Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Ohjelmointikysymykset: Java: Viope java tehtävä

ghhv500 [09.12.2020 19:35:38]

#

Tarvis jeesiä viopen java tehtävässä. En oikeen pääse alkuun.

---------------

Tehtävänäsi on täydentää annettua ohjelmaa kirjoittamalla lueTiedot-metodi ja Henkilo-luokka. Metodi lueTiedot kirjoitetaan AsiakkaatTiedostossa-luokkaan. Ohjelman on tarkoitus lukea tiedostosta asiakkaat.txt asiakkaiden tiedot, tehdä jokaisesta asiakkaasta uusi olio ja lopuksi tulostaa kaikkien asiakkaiden tiedot näytölle. Tiedostossa jokainen asiakas on tallennettu omalle rivilleen. Tiedostossa on jokaisen asiakkaan nimi ja sosiaaliturvatunnus. Henkilo-luokalla on yksi String-tyyppinen attribuutti, johon tallennetaan henkilön tiedot (nimi ja sosiaaliturvatunnus). Henkilo-luokalle pitää kirjoittaa toString-metodi, joka palauttaa henkilön tiedot. Metodi lueTiedot saa parametrina taulukon, johon luodut henkilöt sijoitetaan. Metodin on tarkoitus luoda jokaisesta tiedostossa olevasta asiakkaasta olio ja sijoittaa se parametrina saatuun taulukkoon. Metodi palauttaa tiedostossa olevien henkilöiden lukumäärän.

Täydennettävä ohjelma (tätä ei pidä kopioida palautuskenttään):

import java.io.*;
import java.util.*;
import java.util.Scanner;

public class AsiakkaatTiedostossa {
   public static void main(String[] args) throws IOException {

    Henkilo[] henkilöt = new Henkilo[100];

    int henkilöitä = lueTiedot(henkilöt);

    for(int i = 0; i < henkilöitä; i++) {
      System.out.println(henkilöt[i]);
    }
  }

  // Sinun koodi tulee tähän

Huom! Muista myös kirjoittaa AsiakkaatTiedostossa-luokan päättävä aaltosulku. Tässä tehtävässä ratkaisu on osa käännösyksikköä, jossa on määritelty useita luokkia. Tästä syystä ratkaisussa luokkia ei määritellä julkiseksi public-määreellä.

Example output:

Pertti 030377-2651
Sauli 111177-1731
Heli 161280-1822
Satu 121160-1362
Martti 141075-1631

-------------------------

Tuossa tehtävä. mitenköhän se tehdään

_Pete_ [10.12.2020 12:45:35]

#

Mitä kurssin opetuksessa sanotaan? "copy pastaa putkaan ja odota vastausta" ?

Metabolix [10.12.2020 13:44:33]

#

Kai nyt sentään jotain osaat tehdä tehtävän hyväksi, jos olet käynyt kurssia.

1. Osaatko tehdä Henkilo-nimisen luokan?
2. Osaatko tehdä luokkaan yhden String-tyyppisen jäsenen?
3. Osaatko tehdä luokkaan toString-nimisen metodin?
4. Osaatko tehdä return-rivin, joka palauttaa luokassa olevan jäsenen?
5. Osaatko tehdä lueTiedot-nimisen metodin, jonka parametri on Henkilo-taulukko?
6. Osaatko lukea tiedostosta rivin?
7. Osaatko tallentaa sen rivin muuttujaan?
8. Osaatko while-silmukassa jatkaa tiedoston lukemista, kunnes tiedosto loppuu?
9. Osaatko tehdä loppuun return-rivin, jossa palautetaan luettujen rivien määrä?

Jos et osaa jotain näistä, asia varmaan selviää kurssin oppimateriaalista, tai voit kysyä sitten vähän selvemmän yksittäisen kysymyksen.

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta