Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Pascal: Värikästä joulunodotusta :)

PetriKeckman [13.12.2020 04:24:15]

#

Ensimmäinen viestini ja mahdollinen koodivinkki. Kääntyy Free Pascal kääntäjällä sellaisenaan.

program joulunodotusta;
//Laitetaan symmetrisesti sattumallisin värein pixeli päälle
//Tuloksena värikäs joulutähti tai lumihiutale :)
uses crt,graph;
var grmode, grdriver :integer;
x,y,suuntax,suuntay,lkm, tahti : integer;
maxx,maxy,x0,y0,vari : integer;
BEGIN
	clrscr;
	grdriver := DETECT;
	initgraph(grdriver,grmode, ' ' );

	maxx:=1000;
	maxy:=1000;
	x0:=maxx div 2;
	y0:=maxy div 2;
	for tahti:=1 to 100 do
		begin
		x:=0;
		y:=0;
		for lkm:=1 to 32000 do
			begin
			vari:= random(15);
			PutPixel(x0 + x,y0 + y,(vari));
			PutPixel(x0 - x,y0 + y,(vari));
			PutPixel(x0 - x,y0 - y,(vari));
			PutPixel(x0 + x,y0 - y,(vari));

			PutPixel(x0 + y,y0 + x,(vari));
			PutPixel(x0 - y,y0 + x,(vari));
			PutPixel(x0 - y,y0 - x,(vari));
			PutPixel(x0 + y,y0 - x,(vari));

			suuntax:=random(3);
			case suuntax of
			 0: x:=x-1;
			 1: x:= x;
			 2: x:=x+1;
			end;
			suuntay:=random(3);
			case suuntay of
			 0: y:=y-1;
			 1: y:=y;
			 2: y:=y+1;
			end;
		end;
	end;
	readln;
	CloseGraph;
END.

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta