Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: 8th: Morse koodin tulkkaus

jalski [08.11.2020 22:47:45]

#

Pistetäänpä esimerkkinä, miten voi oman kirjaston kirjoitella 8th:lle.

Esimerkki tulkkaa morsetusta binääripuun avulla.

ns? \ Get current namespace

ns: morse

private \ Following are private to the file

[ ".-", "-...", "-.-.", "-..", ".",  "..-.",
 "--.", "....", "..",  ".---", "-.-", ".-..",
 "--",  "-.",  "---", ".--.", "--.-", ".-.",
 "...", "-",  "..-", "...-", ".--", "-..-",
 "-.--", "--.." ] constant morse-code

[ `'A` , `'B` , `'C` , `'D` , `'E` , `'F` ,
 `'G` , `'H` , `'I` , `'J` , `'K` , `'L` ,
 `'M` , `'N` , `'O` , `'P` , `'Q` , `'R` ,
 `'S` , `'T` , `'U` , `'V` , `'W` , `'X` ,
 `'Y` , `'Z` ] constant alphabet

null var, root

: new-node
 { "left" : null , "right" : null, "character" : ` '? ` } const ;

: short
 "p" t:@ "left" m:@
 null? if
  drop
  "left" #p:new-node m:!
  "left" m:@ nip
 else
  nip
 then
 "p" t:! ;

: long
 "p" t:@ "right" m:@
 null? if
  drop
  "right" new-node m:!
  "right" m:@ nip
 else
  nip
 then
 "p" t:! ;

: dot
 "p" t:@ null? not if
  "left" m:@ nip "p" t:!
 else
  drop
 then ;

: line
 "p" t:@ null? not if
  "right" m:@ nip "p" t:!
 else
  drop
 then ;

: spc
 "p" t:@ root @ same? not if
  "p" t:@ null? not if
   "msg" t:@ swap "character" m:@ nip s:+ "msg" t:!
  else
   drop
   "msg" t:@ '? s:+ "msg" t:!
  then
 then
 root @ "p" t:! ;

public \ Following are public inside the namespace

: translate \ s -- s
 \ If this is the first call, then setup the binary tree
 #p:root lock @ null? if
  drop
  #p:new-node #p:root !
  #p:morse-code
  ( swap >r
   #p:root @ "p" t:!
   (
    [ ` '. ` , ` '- ` ] swap
    ' n:= a:indexof nip
    [ ' #p:short , ' #p:long ] swap
    caseof
   ) s:each!
   "p" t:@ "character" #p:alphabet r@ a:@ nip m:! drop
   rdrop
  ) a:each drop
 else
  drop
 then

 \ Translate morse code
 #p:root unlock @ "p" t:!
 "" "msg" t:!
 (
  [ ` '. ` , ` '- ` , 32 ] swap
  ' n:= a:indexof nip
  "Error, unknown character to translate" thrownull

  [ ' #p:dot , ' #p:line , ' #p:spc ] swap
  caseof
 ) s:each!

 "p" t:@ #p:root @ same? not if
  "p" t:@ null? not if
   "msg" t:@ swap "character" m:@ nip s:+ "msg" t:!
  else
   drop
   "msg" t:@ '? s:+ "msg" t:!
  then
 then
 "msg" t:@ ;

ns \ Restore namespace

Jos tämän tallentaa "morse.8th" nimiseen tiedostoon, niin sitä voi käyttää:

"morse.8th" f:include


: app:main
 ".... . .-.. .-.. ---" morse:translate .
 space
 ".-- --- .-. .-.. -.." morse:translate .
 bye ;

Ohjelman tulostus on:

HELLO WORLD

Kyseisen tehtävänhän pystyy toki ratkaisemaan paljon lyhyemminkin käyttämällä map-tietorakennetta. Samalla saadaan käytännössä lähes ilmaiseksi toteutettua tulkkaus toiseenkin suuntaan:

needs map/iter

[ ".-", "-...", "-.-.", "-..", ".",  "..-.",
 "--.", "....", "..",  ".---", "-.-", ".-..",
 "--",  "-.",  "---", ".--.", "--.-", ".-.",
 "...", "-",  "..-", "...-", ".--", "-..-",
 "-.--", "--.." ] constant morse-code

[ "A", "B", "C", "D", "E", "F",
 "G", "H", "I", "J", "K", "L",
 "M", "N", "O", "P", "Q", "R",
 "S", "T", "U", "V", "W", "X",
 "Y", "Z" ] constant alphabet

morse-code alphabet m:zip constant translate-to-map
alphabet morse-code m:zip constant translate-from-map

\ Translate morse code to alphabets
: >translate \ s -- s
 a:new swap
 " "s:/ translate-to-map swap ( "?" m:@? 2 pick swap a:push drop ) m:iter drop
 "" a:join ;

\ Translate alphabets to morse code
: translate> \ s -- s
 a:new swap
 "" s:/ translate-from-map swap ( "?" m:@? 2 pick swap a:push drop ) m:iter drop
 " " a:join ;

: app:main
 ".... . .-.. .-.. ---" >translate .
 space
 ".-- --- .-. .-.. -.." >translate .
 bye ;

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta