 ] center-rect ` ,
  padding: [ 8, 8 ],
  flags: [ @nk:WINDOW_TITLE , @nk:WINDOW_NO_SCROLLBAR , @nk:WINDOW_MOVABLE ]
 }

 nk:begin
  40 5 nk:layout-row-dynamic
   gauges gauge-keys ( m:@ gauge ) m:iter drop
 nk:end ;

: menu-window
 {
  title: "Menu",
  bounds: [ 0, 0, @WIDTH, 32 ],
  padding: [ 0, 0 ],
  flags: [ @nk:WINDOW_NO_SCROLLBAR ]
 }

 nk:begin
  nk:menubar-begin
   nk:STATIC nk:get-row-height 2 nk:layout-row-begin
    50 nk:layout-row-push
     "Help" nk:TEXT_LEFT [120,200] nk:menu-begin if
      nk:get-row-height 1 nk:layout-row-dynamic
       "About" nk:TEXT_LEFT ( true show-about ! "About" nk:win-focus ) nk:menu-item-label
     nk:menu-end then
  nk:menubar-end
 nk:end ;

: background-window
 {
  title: "Background",
  bg: "gray",
  flags: [ @nk:WINDOW_BACKGROUND, @nk:WINDOW_NO_INPUT, @nk:WINDOW_NO_SCROLLBAR ]
 }

 nk:begin
  nk:win-content-bounds [ 0, 0, 400, 400 ] center-rect logo-img @ "white" nk:draw-image
 nk:end ;


: main-render
 background-window
 menu-window
 about-window
 measurement-window ;

: app:main
 ' update-task t:task task !
 new-win ' main-render -1 nk:render-loop ;

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta