Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Python: tk_tools esimerkki

koodaaja [11.02.2021 17:13:15]

#

Tässä on eräänlainen esimerkki tk_toolsilla. Käytettävät kontrollit ovat MultiSlotFrame, Led ja SevenSegment. Ohjelmassa lasketaan kolme eri summaa ja näytetään tulos näillä kontrolleilla.

from tkinter import *
import tk_tools

def sel():
 #Otetaan arvot säätimestä
 arvo = int(var.get())
 arvo2 = int(var2.get())
 #Katsotaan, kumpi arvo on suurempi.
 if (arvo > arvo2):
  ss.set_value(str(arvo))
 else:
  ss.set_value(str(arvo2))
 #Lasketaan kolme summaaa
 summa_1 = 0
 summa_2 = 0
 summa_3 = 0
 #Lasketaan lukujen summa
 for x in range(1,arvo+1):
  summa_1 += x
 #Lasketaan lukujen neliöiden summa
 for x in range(1,arvo2+1):
  summa_2 += x*x
 #Lasketaan lukujen ja sen jälkeen olevien neliöiden summa
 for x in range(1,arvo+1):
  summa_3 += x
 for x in range(arvo+1,arvo+arvo2+1):
  summa_3 += x*x
 #Lisätään laput
 msf.add(str(summa_1))
 msf.add(str(summa_2))
 msf.add(str(summa_3))
 #Ilmaistaan tulos valolla.
 if (summa_3 > 100):
  led.to_green(on=True)

 else:
  led.to_red(on=True)

root = Tk()
frame = Frame(root)
frame.pack()

frame2 = Frame()
frame2.pack(side=BOTTOM)
#Ohjelma sisältää kaksi säädintä, näppäimen ja muutaman tk_tools-kontrollin

var = DoubleVar()
scale = Scale(frame,variable=var, from_ = 1, to=9)
scale.pack()

var2 = DoubleVar()
scale2 = Scale(frame,variable=var2, from_ = 1, to=9)
scale2.pack()

button = Button(frame,text="Tulos",command=sel)
button.pack()

#Lisätään tk_tools-kontrollit

msf = tk_tools.MultiSlotFrame(frame2)
msf.pack()

led = tk_tools.Led(frame2)
led.pack()
led.to_red()

ss = tk_tools.SevenSegment(root)
ss.pack()


root.mainloop()

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta