Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Perl: Listan käsittely

koodaaja [12.10.2020 00:06:15]

#

Ohjelmassa on käytetty erilaisia listan käsittelyfunktioita, kuten push (lisää loppuun),unshift (lisää alkuun), grep (etsii tietynlaiset arvot tai mjonot, voidaan käyttää säännöllisiä lausekkeita) ja map (tässä tapauksessa laskee neliön).

$valinta = 0;
@luvut = ();
$a = 0;
$b = 1;
$summa = 0;
print "1) Lisää loppuun\n";
print "2) Lisää alkuun\n";
print "3) Lisää lista loppuun \n";
print "4) Lisää lista alkuun \n";
print "5) Viimeinen luku\n";
print "6) Viimeinen numero pieni\n";
print "7) Viimeinen numero suuri \n";
print "8) Vain pieniä numeroita\n";
print "9) Vain isoja numeroita\n";
print "10) Neliöt\n";
do {
 #Suoritetaan valinnan mukainen toiminto.
 print "Valitse\n";

 chop($valinta = <STDIN>);
 print "\n";
 if ($valinta == 1){
 #Lisätään loppuun
 $summa=$a+$b;
 $a=$b;
 $b=$summa;
 push(@luvut,$summa);
 foreach (@luvut){
	print $_,"\n";
  }

 }
 elsif ($valinta == 2){
 #Lisätään alkuun.
  $summa=$a+$b;
 $a=$b;
 $b=$summa;
 unshift(@luvut,$summa);
 foreach (@luvut){
	print $_,"\n";
  }
 }
 elsif ($valinta == 3){
 #Lisätään luvut loppuun
 @luku = (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
 push(@luvut,@luku);
  foreach (@luvut){
	print $_,"\n";
  }
 }
 elsif ($valinta == 4){
 #Lisätään luvut alkuun
 @luku = (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
 unshift(@luvut,@luku);
  foreach (@luvut){
	print $_,"\n";
  }
 }
 elsif ($valinta == 5){
 #Viimeinen luku
 $viimeinen = pop(@luvut);
 print "$viimeinen \n";

 }
 elsif ($valinta == 6){
 #Etsitään lukuja, joissa viimeinen numero on pieni.
 @pienet = grep $_ % 10 < 5, @luvut;
 foreach (@pienet){
  print $_,"\n";
  }
 }
  elsif ($valinta == 7){
  #Etsitään lukuja, joissa viimeinen numero on suuri.
 @suuret = grep $_ % 10 >= 5, @luvut;
 foreach (@suuret){
  print $_,"\n";
  }
 }
  elsif ($valinta == 8){
  #Etsitään lukuja, jotka sisältävät vain pieniä lukuja.
 @pienet = grep(/^[0-4]*$/,@luvut);

   foreach (@pienet){
	print $_,"\n";
  }
 }
  elsif ($valinta == 9){
   #Etsitään lukuja, jotka sisältävät vain suuria lukuja.
 @suuret = grep(/^[5-9]*$/,@luvut);
   foreach (@suuret){
  print $_,"\n";
  }
 }
 elsif ($valinta ==10){
  #Lasketaan neliöt.
  @nelio = map{($_)*($_)} @luvut;
  foreach (@nelio){
  print $_,"\n";
  }
 }
} while ($valinta != 0);

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta