Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Python: Tkinter-esimerkki mjonoyhdistelmät

koodaaja [27.01.2021 18:58:29]

#

Tässä esimerkissä käytetään tkinter-kirjastoa. Tulokset laitetaan Listboxiin. Tuloksena toimii merkkijonoyhdistelmät.Eri lisättävien merkkien määrä merkkijonoon riippuu merkkijonon pituudesta, esim. jos merkkijonon pituus on neljä lisättävien merkkien määrä on viisi. Syöte tapahtuu Spinboxilla.

from tkinter import *


def sel():
 luku = int(spin.get())
 lbl.delete(0,"end")
 mjonot = ["a","b"]
 indeksi = 0
 for x in range(luku):
  for y in range(len(mjonot[indeksi])+2):
   mjonot.append(mjonot[indeksi]+chr(97+y))
  indeksi += 1
 for y in mjonot:
  lbl.insert("end",y)

root = Tk()

var = DoubleVar()
spin = Spinbox(root, from_=0, to=100)
spin.pack()
lbl = Listbox(root)
lbl.pack()
button = Button(root,text="Lisää",command=sel)
button.pack()
root.mainloop()

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta